Правила проведення рекламної Акції «Dominos Pizza Uklon»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №18/03 РК від 18  березня 2021 року

Директор ТОВ «УКЛОН»

Остапюк М.О

Правила проведення рекламної  Акції «Dominos Pizza Uklon»

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою«Dominos Pizza Uklon»  (надалі – Правила)

  Визначення термінів

«Dominos Pizza Uklon» маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Уклон, залучення  нових  Користувачів та просування на ринку послуг, що надаються Організатором та Партнером  (надалі -Акція). Акція має на меті рекламування, сприяння просування Сервісу Уклон та послуг, що  надаються Організатором та Партнером.

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.

«Організатор » – ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. В. Винниченка, будинок 4, приміщення 3.

«Партнер» – ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 36676944, 01024, м. Київ, Печерський р-н, вул. Басейна, буд. 1/2

«Учасник Акції» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент  участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Територія проведення Акції » – Акція проводиться на території міста Київ.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з  «24» березня 2021 року по «02» квітня 2021 року включно.          

 «Сервіс Уклон» –  можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку з метою розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Організатором Акції, Користувачем Сервісу Уклон, Партнером Уклон.

«Користувач Сервісу Уклон» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років  та яка користується Сервісом Уклон (надалі -Користувач).

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Користувачам Сервісу Уклон Партнерами Уклон, які перебувають  в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання інформаційних послуг, що  укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.   

«Веб-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної Акції у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Акції Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Уклон.

«Промокод» – комбінація символів, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку Учасник Акції має можливість отримати Винагороду 1. Кількість Промокодів обмежена, всього 120000 штук промокодів.  Термін  дії  Промокоду з 24.03.2021  по 24.04.2021 року.

   «Винагорода 1» –  знижка у розмірі до 30 %, але не більше 30 грн. на послугу перевезення, замовлену за допомогою сервісу Уклон у м.Києві

«Промокод Domino’s Pizza» – комбінація символів, що  дає  моживість  Учаснику отримати Винагороду2.

«Винагорода 2» – знижка у розмірі 50% кожну на другу середню або велику піцу, що мажна придбати у закладі ресторанного господарства (громадського харчування) під назвою «DOMINO’S PIZZA» у м.Києві, яку можна отримати при оформленні замовлення на сайті https://dominos.ua/ чи у додатку чи за номером телефону 044 222 11 11. Знижка за промокодом не сумується з іншими акціями, не розповсюджується на піци, в яких було змінено чи додано інгредієнти. Кількість Промокодів не обмежена.  Термін  дії  Промокоду з 24.03.21 по 03.04.21 року. Винагорода 2 не розповсюджується ну будь-яку іншу продукцію, окрім піци зазначеної вище.

1.     Участь в Акції

1.1 Брати участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилось  18 (вісімнадцять) років, і які виконали умови та правила цієї Акції.

1.2. Співробітники, представники Організатора/Партнера, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора/ Партнера не мають права брати участь в Акції.

1.3.   Ця Акція дійсна для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.

1.4.  У випадку, якщо буде встановлено, що особа, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції  відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції. Організатор/Патнера Акції  має право  усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Правил  цієї  Акції або встановлення факту умисного порушення Учасником Правил  цієї  Акції.

2.      Умови участі в Акції, видача Винагороди переможцям Акції.

2.1. Для участі в Акції Учасник повинен виконати наступні дії:

– здійснити замовлення продукції Domino’s Pizza, що  дає можливість отримати Винагороду 1.

– здійснити замовлення Послуги Сервісу Уклон, що  дає можливість отримати Винагороду 2.

2.2. Для можливості отримати Винагороду 1 (знижку), Учасник Акції повинен  замовити  Послугу за допомогою Сервісу Уклон   та ввести комбінацію символів вказану у  Промокоді у поле «Введіть промокод». Детальніше на веб-сайті  https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection .

2.3. Для можливості отримати  Винагороду 2, Учасник при оформленні замовлення у м. Києві повинен  вказати  на сайті https://dominos.ua/ (необхідно ввести промокод вручну у розділі «оплата» у поле «Купон») чи  назвати промкод оператору за номером телефону 044 222 11 11 чи повідомити промо-код співробітку при замовленні закладі ресторанного господарства (громадського харчування) під назвою «DOMINO’S PIZZA» у м.Києві. Знижка за промокодом не сумується з іншими акціями Партнера, не розповсюджується на піци, в яких було змінено чи додано інгредієнти. Кількість Промокодів не обмежена.  Термін  дії  Промокоду з 24.03.21 по 03.04.21 року.

  3.     Обмеження

3.1. Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасником скористатися нею не з вини Організатора Акції.

3.2. Промокодом можна скористатись лише один раз на одну Послугу протягом строку проведення Акції. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Знижка по Промокоду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при замовленні наступної  Послуги.

3.3. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.4. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції, за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг) Партнера та за необхідності звенутися до контакт-центру Партнера: +38044 222 11 11

3.5. Партнер Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції, за якість послуг, які надаються Організатором Акції. Партнер Акції не приймає та не перевіряє кількість та якість послуг, які надаються Організатором Акції Учаснику Акції. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку послуг Організатора та за необхідності звенутися до контакт-центру Організатора: +38 093 177 15 11.

3.6. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

3.7. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено  на Веб-сайті та Мобільному  Додатку. 

3.10. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.11. Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності за порушення умов проведення Акції та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Партнера Акції обставини.

3.12.  Організатор/Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.13. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди буде предметом угоди.

3.14.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

3.15. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.     Інші Умови

4.1 Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на Веб-сайті Організатора та Партнера. Інформування про Правила  Акції, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  Акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Сервісу Уклон, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  банерна реклама Правил  Акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.

  4.2. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції в односторонньому порядку в будь-який час за умови погодження з Партнером акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та Партнером акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін та/або доповнень до Правил Акції, він вважається таким, що прийняв такі зміни.

4.3.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції за умови погодження з Партнером акції..

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами  Акції.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил Акції, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та Партнером Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції та Патнера Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

___________________________________________________________________________________