Close menu

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ “Новорічний челендж від Uklon”

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Новорічний челендж від Uklon»

В цих Правилах проведення Акції «Новорічний челендж від Uklon» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Новорічний челендж від Uklon», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагороди» негрошові нагороди у вигляді Подарункових сертифікатів, що надаються Організатором Акції на користь Переможців Акції, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Переможець Акції» – Учасник Акції, який за результатами проведення Акції отримав Винагороду від Організатора Акції.

«Подарунковий сертифікат» – пластикова або електронна картка певного номіналу, при пред’явленні/використанні якої Переможець Акції має можливість обміняти її на товар, який реалізується (продається) в мережі магазинів під ТМ «COMFY».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Акції»   Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав необхідні вимоги для участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), Угоди Користувача та законодавства України.

 1. Загальні положення про Акцію.
  1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».
  2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
  3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
  4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагород, інші обмеження прав Учасників Акції.
  5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.
  7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
  8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.
  9. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції також у випадку, якщо: (і) Послуги, зазначені в п.п. 3.1.2. цих Правил, були надані Учасником Акції за аномально короткий період часу (в порівнянні із звичайним середнім строком, необхідним для надання Послуги); (іі) 5 (п’ять) та більше виконаних Учасником Акції Замовлень на надання Послуг протягом строку проведення Акції, передбаченого в п. 2.1. цих Правил, були ініційовані (створені) із одного і того ж облікового запису в Мобільному додатку «UKLON»; (ііі) наявні інші підстави, які можуть свідчити про нечесний/недобросовісний характер виконання цих Правил Учасником Акції.
  10. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку виконання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.
 1. Строки проведення Акції, оголошення Переможців Акції та надання їм Винагороди.
  1. 2.1.Строк проведення Акції встановлюється із 19.12.2023 року по 25.12.2023 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.
  2. 2.2.Організатор Акції оголосить Переможців Акції у строк до 31.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Переможцями Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил. Строк оголошення Переможців Акції може бути змінений Організатором Акції.
  3. 2.3.Організатор Акції надасть Переможцям Акції Винагороду у строк із 01.01.2024 року до 10.01.2024 року (включно). Строк надання Винагороди може бути змінений Організатором Акції.
 1. Вимоги для участі в Акції.
  1. 3.1.В Акції беруть участь виключно ті Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які:
   1. 3.1.1. Протягом періоду із 12.12.2023 року по 17.12.2023 року заповнили всі рядки форми, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/iA54dd9vH5YLCycc6.
   2. Протягом строку проведення Акції, вказаного в п. 2.1. цих Правил, надали не менше 80 (вісімдесяти) Послуг Користувачам.
  2. 3.2.За умови виконання вимог, передбачених п.п.  3.1.1. – 3.1.2. цих Правил Акції, відповідний Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» набуває статусу Учасника Акції.                         
 1. Порядок визначення Переможців Акції.
  1. 4.1.Організатор Акції надає Винагороди десяти Учасникам Акції, які першими, серед всіх Учасників Акції, вгадали таємне слово Українською мовою, що складається із 12 (дванадцяти) літер Української абетки (Українського алфавіту) (надалі по тексту також – «Таємне слово»), вписали таке Таємне слово в електронну форму, яка надсилається Організатором Акції у порядку, передбаченому п. 4.7. цих Правил, а також відправили таку електронну форму Організатору Акції.
  2. 4.2.Вибір Таємного слова, яка має бути вгадане Учасниками Акції, здійснюється Організатором Акції на його власний розсуд.
  3. 4.3.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції підказку у вигляді 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції перших 20 (двадцяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.4.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  40 (сорока) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.5.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  60 (шістдесяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.6.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції останню додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  80 (вісімдесяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає останню додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.7.Після надсилання останньої додаткової підказки, передбаченої в п. 4.6. цих Правил, Організатор Акції також надсилає Учаснику Акції електронну форму, в яку Учасник Акції повинен вписати Таємне слово.

Організатор Акції надсилає останню додаткову підказку та відповідну електронну форму, в яку Учасник Акції повинен вписати Таємне слово, через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.8.Учасник Акції  має 1 (одну) спробу вписати Таємне слово в електронну форму, передбачену п. 4.7. цих Правил, а також відправити таку електронну форму Організатору Акції. Будь-які редагування та внесення змін після здійснення відправки електронної форми Організатору Акції не є дозволеними.
  2. 4.9.  Організатор Акції надсилає всім Учасникам Акції однакові підказки.
  3. 4.10.Організатор Акції оголосить Таємне слово у строк до 26.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення у Мобільному додатку, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил, та/або шляхом опублікування Таємного слова на Веб-сайті. Строк оголошення (опублікування) Таємного слова може бути змінений Організатором Акції.
 1. Винагорода для Переможців Акції. 
  1. 5.1. Винагорода формується та надається Організатором Акції.
   1. 5.1.1.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який першим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   2. 5.1.2.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який другим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   3. 5.1.3.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який третім, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   4. 5.1.4.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який четвертим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   5. 5.1.5.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який п’ятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   6. 5.1.6.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який шостим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   7. 5.1.7.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який сьомим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   8. 5.1.8.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який восьмим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   9. 5.1.9.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який дев’ятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   10. 5.1.10.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який десятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
  2. 5.2.У випадку, якщо два чи більше Учасників Акції одночасно вгадали Таємне слово, вписали його у електронну форму, а також відправили таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил, Переможцем Акції визнається той із них, хто надав більшу кількість Послуг Користувачам за період із 19.12.2023 року по 25.12.2023 року (включно).
  3. 5.3.У випадку, якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Винагороди, порушить умови цих Правил та буде усунутий від участі Організатором Акції, або ж сам добровільно відмовиться від отримання Винагороди, то право на отримання відповідної Винагороди, в такому випадку, переходить до Учасника Акції, який наступним після усунутого Учасника Акції вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції (Наприклад, Організатором Акції було усунуто Учасника Акції, який десятим, серед всіх інших Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму та відправив таку електронну форму Організатору Акції. В такому випадку, Переможцем Акції визнається Учасник Акції, який одинадцятим, серед всіх інших Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму та відправив таку електронну форму Організатору Акції).
  4. 5.4.Датою надання Винагороди Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних Подарункових сертифікатів, незалежно від дати використання Переможцями Акції таких Подарункових сертифікатів.
  5. Детальні умови та строки використання Подарункових сертифікатів встановлюються їх емітентом, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМФІ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 36962487).

5.6. Право на отримання Винагороди не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

5.7. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється. Заміна Винагороди іншими товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.

5.8. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагороди Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

5.9. Організатор Акції забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору за Винагороди Акції, зазначені в Розділі 5 цих Правил, у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

 1. Права Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 6.1.Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.
  2. 6.2.Отримувати Винагороду у порядку та строки, передбачені даними Правилами Акції.
  3. 6.3.Інша права, передбачені даними Правилами Акції.
 1. Обов’язки Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 7.1.Ознайомитися з Правилами Акції.
  2. 7.2.Приймати участь в Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.
  3. 7.3.Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.
  4. 7.4.Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції/Переможцем Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.
  5. 7.5.Надати Організатору Акції достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) у випадку отримання права на Винагороду. У разі ненадання Переможцем Акції копій відповідних документів Організатор Акції вправі вважати такі дії Переможців Акції добровільною відмовою від отримання Винагороди.
  6. 7.6.Інші обов’язки, передбачені даними Правилами.
 1. Права Організатора Акції.

8.1   Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції/Переможців Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2.    Не допустити Учасників Акції до участі в Акції, чи усунути Учасників Акції  від участі в Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій, та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3.     На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції/Переможців Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4.     За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції/Переможців Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.       Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції/Переможцями Акції Правил Акції.

8.6.       Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

 1. Обов’язки Організатора Акції.
  1. 9.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.
 1. 10.Інші умови.

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції/Переможець Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції/Переможцю Акції, або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції/Переможців Акції.

10.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

10.6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.9. Учасник Акції/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції/Переможців Акції, вони можуть задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».