Close menu

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Підсумки року 2023»

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) проведення Акції «Підсумки року 2023» (далі — Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «Підсумки року 2023», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також знаку для товарів та послуг (ТМ) UKLON.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія, на якій діють умови Акції. Акція проводиться для  Користувачів на території наступних міст України: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль.

1.3. «Строк проведення Акції», або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція. Строк проведення Акції на Території проведення Акції:  з 00:00 години 11.12.2023 року до 23:59 години 08.01.2024 року (включно) за київським часом.      

1.4. «Організатор та/або «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції»  Користувачі Онлайн-сервісу «Uklon», які виконали необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше  18 (вісімнадцяти) років, та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon», або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»  на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається, шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua. 

1.10. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.11. «Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

1.12.  «Знижка» – тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом обмеженого (лімітованого) строку.

1.13. «Подарунок» – Знижка у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок на одну Послугу, замовлену за допомогою Мобільного додатку. Подарунок отримають перші 1000 (тисячу) Учасників Акції. Термін дії Знижки –  до  23:59 години 31.12.2024 року (включно). Умови та деталі по використанню Знижки зазначаються у Мобільному додатку у розділі меню «Знижки на поїздки».

1.14. «Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції мають можливість отримати Подарунок.

1.15. «Сайт Акції» – веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

1.16. Організатор має право змінити умови, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

2.1. Для участі в Акції (набуття статусу Учасника Акції) Користувачу необхідно протягом Строку проведення Акції вчинити наступні дії:

– здійснити щонайменше одне Замовлення Послуги з використанням Мобільного додатку у період з 00:00 години 01.01.2023 року до 23:59 години 31.12.2023 року (включно) за київським часом, щоб отримати доступ до публікації «Підсумки року 2023»;

– на головному екрані Мобільного додатку обрати публікацію «Підсумки року 2023» та з використанням кнопки «Поділитися» розмістити будь-яку із доступних Користувачу історій в своєму акаунті на платформі спільного доступу до відео Instagram;

– відмітити акаунт Організатора – @uklon.ua (https://www.instagram.com/uklon.ua/) під час розміщення історії на платформі спільного доступу до відео Instagram.

2.2. Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції Організатором у відповідь на розміщену історію на платформі спільного доступу до відео Instagram. Для використання Подарунку необхідно ввести Промокод у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

2.3. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 1.13. цих Правил.

2.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої  Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник Акції має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

3.  ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Знижки допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції тощо, відповідно до яких Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Подарунком можна скористатись лише один раз, при цьому Знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, Подарунок анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при Замовленні наступної Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

4.  ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

4.3. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників Акції про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 07.12.2023 року

___________________________________________________________________________