close

Офіційні правила акції «Знижка для нових користувачів» (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», адреса: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 20Б, ідентифікаційний код юридичної особи 44293344 (далі – «Організатор» або ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»).

З метою належного тлумачення цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Авторизація» – процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

«Знижка» та/або «Знижки» – тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом обмеженого (лімітованого) строку.

«Онлайн-сервіс «Uklon» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних (чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, що були розміщені Партнерами «Уклон», автоматичного розрахунку вартості Послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, та яка здійснює автоматичну побудову маршрутів і забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером «Уклон», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів «Уклон», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв замовника, щодо можливого виконання Замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів «Уклон», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам «Уклон» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Партнер «Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами «Уклон».

«Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції мають можливість отримати Знижку.

«Користувач» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

«Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням як інструмент для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Мобільний номер телефону» – послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Учаснику Акції.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу «Uklon».   

«Учасник Акції» – Користувач, який протягом періоду проведення Акції виконав необхідні дії, передбачені цими Правилами.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Угоди Користувача та законодавства України.

1. Основні положення Акції

1.1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та/або підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon», залучення нових Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.2. Участь в Акції беруть дієздатні фізичні особи, що досягли віку 18 (вісімнадцяти) років, які виконали умови та відповідають вимогам, вказаним у п.п. 2.1. – 2.2. цих Правил.

1.3. Період проведення Акції: з 00:00 годин «27» травня 2024 року до 23:59 годин «09» червня 2024 року (включно) за київським часом.

1.4. Акція проводиться на території всіх міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу «Uklon» (далі – «Територія проведення Акції»). При цьому, Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити Територію проведення Акції. У такому разі здійснюється опублікування Правил в новій редакції на вебсайті Організатора https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

2. Умови/вимоги до участі в Акції

2.1. До участі в Акції допускається дієздатна фізична особа, що досягла віку 18 (вісімнадцяти) років, яка:

2.1.1. протягом Періоду проведення Акції, передбаченого п. 1.3. цих Правил, отримала на свій Мобільний номер телефону коротке текстове повідомлення (SMS-повідомлення) із пропозицією здійснити реєстрацію в Мобільному додатку «Uklon», а також Промокодом;

2.1.2. завантажила Мобільний додаток «Uklon» на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

2.1.3. здійснила/виконала Авторизацію та реєстрацію в  Мобільному додатку «Uklon», внаслідок якої створюється унікальний обліковий запис Користувача;

2.1.4. ввімкнула (активувала) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку «Uklon» кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу «Uklon»).

2.2. Дії, передбачені п.п. 2.1.3. п. 2.1. цих Правил, мають бути здійснені протягом не більше ніж 3 (трьох) календарних днів з дати отримання короткого текстового повідомлення (SMS-повідомлення), передбаченого п.п. 2.1.1. п. 2.1. цих Правил.

2.3. У разі відповідності вимогам та виконання умов, передбачених в п.п. 2.1.- 2.2. цих Правил, дієздатна фізична особа, що досягла віку 18 (вісімнадцяти) років, набуває статусу Учасника Акції.

2.4. Згода дієздатної фізичної особи, що досягла віку 18 (вісімнадцяти) років, із положеннями даних Правил, а також її згода на участь в Акції вважається отриманою у разі виконання нею умов, передбачених п.п. 2.1. – 2.2. цих Правил.

3. Порядок отримання та використання Знижки

3.1. Кожен Учасник Акції має право на отримання Знижки на Послугу.

3.2. Знижка є разовою, тобто може бути використана при здійсненні Учасником Акції виключно першого Замовлення Послуги з використанням Мобільного додатку «Uklon».

3.3. Знижка застосовується при використанні всіх видів оплати, доступних в Мобільному додатку «Uklon».

3.4. Знижка застосовується при замовленні першої Послуги, однак за умови активування Промокоду, шляхом введення його Користувачем  у поле «Додати промокод» у розділі «Знижки на поїздки» Мобільного Додатку.

3.5. Знижка може бути використана протягом 7 (семи) календарних днів з дати здійснення дій, передбачених п.п. 2.1.3. п. 2.1. цих Правил.

4. Розмір Знижки

4.1. Розмір Знижки становить 70 (сімдесят) % від вартості Послуги, замовленої за допомогою Мобільного додатку «Uklon», але у будь-якому випадку розмір такої Знижки не може бути більшим ніж 75 (сімдесят п’ять) гривень 00 копійок.

При цьому, якщо Учасник Акції замовив з використанням такої Знижки Послугу, вартість  якої є меншою за 75 (сімдесят п’ять) гривень 00 копійок, то використаною вважається Знижка у повному розмірі. Якщо Учасник Акції замовив з використанням такої Знижки Послугу, вартість якої перевищує 75 (сімдесят п’ять) гривень 00 копійок, то Учасник Акції здійснює оплату вартості такої Послуги лише в частині перевищення отриманої ним Знижки в розмірі 75 (сімдесят п’ять) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість замовленої Учасником Акції Послуги становить 100 (сто) гривень 00 копійок, то Учасник Акції здійснює оплату лише тієї частини вартості Послуги, що перевищує Знижку в розмірі 75 (сімдесят п’ять) гривень 00 копійок, а саме 25 (двадцять п’ять) гривень 00 копійок).

5. Обмеження та технічні умови

5.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких порушені, або можуть бути порушені права та/або інтереси Учасників Акції.

5.2. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, активізація військових дій будь-якого характеру, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.3. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Знижки. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

5.4. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Знижку або за нездатність Учасника Акції скористатися Знижкою не з вини Організатора Акції.

5.5. Не допускаються будь-які дії, операції, де Знижка або право на її отримання є предметом правочину, засобом платежу чи предметом застави.

5.6. Заміна Знижки, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

5.7. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Знижкою особисто, такий Учасник не має права передати її третім особам.

5.8. Знижкою можна скористатись лише один раз, при цьому Знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, Знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при здійсненні Замовлення наступної  Послуги.

5.9. Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів, що виникають по факту надання Знижки Учасникам Акції. Сплата Учасниками Акції обов’язкових платежів, податків, зборів, пов’язаних із передачею їм Знижки, покладається на них самих.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на вебсайті Організатора https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

6.2. Організатор також може інформувати про проведення Акції в Мобільному додатку «Uklon» та/або з використанням власних платформ спільного доступу до відео/інформації (у соціальних мережах), та/або з використанням SMS-повідомлень тощо.

6.3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту розміщення на вебсайті Організатора https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції», якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Якщо Учасник Акції продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник Акції погодився зі змінами до Правил.

7. Інші умови

7.1. Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з умовами Правил. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки (у т. ч. упущену вигоду), що завдано Учаснику Акції або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил.

7.3. Участь в Акції безкоштовна. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера послуг.

7.4. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144–1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150–1157 Цивільного кодексу України.

7.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

7.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.7. Організатор має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

7.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний листуватися з Учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

7.9. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі через Веб-сайт або іншим чином. Участь Учасника Акції в Акції припиняється з моменту розгляду Організатором зазначеного письмового повідомлення.

7.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю під час створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

7.11. Учасник Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі, відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

7.12. Правила затверджені Організатором та діють до дати повного виконання всіх умов Акції.

7.13. Організатор має право повністю або частково припинити чи призупинити дію Акції в будь-який час і з будь-яких причин без попереднього повідомлення Учасників Акції. Інформація про призупинення чи припинення дії Акції розміщується на вебсайті Організатора https://uklon.com.ua/.

Редакція діє з 27.05.2024 року