Правила отримання та використання Промокодів Користувачами Сервісу Уклон (надалі – Правила)

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №21/08 РК від 21 серпня 2020 року

Директор ТОВ «УКЛОН»

Остапюк М.О

 

Правила отримання та використання Промокодів

Користувачами Сервісу Уклон

(надалі – Правила)

Визначення термінів

«Правила отримання та використання Промокодів Користувачами Сервісу Уклон», далі за текстом- Правила– маркетинговий захід, що спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Уклон та залучення нових Користувачів.

«Компанія» – ТОВ «УКЛОН», Код ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.

«Користувач Сервісу Уклон – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років, користується Сервісом Уклон та яка виконала вимоги, вказані в Правилах (надалі -Користувач).

«Сервіс Уклон»можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку з метою розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Компанією, Користувачем Сервісу Уклон, Партнером Уклон.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які надаються Користувачам Сервісу Уклон Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з Компанією на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.

«Територія » – Правила діють на території міст Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці , Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківську, Одеси Харкова, та Львова. При цьому Компанія має право змінити (розширити або обмежити) Територію в будь-який час на власний розсуд без повідомлення про це Користувача Сервісу Уклон.

«Веб-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Компанією Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Уклон.

«Промокод» – набір символів, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку, Користувач має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду та деталі по використанню Промокоду зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

«Винагорода» – знижка на Послуги замовлених за допомогою Сервісу Уклон. Розмір знижки та всі деталі про використання знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1. Порядок отримання та використання Промокодів

1.1. Для можливості отримати Промокод особа повинна бути Користувачем Сервісу Уклон.

1.2. Компанія має право надсилати Користувачу в Мобільний Додаток Промокоди на знижки на Послуги замовлені за допомогою Сервісу Уклон. Термін дії Промокоду, деталі по використанню Промокоду та розмір знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1.3. Для можливості отримати Винагороду (знижку), Користувач повинен виконати одну з наступних дій:

– замовити Послугу за допомогою Сервісу Уклон, при цьому Промокод на знижку надісланий Компанією буде застосовано автоматично при здійсненні замовлення Користувачем;

– ввести комбінацію символів (Промокод) у поле «Додати промокод» при здійсненні замовлення Послуг за допомогою Сервісу Уклон. Детальніше на веб-сайті https://apps.uklon.com.ua/promocodes

2. Обмеження

2.1. Компанія не несе відповідальності, якщо Користувач не скористався можливістю використати Винагороду або відмовився від її використання, або за нездатність Користувачем скористатися нею не з вини Компанії.

2.2. Промокодом можна скористатися лише один раз. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Якщо надання Послуг не відбулося з вини Користувача Сервісу Уклон, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Користувачем при наступному замовленні Послуг.

2.3. Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

2.4. Компанія не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території, інші непідвладні контролю з боку Компанії обставини.

2.5. Отримання Винагороди передбачено тільки для Користувачів, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди буде предметом угоди.

2.6. Користувач, використовуючи Промокод, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами.

3. Інші Умови

3.1 Інформування Користувачів про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Веб-сайті. Інформування про Правила , а також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил в мережі інтернет, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Сервісу Уклон, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення, та за допомогою інших інтернет-медіа.

3.2. Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Компанією. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Користувач після внесення змін та/або доповнень до Правил, використовує Промокод отриманий від Компанії , він вважається таким, що прийняв такі зміни.

3.3. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами.

3.4. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

3. 5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.

___________________________________________________________________________________