Правила проведення рекламної  Акції «UKLON DRIVER: Розіграш авто»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №15/09 РК від 15 вересня 2021 року

Директор ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

Маковський С.Ю.

Правила проведення рекламної Акції «UKLON DRIVER: Розіграш авто»

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою«UKLON DRIVER: Розіграш авто»  (надалі – Правила)

Визначення термінів

«UKLON DRIVER: Розіграш авто»– маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Партнерів до онлайн-сервісу «Uklon Driver», залучення  нових  Партнерів та просування на ринку послуг, що надаються Організатором (надалі -Акція). Акція має на меті рекламування, сприяння просуванню онлайн-сервісу «Uklon Driver».

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.

«Організатор та Виконавець » – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Код  ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б.

«Територія проведення Акції» – Акція проводиться на території міст Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янске, Київ,  Кременчуг, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів,  Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль,  Ужгород, Харків,  Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,  Чернігів. При цьому Організатор  має  право змінити (розширити або обмежити) Територію  в будь-який час на власний розсуд.

 «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з  «21» вересня  2021 року по «18» жовтня 2021 року включно.          

«Учасник Акції» – Партнер, громадянин України, який виконав вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Партнер» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років, яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної Організатором на веб-сайті: www.partner.uklon.com.ua.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з користувачем, та надає Партнеру можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Веб-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.partner.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором  Партнеру у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Винагорода» – автомобіль CITROËN C-ELYSÉE 1,6 із нанесенням на автомобіль наліпки із зображенням логотипу (ТМ) Організатора (надалі – автомобіль). Характеристики автомобіля визначаються на розсуд Організатора /Виконавця.  Зображення автомобіля в інформаційних та  рекламних матеріалах про Акцію можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реальної Винагороди.

«Під перемогою в Акції»  мається на увазі надання права на укладання тристороннього договору купівлі-продажу автомобіля між Організатором, Продавцем (ТОВ «Автодом-Н», код ЄДРПОУ 37630094) та переможцем Акції (Покуппцем), відповідно до якого Організатор є платником 100 % вартості автомобіля (надалі – «Договір). Витрати, пов’язані з постановленням автомобіля на облік в територіальному сервісному центрі та інші витрати, пов’язані з доукомплектуванням, транспортуванням автомобіля тощо несе переможець Акції.

1.     Участь в Акції

1.1 Брати участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Акції. Організатор/Виконавець та залучені треті особи не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

1.2. Співробітники, представники Організатора/Виконавця, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора/ Виконавця не мають права брати участь в Акції.

1.3.   Ця Акція дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.

1.4.  У випадку, якщо буде встановлено, що особа, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції  відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції. Організатор/Виконавець Акції  має право  усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Правил  цієї  Акції або встановлення факту умисного порушення Учасником Правил  цієї  Акції.

1.5. У випадку виникнення обставин, що знаходиться поза межами контролю Організатора та які впливають на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які реєстраційні чи інші дії тощо.

1.6. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

1.7. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Винагороди.

2.      Умови участі в Акції, умови визначення переможця та  видача Винагороди переможцям Акції

2.1.  Для участі в Акції, Учасник Акції повинен бути  Партнером Організатора та відповідати наступним критеріям:

–  виконати не менше 100 (ста) замовлень на послуги перевезення, отриманих за допомогою  онлайн-сервісу «Uklon Driver»

– рейтинг в онлайн-сервісі  не менше  4,9

–  мати не більше 15% відмінених замовлень

– бути підписником фейсбук сторінки  Uklon Driver Club за посиланням https://m.facebook.com/uklondriverua та телеграм каналу Uklon Driver за посиланням https://t.me/uklon_kyiv

2.2 Організатор/Виконавець Акції  21 жовтня  2021 року  проводить розіграш серед Учасників Акції, які відповідають критеріям, вказаних  у п. 2.1. та визначає 1 (одного) переможця Акції, який має можливість отримати Винагороду.

Визначення переможця Акції, який зможе отримати Винагороду буде здійснено шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org.   

2.3. Для зв’язку з переможцем Організатор Акції використовує дані телефонного номера/електронної адреси (надалі – «Контактні дані»), вказані Учасником під  його реєстрації  в Онлайн-сервісі.

2.4. Якщо, використовуючи Контактні дані Учасника, Організатор  протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів не зміг зв’язатися з таким переможцем Акції, то розіграш  відбувається повторно  у порядку, передбаченому п. 2.2., п. 2.3  цих  Правил,  при цьому Організатор залишає за собою право перенести дату визначення переможця Акції.

2.5. Переможець протягом 3 робочих днів після дзвінка Організатора про перемогу повинен передати Виконавцю/Організатору копії своїх документів, завірених  його  підписом у 2 (двох) екземплярах :

– паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картки;

– довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків (РНОКПП, окрім випадку, коли переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці;

– інших документів, необхідних для укладення договору, визначених Організатором/Виконавцем, в тому числі, але не виключно пред’являти оригінали документів вказаних  вище.

Відмова від надання зазначених вище документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих документів, відмова пред’явити оригінал паспорта громадянина України / довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків / при підписанні Акту приймання-передачі / відмова підписати Акт приймання-передачі Винагороди позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Винагороди та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Винагороди.

2.5. Дані переможця будуть внесені до Наказу про  визначення переможця Акції, що складається Організатором.

2.6. Переможець має право отримати Винагороду після підписання тристороннього договору купівлі-продажу автомобіля між Організатором, Продавцем (ТОВ «Автодом-Н», код ЄДРПОУ 37630094) та переможцем (Покупцем) відповідно до якого Організатор є платником 100 % вартості автомобіля (надалі – «Договір) та акту приймання-передачі автомобіля (Винагороди). Передача права на укладення Договору та/або  підписання акту приймання-передачі автомобіля не допускається.

2.7. Укладання тристороннього договору та передача Винагороди переможцю Акції здійснюється протягом 1 (одного) календарного  місяця з  дати  визначення переможця.     Точна дата вручення Винагороди погоджується з переможцем Акції. Вручення автомобіля відбувається виключно за умови особистої присутності переможця Акції. Передача права отримання Винагороди третій особі не допускається. Всі витрати пов’язані з переїздом переможця до місця вручення (передачі) автомобіля  здійснюються за рахунок переможця та не компенсуються Організатором.

2.8. Організатор несе обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням Винагороди переможцю. При цьому Організатор/Продавець/Виконавець не здійснюють реєстраційних дій з автомобілем в територіальному сервісному центрі МВС України (послуги територіального сервісного центру МВС України, отримання державного номерного знаку, бланку свідоцтва, сплату зборів/відрахувань, передбачених чинним

законодавством України тощо). Всі та будь-які дії, пов’язані з реєстрацією автомобіля та/або сплати зборів/відрахувань, передбачених чинним законодавством України, здійснюється переможцем за власний кошт та не компенсуються Організатором/Партнером/Виконавцем.

2.8. Переможець Акції отримуючи Винагороду (автомобіль) усвідомлює, що Винагорода є доходом переможця, її отримання переможцем може вплинути на можливість та умови реалізації переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

2.9. Організатор не несе відповідальності відносно майбутнього використання Винагороди та за неможливість скористатись ним з будь-яких причин.

  3.     Обмеження

3.1. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю  отримати   Винагороду або за нездатність Учасником  отримати її не з вини Організатора Акції.

3.2. Організатор/Виконавець не сплачує переможцю Акції  жодних компенсацій. Не допускається виплата грошового еквіваленту вартості автомобіля. 

3.3. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.7. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

3.8. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.9. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних  Учасників (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних  даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено  на Веб-сайті та Мобільному  Додатку. 

3.10. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.11. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення умов проведення Акції та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.

3.12.  Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.13. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання.

3.14.  Учасник Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

3.15  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.     Інші Умови

4.1 Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на Веб-сайті. Інформування про Правила  Акції, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  Акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Партнерам онлайн-сервісу, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  банерна реклама Правил  Акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.

  4.2. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін та/або доповнень до Правил Акції, він вважається таким, що прийняв такі зміни.

4.3.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.4. Винагорода вважається дарунком у розумінні Податкового кодексу України. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, несе  Організатор, який є податковим агентом переможця та несе обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням Винагороди.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил Акції, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

___________________________________________________________________________________