Закрити меню

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДО -70 % НА ПЕРШІ ТРИ ПОЇЗДКИ З КАРТКОЮ MASTERCARD»

Ці Офіційні правила (далі ― «Правила») Акції «ДО -70 % НА ПЕРШІ ТРИ ПОЇЗДКИ З КАРТКОЮ MASTERCARD» (далі ― «Акція») визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» ― рекламна акція «ДО -70 % НА ПЕРШІ ТРИ ПОЇЗДКИ З КАРТКОЮ MASTERCARD», яка спрямована на формування інтересу та споживчого попиту й залучення нових користувачів до онлайн-сервісу Uklon.

1.2. «Територія проведення Акції» ― територія, на якій діють умови Акції. Акція проводиться на території таких міст: Черкаси, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Київ, Луцьк, Львів, Рівне.

1.3. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» ― строк (період часу), протягом якого проводиться Акція, починаючи з 00:00 години 01.11.2023 року до 23:59 години 03.12.2023 року включно за київським часом.

1.4. «Організатор» ― Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцерозташування: Україна, 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344 (далі — «Організатор Акції»).

1.5. «Партнер Акції» ― Представництво Mastercard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А (далі — «Партнер Акції»).

1.6. «Учасник(и) Акції»

Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи (громадяни України та іноземні громадяни, що мають законні підстави для перебування на території України), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі ― «Учасники Акції»). та які є держателями платіжних карток Masterсard®, емітованих банками України, для використання фізичними особами (далі — «Картка»/«Картки»).

Акція діє виключно для нових користувачів онлайн-сервісу Uklon, які здійснили реєстрацію за допомогою мобільного додатка Uklon. Учасниками не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.7. «Користувач Онлайн-сервісу Uklon» та/або «Користувач» ― дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом Uklon.

1.8. «Онлайн-сервіс Uklon» або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» ― технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їхніх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, надання даних про замовлення на Послуги, які розмістили на ній Користувачі, і про пропозиції Послуг, розміщені Партнерами Uklon, автоматичного розрахунку вартості Послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, і здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем і партнером Uklon, надає Користувачеві можливість пошуку й ознайомлення з пропозиціями Партнерів Uklon, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача для можливого виконання Замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Uklon, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Uklon і взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.9. «Послуги» ― послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з керування транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надають Користувачам партнери Uklon, які перебувають у договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним та укладається шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua

1.10. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» ― примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатка для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою Uklon, який Організатор надає Користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням як інструмент для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.11. «Подарунок» ― знижка (промокод) до 70 % на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатка, проте в будь-якому разі розмір знижки на одну послугу не може бути більшим ніж:

  • 130,00 грн (сто тридцять гривень 00 копійок) у м. Київ;
  • 100,00 грн (сто гривень 00 копійок) в таких містах: Черкаси, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Львів, Рівне.

Подарунок надається під час оплати будь-яким способом: за допомогою Картки, платіжних систем Apple Pay та/або Google Pay, готівкою. Тільки для нових Користувачів Онлайн-сервісу Uklon. Термін дії знижки (промокоду) ― до 23:59 години 07.12.2023 року включно за київським часом. Умови й деталі використання знижки (промокоду) зазначено в Мобільному додатку в розділі меню «Промокоди».

1.12. «Сайт Акції» ― вебсайт у мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного доступу, за адресою: uklon.com.ua

1.13. Організатор має право змінити умови, Територію та Строки проведення Акції шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКА

2.1. Для участі в Акції Учаснику треба протягом Строку проведення Акції вчинити такі дії:

  • завантажити Мобільний додаток Uklon, зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу Uklon уперше й додати Картку в Мобільному додатку;
  • замовити Послугу за допомогою Мобільного додатка та обрати будь-який зручний спосіб оплати, на головному екрані Мобільного додатку.

2.2. Повідомлення про отримання Подарунка (знижки) буде відправлено Учаснику в Мобільному додатку. Знижка застосовується автоматично під час здійснення Учасником першого замовлення на Послугу.

2.3. Умови й деталі використання Подарунка (знижки) зазначено в п. 1.11. цих Правил та в розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатка.

2.4. У разі наявності в Учасника знижок (промокодів), які надаються та автоматично застосовуються за участь в інших рекламних акціях Організатора, використання Подарунку можливе виключно при здійсненні зміни Учасником способу оплати Послуги, за умови, якщо основним способом оплати Послуги в Учасника є картка Mastercard, емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

2.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідним для отриманням Учасником Подарунка (знижки). Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок (знижку). Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунка (знижки).

3. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет-провайдерів, зокрема, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунка (знижки).

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які суперечки стосовно права на отримання Подарунка (знижки). У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок ухвалює Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок (знижку) або за нездатність Учасника скористатися Подарунком (знижкою) не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Подарунка (знижки) допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунка (знижки). Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунка (знижки), де Подарунок (знижка) або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунка (знижки), зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. У разі якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок (знижку) особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Подарунком (знижкою) можна скористатись лише один раз, при цьому знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при замовленні наступної Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет / мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, Учасник оплачує самостійно за власний рахунок, і ця вартість відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера цієї послуги.

3.8. Організатор та залучені ним треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет / мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, які не залежать від Організатора.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Своєю участю в Акції Учасник з власної волі та добровільно надає повну й беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та поширення рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи поширення.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, поглядів (зокрема відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення та поширення його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення й відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та поширення рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням і відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає виплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не висувати будь-яких претензій чи майнових вимог до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та поширення таких рекламних чи інформаційних матеріалів і відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

4.3. Усі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (зокрема, але не виключно, мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних), регулюються Положенням про конфіденційність, розміщеним на Сайті Акції та в Мобільному додатку.

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість використання наданого Подарунка (знижки) в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

4.5. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну й безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

4.6. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформація, яка може з’явитися пізніше, може поширюватись за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил на радіо, у мережі Інтернет і соціальних мережах, у друкованих рекламних матеріалах, у засобах зовнішньої реклами, email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу Uklon, push-повідомлення в Мобільному додатку, Viber чи SMS та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 01.12.2023 року.

___________________________________________________________________________