ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «50% на поїздки в аеропорт та назад з преміальними картками Mastercard®» (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А (далі – «Замовник»). Виконавцем Акції є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б (далі – «Виконавець»).

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи (громадяни України; іноземні громадяни, що мають законні підстави для перебування на території України), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями преміальних карток World Elite Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, преміальних карток World Black Edition Mastercard®, емітованих АТ «УкрСиббанк» та АТ КБ «Приватбанк», та преміальних карток Corporate Mastercard®, емітованих АТ «Креді Агріколь Банк» (далі – «Картка» та «Учасник» відповідно).

1.2. Учасниками не визнаються й не мають права брати участі в Акції особи, які не виконали умов цих Правил.

1.3. Акція триватиме з 16 серпня 2021 р. по 31 березня 2022 р. включно (далі – «Період Акції»).

1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території (далі – «Територія проведення Акції»).

2. УМОВИ УЧАСТЬ В АКЦІЇ

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку.
2.1.2. завантажити на власний смартфон мобільний додаток Uklon або вже бути його користувачем (далі – «Мобільний додаток») та зареєструвати Картку в Мобільному додатку.
2.1.3. Замовити поїздку в Мобільному додатку за маршрутом в або з аеропортів МА «Бориспіль»/МА «Київ»/МА «Одеса»/МА «Дніпро»/МА «Запоріжжя»/МА «Львів»/МА «Харків» (далі – «Аеропорт») та гарантовано отримати Заохочення Акції. Учасник може отримати не більше 2 (двох) Заохочень під час поїздок у відповідний аеропорт та не більше 2 (двох) Заохочень під час поїздок з відповідного аеропорту протягом одного місяця Періоду Акції.

2.2. Дані про кожну Картку, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, заносяться Виконавцем до бази Учасників Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату реєстрації Картки в Мобільному додатку, номер телефону Учасника, а також інші дані Учасника, визначені Виконавцем. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Виконавець.

2.3. Не відповідають умовам Акції:

– дії, вказані в п. 2.1 Правил, які було виконано до 00:00 16 серпня 2021 року та після 23:59 31 березня 2022 року за київським часом;

– операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток, які вказані в п. 1.1 Правил.

3. ГАРАНТОВАНІ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Знижка* у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) від вартості поїздки Учасника в аеропорт або з відповідного аеропорту за допомогою сервісу Uklon.
Сервіс Uklon – надання безоплатного доступу до онлайн-сервісу Uklon з метою замовлення послуг з перевезення пасажирів та доставки через мобільний додаток, сайт uklon.com.ua.
Під «знижкою» йдеться про процентну ставку, на яку знижується вартість поїздки Учасника в аеропорт або з відповідного аеропорту, замовлену за допомогою сервісу Uklon.
Максимальна сума знижки від вартості 1 (однієї) поїздки Учасника в аеропорт або з відповідного аеропорту за допомогою сервісу Uklon може бути не більше 2000,00 (двох тисяч) грн.
Заохочення не підсумовується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Виконавця. Заміна Заохочень, в т. ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Учасник може отримати не більше 2 (двох) Заохочень під час поїздок у відповідний аеропорт та не більше 2 (двох) Заохочень під час поїздок з відповідного аеропорту протягом одного місяця Періоду Акції. Якщо надання послуг не відбулося з вини Учасника (поїздку було скасовано або поїздка не була завершена згідно з умовами п. 2.1.3 Правил), знижка анулюється та не може бути використана при наступному замовленні послуг. Детальніше про правила використання знижок на сайті: uklon.com.ua.

3.2. Фактом отриманням Заохочення Учасником є момент надання знижки Виконавцем Учаснику. Знижка надається автоматично під час здійснення поїздки в аеропорт/з аеропорту. Виконавець забезпечує реалізацію Заохочень та несе відповідальність за якість послуг, що надаються під час здійснення поїздки Учасником за допомогою сервісу Uklon.

3.3. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасниками та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

3.4. Замовник/Виконавець залишають за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник повідомляє про них у порядку, передбаченому в Розділі 6 Правил.

3.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями тощо. Замовник/Виконавець звільняються від відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Заохочення та/або неможливості використання наданого Заохочення у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.

3.6. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або небажання отримання Заохочення Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/Виконавця, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники не змогли отримати/використати Заохочення, та не сплачують жодних компенсацій.

4. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайтах mastercard.ua, uklon.com.ua (далі – «Сайти») та за телефоном контакт-центру + 380 (93) 177 15 11 (цілодобово).

4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення Правил можливі у випадку їх затвердження Замовником. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайтах, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Замовника/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайтів внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайтів, технічними несправностями Сайтів або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Замовника/Виконавця та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.3. У разі відмови Учасника, що здобув право на отримання Заохочення, від отримання ним Заохочення, будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії Учасника щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються.

5.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник/Виконавець не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

5.5. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.