ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ПОЇЗДКА ДО -50% з UKLON»

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «ПОЇЗДКА ДО -50% з UKLON» (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

 

  1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «ПОЇЗДКА ДО -50% з UKLON», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування послуг, що надаються Організатором, а також знаку для товарів послуг та послуг (ТМ) UKLON.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія на якій діють умови Акції. Акція проводиться тільки для нових користувачів на території міст Біла Церква, Черкаси, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Хмельницький, Кременчук, Луцьк, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Житомир.

1.3. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція, починаючи з 00:00 години 15.07.2022 року до 23:59 години 28.07.2022 року включно за київським часом.

1.4. «Організатор та/або Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» – дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Акція діє виключно для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon», які здійснили реєстрацію за допомогою  Мобільного додатку Uklon. Учасниками не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon та/або Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше  18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon» .

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається, шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної Організатором на веб-сайті: partner.uklon.com.ua.

1.9. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.10. «Подарунок» – знижка (промокод) до 50% від вартості Послуги, але не більше 50 грн. на кожну з       трьох перших Послуг замовлених за допомогою Мобільного додатку. Тільки для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon». Термін дії  знижки (промокоду) 7 днів з моменту реєстрації Користувача в Онлайн-сервісі «Uklon». Умови та деталі по використанню знижки (промокоду) зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню  Промокоди.

1.11. «Сайт Акції» – веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного  доступу за наступною адресою uklon.com.ua .

1.12. Організатор має право змінити умови, Територію та Строки проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

 

  1. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

2.1. Для участі у Акції Учаснику необхідно протягом Строку проведення Акції вчинити наступні дії:

– завантажити Мобільний додаток та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше;

– дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію при користуванні Мобільним додатком;

– замовити  Послугу за допомогою Мобільного додатку.

2.2. Повідомлення про отримання Подарунку (знижки) буде відправлено Учаснику у Мобільному додатку. Знижка застосовується автоматично при здійсненні Учасником першого замовлення на Послугу.

2.3. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 1.10. цих Правил та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

2.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої  Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

 

  1. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або були несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок  особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Подарунком (знижкою) можна скористатись лише один раз, при цьому знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при замовленні наступної  Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин незалежних від Організатора.

 

 

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасники з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

4.3. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою розміщення, рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил на радіо, в мережі інтернет та соціальних мережах, в друкованих рекламних матеріалах, в засобах зовнішньої реклами, email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлення у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлення та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

 

Редакція діє з 15.07.2022 року.

___________________________________________________________________________________

Ваші налаштування файлів cookie збережено. Щоб будь-коли змінити свої налаштування, перегляньте нашу політику щодо файлів cookie або перейдіть за посиланням у нижньому колонтитулі сторінки.