close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Перші поїздки з Uklon Driver»

В цих Правилах проведення Акції «Перші поїздки з Uklon Driver» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

«Акція»маркетинговий захід під умовною назвою: «Перші поїдки з Uklon Driver»

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером Уклон Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, який діє протягом обмеженого (лімітованого) строку, що надається Організатором Акції на користь Учасників Акції, у порядку, визначеному даними Правилами Акції. 

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру Уклон, який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру Уклон у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов, зупинення та припинення Акції.

«Партнер Уклон» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу , який здійснив Замовлення за допомогою онлайн сервісу Uklon надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», умови якого розміщені на Веб-сайті у розділі «Умови користування».

«Учасник Акції»   фізична особа, яка відповідає необхідним вимогам для участі в Акції, передбаченим даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до документів, розміщених на Веб-сайті у розділі  «Умови користування», а також чинного законодавства України.

1. Загальні положення про Акцію.

1.1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на залучення нових Партнерів Уклон до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».   

1.2. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.3. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».

1.4. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

1.5. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагороди, інші обмеження прав Учасників Акції.

1.7. Організатор Акції не несе відповідальність за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

1.8. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.9. На Учасника Акції поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання ним згоди на участь в Акції. Згода вважається наданою таким Учасником Акції з моменту набуття ним права на отримання Винагороду.

2. Строк проведення Акції.

2.1. Строк проведення Акції встановлюється із 01.07.2024 року по 31.07.2024 року (включно).

2.2. Строк проведення Акції може бути змінений (скорочений або пролонгований) Організатором Акції на його власний розсуд. 

3. Вимоги для участі в Акції.

3.1. Учасником Акції може бути дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття, та протягом строку проведення Акції, передбаченого в пункті 2.1. цих Правил Акції:

3.1.1. завантажила Мобільний додаток «Uklon Driver»;

3.1.2. здійснила Авторизацію;

3.1.3. зареєструвалася як Партнер Уклон, внаслідок чого було створено унікальний обліковий запис (особистий кабінет).

4. Винагорода для Учасників Акції. 

4.1. За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.3. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Учасник Акції має право на отримання Винагороди, а саме безоплатного доступу до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам.

4.2. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції при виконанні Замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та/або послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), та/або послуг кур’єрської доставки.

4.3. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції у кількості:
20 (двадцять) разів, тобто при наданні послідовно 20 (двадцяти) Послуг Користувачам у містах Чернівці, Івано-Франківськ, Харків, Хмельницький, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Ужгород, Житомир;

4.4. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції протягом 7 (семи) календарних днів з дати її надання (нарахування) Учаснику Акції Організатором Акції.

4.5. У випадку, якщо Учасник Акції протягом 7 (семи) календарних днів з дати надання (нарахування) Винагороди надав менше Послуг Користувачам, ніж визначено у п. 4.3 цих Правил, то Винагорода вважається використаною у повному обсязі та не може бути перенесена/застосована на майбутні періоди/у майбутніх періодах.

4.6. Право на отримання Винагороди не може бути передане Учасником Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.7. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється.

4.8. Заміна Винагороди будь-якими товарами, та/або роботами, та/або послугами за бажанням Учасників Акції не здійснюється.

4.9.Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість Учасників Акції скористатись наданою Винагородою з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції.

4.10. Винагорода, яка надається в рамках проведення Акції, не є такою, що індивідуально (персонально) призначена для певного Учасника Акції. Реципієнтами Винагороди є невизначене коло осіб, які виконали облігаторні вимоги цих Правил Акції та є Учасниками Акції.

4.11. Надання Винагороди Учасникам Акції та її отримання Учасниками Акції не є об’єктом оподаткування будь-якими податками, зборами, іншими обов’язковими платежами. Організатор Акції не несе відповідальність за належну сплату Учасниками Акції будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів у випадку їх помилкового нарахування.

5. Порядок та строки надання (нарахування) Винагороди.

5.1. Винагорода надається (нараховується) Організатором Акції Учаснику Акції протягом 1 (одного) календарного дня з дати виконання ним всіх вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.3. пункту 3.1. цих Правил Акції.

5.2. Учасник Акції інформується про отримання ним Винагороди із використанням функціоналу Мобільного додатку «Uklon Driver» з моменту її надання (нарахування).   

5.3. Винагорода застосовується автоматично при наданні Учасником Акції Послуг Користувачам.

6. Права Учасника Акції

6.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.

7.  Обов’язки Учасника Акції

7.1. Ознайомитися з Правилами Акції.

7.2. Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.

7.3. Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.

8. Права Організатора Акції

8.1. Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2. Не допустити Учасників Акції до участі в Акції чи усунути Учасників Акції від участі в Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3. На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4. За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.  Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

9. Обов’язки Організатора Акції

9.1.  Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

10. Інші умови

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які збитки чи моральну шкоду, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території наступних міст України: Чернівці, Івано-Франківськ, Харків, Хмельницький, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Ужгород, Житомир.

При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час протягом строку проведення Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

10.5. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.6. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.7. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.8. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.10. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care).

Редакція діє з 01.07.2024 року

___________________________________________________________________________