close

Угода користувача для класу «Інклюзивний»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1 Угода Користувача для класу “Інклюзивний” (надалі – Угода) є доповненням до Угоди користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) між Користувачем та ТОВ “УКЛОН УКРАЇНА” (надалі – Адміністратор), розміщеної на Веб-сайті Адміністратора за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement та Мобільному Додатку в частині функціоналу Онлайн-сервісу для доступу до класу «Інклюзивний» і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором для такого класу.

1. 2 При використанні доступу до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1. 3 Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

1. 4 Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс.

1. 5 Користувач розуміє, що доступ до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1. 6 Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1. 7 Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1. 8 В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

• Користувач класу “Інклюзивний” – Користувач Онлайн-сервісу, який має інвалідність пов’язану з ураженням опорно-рухового апарату, та/або є маломобільним, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин, у зв’язку з чим потребує спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла;

• Організатор перевезення – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”, яка є неприбутковою громадською організацією, створеною відповідно до законодавства України, зі статусом юридичної особи;

• Перевізник – перевізник (перевізники), який має діючу ліцензію на перевезення пасажирів легковим автомобільним транспортом та надає послуги перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” на замовлення Організатора перевезення.

• Інклюзивний автомобіль – легковий автомобіль спеціально обладнаний для перевезення пасажирів, які пересуваються на колісних кріслах.

• Замовлення Інклюзивного автомобіля – замовлення Користувача класу “Інклюзивний” на надання послуги з перевезення пасажирів Інклюзивним автомобілем.

• Послуги перевезення – послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Перевізником. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги перевезення.

• Послуги з організації перевезення – послуги з організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Організатором перевезення. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги з організації перевезення.

Всі інші терміни, вживаються в значенні, наведеному в Угоді користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА КЛАСУ “ІНКЛЮЗИВНИЙ”

2. 1 Для отримання доступу до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію в Онлайн-сервісі Uklon через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу та обирає серед доступного функціоналу клас “Інклюзивний”.

2. 2 У разі надання Користувачем класу “Інклюзивний” недостовірної інформації під час реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача класу “Інклюзивний” без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача класу “Інклюзивний”.

2. 3 У разі виявлення факту використання класу “Інклюзивний” особою, яка не відповідає визначенню “Користувач класу “Інклюзивний” наведеному в цій Угоді користувача, тобто за відсутності об’єктивних підстав для користування класом “Інклюзивний” (особливостей стану здоров’я пов’язаних з порушенням опорно-рухового апарату та пересування за допомогою колісного крісла), Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача класу “Інклюзивний” без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача класу “Інклюзивний”.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3. 1 Питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

3. 2 Персональні дані Користувача класу “Інклюзивний” можуть бути використані відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних та додатково з метою виконання Організатором перевезення обов’язків з ведення бухгалтерського, податкового, фінансового, військового обліку, складання, подання та оприлюднення звітності тощо.

3. 3 Крім випадків наведених в Положенні про обробку та захист персональних даних Адміністратор передає персональні дані Користувача класу “Інклюзивний”:

• Організатору перевезення та Перевізнику з метою виконання замовлень розміщених Користувачем класу “Інклюзивний” та метою вказаною в пункті 3. 2. цієї Угоди;

• податковим та іншим компетентним органам в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України.

3. 4 Приймаючи умови цієї Угоди під час реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільних додатках, Користувач класу “Інклюзивний” таким чином надає однозначну згоду на збір, використання та обробку Адміністратором персональних даних у відповідності до Положенні про обробку та захист персональних даних та цієї Угоди і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

3. 5 До відносин не врегульованих цією Угодою щодо обробки персональних даних Користувача класу “Інклюзивний” застосовуються умови Положення про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement та в Мобільному Додатку.

4. ДОСТУП ДО КЛАСУ “ІНКЛЮЗИВНИЙ”

4. 1 Доступ до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання.

4. 2 Обираючи серед функціоналу Онлайн-сервісу Uklon клас “Інклюзивний” Користувач підтверджує, що являється особою з інвалідністю, яка має ураження опорно-рухового апарату, та/або є маломобільним, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин, у зв’язку з чим потребує спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла.

4. 3 Адміністратор на договірних підставах надає Організатору перевезення та Перевізнику доступ до Онлайн-сервісу з метою обробки та виконання Замовлень. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами класу “Інклюзивний” щодо Послуг організації перевезення та Послуг перевезення та не надає будь-яких гарантій Користувачам класу «Інклюзивний» щодо якості таких послуг.

4. 4 Порядок надання Послуг організації перевезення погоджується Користувачем класу “Інклюзивний” шляхом прийняття Публічної оферти Організатора перевезення класу “Інклюзивний”, яка розміщується на веб-сторінці Організатора перевезення за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement. Користувач підтверджує, що приймаючи цю Угоду він одночасно приймає і погоджує Публічну оферту Організатора перевезення. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень Публічної оферти, Користувач не може користуватися доступом до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс.

4. 5 Організатор перевезення має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів класу “Інклюзивний” під час перевезення. Страхування здійснюється Організатором перевезення за власний рахунок, на Користувача класу «Інклюзивний» не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Організатора перевезення, на що Користувач класу «Інклюзивний» надає свою згоду. Користувач класу “Інклюзивний” має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Організатора перевезення: care@uklon.com.ua. Адміністратор не здійснює страхування життя та здоров’я Користувачів класу “Інклюзивний” та не несе відповідальності за виконання Організатором перевезення або страховими компаніями будь-яких зобов’язань перед Користувачами класу “Інклюзивний”, пов’язаних зі страхуванням.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5. 1 Оплата Послуг Організатора перевезення здійснюється Користувачем класу “Інклюзивний” відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті.

5. 2 Користувач здійснює оплату за Послуги з організації перевезення безпосередньо Організатору перевезення або уповноваженим ним особам.

5. 3 Користувач може здійснити оплату за Послуги з організації перевезення за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач класу “Інклюзивний” автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів класу “Інклюзивний”.

5. 4 Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів класу «Інклюзивний» та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг з організації перевезення, що підлягають оплаті на користь Організатора перевезень, та доведення вказаної інформації до Користувачів класу “Інклюзивний”. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

5. 5 Оплата Послуг з організації перевезення також може бути здійснена Користувачем класу “Інклюзивний” через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6. 1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до Угоди користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу https://uklon.com.ua/user-agreement та чинного законодавства України. У випадку виникнення суперечностей між Угодою користувача, щодо надання доступу до Онлайн-сервісу та цією Угодою, переважну силу має ця Угода.

6. 2 Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном “законодавство” розуміється законодавство України.

6. 3 Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем класу Інклюзивний і Адміністратором.

6. 4 Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем класу “Інклюзивний” і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

6. 5 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

6. 6 Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем класу “Інклюзивний” положень Угоди не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

6. 7 Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за посиланням: https://uklon.com.ua/user-agreement.

7. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»,

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Редакція діє з 6 листопада 2023 року