Правила проведення рекламної Акції «Хапай: до-50% на перші три поїздки »

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №10/09 РК від  10 вересня 2021 року

Директор ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

Маковський С.Ю.

Правила проведення рекламної Акції «Хапай: до-50% на перші три поїздки »

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою «Хапай: до-50% на перші три поїздки»  (надалі – Правила)

Визначення термінів

«Хапай: до-50% на перші три поїздки»– маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon», залучення  нових  Користувачів та просування на ринку послуг, що надаються Організатором (надалі -Акція). Акція має на меті рекламування, сприяння просуванню Онлайн-сервісу «Uklon».

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.

«Організатор та Виконавець » – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Код  ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м.Київ, проспект Бандери, 20Б.

«Учасник Акції» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент  участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції. Акція діє виключно для нових  Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon» , які здійснили реєстрацію  в Онлайн-сервісі «Uklon» за допомогою  Мобільного Додатку.

«Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon» (надалі -Користувач).

«Територія проведення Акції » – Акція проводиться на території міста Харкова.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з  «10» вересня 2021 року по «30» вересня 2021 року включно.           

 «Онлайн-сервіс «Uklon» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

 «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з Компанією на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної Компанією на веб-сайті: www.partner.uklon.com.ua. «Мобільний додаток Uklon»– примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Компанією Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу (надалі- Мобільний додаток). «Винагорода» знижка  в розмірі до 50% від вартості  Послуги,  але не більше 40 грн. на кожну з  трьох  перших Послуг замовлених через  Онлайн-сервіс «Uklon»  за допомогою  Мобільного  Додатку. Тільки для нових  користувачів Онлайн-сервіс «Uklon». Термін дії  знижки (промокоду) 7  днів з моменту реєстрації Користувача в Онлайн-сервіс «Uklon». Умови та деталі по використанню знижки (промокоду) зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1.     Участь в Акції

1.1 Брати участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Акції.

1.2. Співробітники, представники Організатора/Виконавця , їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора/ Виконавця не мають права брати участь в Акції.

1.3.   Ця Акція дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.

1.4.  У випадку, якщо буде встановлено, що особа, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції  відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції. Організатор/Виконавець Акції  має право  усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Правил  цієї  Акції або встановлення факту умисного порушення Учасником Правил  цієї  Акції.

2.      Умови участі в Акції, видача Винагороди переможцям Акції.

2.1. Для участі в Акції  та можливості отримати  Винагороду Учасник повинен:

– завантажити Мобільний Додаток та стати Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше,  при цьому дозволивши Мобільному додатку використовувати вашу геолокацію при використанні Мобільного  Додатку;

– замовити  Послугу за допомогою Онлайн-сервіс «Uklon» через  Мобільний додаток, при цьому знижка (промокод) буде застосовано автоматично при здійсненні замовлення  Користувачем.

2.2. Про отримання знижки Користувачу надійде підтвердження у Мобільному додатку. Умови та деталі по використанню знижки (промокоду) зазначаються у Мобільному додатку у розділі меню – Промокоди.

  3.     Обмеження

3.1. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасником скористатися нею не з вини Організатора Акції.

3.2. Промокодом можна скористатись лише  один раз. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Знижка по Промокоду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при замовленні наступної  Послуги.

3.3. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.5. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

3.6. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.7. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних  даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено  на Веб-сайті та Мобільному  Додатку. 

3.8. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.9. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення умов проведення Акції та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.

3.10.  Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.11. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.

3.12.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

3.13  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.     Інші Умови

4.1 Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на Веб-сайті. Інформування про Правила  Акції, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  Акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  банерна реклама Правил  Акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.

  4.2. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін та/або доповнень до Правил Акції, він вважається таким, що прийняв такі зміни.

4.3.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами  Акції.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил Акції, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

___________________________________________________________________________________