close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «До – 70% на перші три поїздки з карткою Mastercard®»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «До –70 % на перші три поїздки з карткою Mastercard®» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту й залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування і рекламування Послуг, які надаються з використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцерозташування: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються і не можуть бути співробітники Організатора та їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їхніх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, надання даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, і про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції іта попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, і яка здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем і Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість шукати й ознайомлюватися з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, про можливе виконання Замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, давати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» і Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервіс «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Акції» — Представництво Mastercard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А.

1.9. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг і перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті uklon.com.ua.

1.10. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з керування транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який Організатор надає Користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням як інструмент для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.12. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.13. «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом Строку проведення Акції.

1.14. «Дарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учасникам Акції.

1.15. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.16. «Сайт Акції» — вебсайт у мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу, за адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції всіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін і доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції з умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції в разі виконання Учасником Акції всіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4. Територія проведення Акції включає міста України: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Кам’янське, Камʼянець-Подільський.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором, становить: з 00:00 години 01.05.2024 року до 23:59 години 31.05.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання і виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує Дарунок у вигляді Промокоду на Знижку до 70 % на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але в будь-якому разі розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

  • 140 (сто сорок) грн 00 к. — на таких Територіях проведення Акції: м. Київ;
  • 100 (сто) грн 00 к. — на таких Територіях проведення Акції: м.Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Камʼянець-Подільський.

2.7. Термін дії Знижок, вказаних у п. 2.6. цих Правил Акції, встановлений до 23:59 «07» червня 2024 року, за київським часом.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДАРУНКА

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції протягом Строку проведення Акції та вчинити такі дії:

3.1.1. завантажити Мобільний додаток на платформі Google Play, App Store або App Gallery та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, пройти авторизацію і прийняти умови Угоди користувача;

3.1.2. дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу «Uklon»;

3.1.3. увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon);

3.1.4. бути держателем платіжної картки Masterсard®, емітованої банками України, для використання фізичними особами (далі — «Картка») і в розділі «Оплата» Мобільного додатку вибрати Картку (Apple Pay та/або Google Pay) як основний спосіб оплати Послуг;

3.1.5. замовити Послугу за допомогою Мобільного додатку.

3.1.6. Повідомлення про отримання Дарунка буде відправлено Учаснику Акції в Мобільному додатку автоматично після виконання Учасником Акції дій, зазначених у п. 3.1. цих Правил Акції, і застосовуватиметься під час здійснення перших трьох Замовлень.

3.2. Умови й деталі використання Дарунка визначені в пп. 2.4-2.7. цих Правил Акції та в розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

3.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Дарунка. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Дарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Дарунка.

4. ПРАВА Й ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ І ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1. брати участь в Акції на умовах, визначених у цих Правилах Акції;

4.1.2. отримувати Дарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1 .ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3. самостійно й систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції, і нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку чинні Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3. на власний розсуд чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний додаток;

4.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1. провести Акцію відповідно до цих Правил Акції;

4.4.2. надіслати/надати Дарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції;

4.4.3 .інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, зокрема, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних у використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, унаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Дарунка.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності в будь-яких суперечках стосовно права на отримання Дарунка. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок ухвалює Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Дарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Дарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримати Дарунок можуть лише Учасники Акції, які здобули право на отримання Дарунка. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Дарунка, де Дарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Дарунка, зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У разі, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Дарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Дарунком можна скористатись лише один раз. Дарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях і пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Дарунка надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Дарунок анулюється і не може бути використаний Користувачем під час Замовлення наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет / мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачує Учасник Акції самостійно за власний рахунок, ця вартість відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера послуги.

4.12. Організатор і залучені ним треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет / мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли через обставини, що не залежать від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які завдані Учаснику Акції або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким положенням цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну й беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення і відеозапису з його участю для створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення і поширення рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або поширення.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання і поширення його коментарів, відповідей на запитання, поглядів (зокрема відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення і поширення його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює і погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення і поширення рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням і відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає виплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не висувати будь-яких претензій чи майнових вимог до осіб, які здійснюють публічний показ, відтворення та поширення таких рекламних чи інформаційних матеріалів і відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається в розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Усі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (зокрема, але не виключно, мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та в Мобільному додатку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Дарунка та/або неможливості використання наданого Дарунка в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну й безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформація, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мереж), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS, а також і за допомогою інших видів медіа, зокрема онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Оновлена редакція діє з 02.05.2024 року