close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «З UKLON катай та пальне від WOG вигравай»

В цих Правилах проведення Акції «З UKLON катай та пальне від WOG вигравай» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

«Акція»розіграш Призів під назвою: «З UKLON катай та пальне від WOG вигравай», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру «УКЛОН» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах проведення Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером «УКЛОН» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Замовлення» – замовлення Користувача на отримання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років, та яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного додатку або Веб-сайту.

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру «УКЛОН», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру «УКЛОН» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру «УКЛОН» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon Driver». Онлайн-сервіс «Uklon Driver» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України,  ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнер Акції» Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 1), яке здійснює формування Загального призового фонду Акції, забезпечує вручення (нарахування) Призів Переможцям Акції.

«Партнер «УКЛОН» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг.

«Переможці Акції» – Учасники Акції, які за результатами проведення Акції здобули право на отримання Призів від Партнера Акції.

«Призи» – визначені в Розділі 5 цих Правил дарунки, що вручаються (нараховуються) Переможцям Акції, які виграли в Акції за результатами розіграшу Призів.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки.

«Учасник Акції»   Партнер «УКЛОН», який здійснив необхідні дії, передбачені даними Правилами Акції для участі в Акції.

 1. Загальні положення про Акцію.
  1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та/або підвищення інтересу Партнерів «УКЛОН» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», залучення нових Партнерів «УКЛОН» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також підтримання та/або підвищення інтересу Партнерів «УКЛОН» до товарів та/або послуг, які реалізуються та/або надаються Партнером Акції.
  2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер «УКЛОН», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил.
  3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
  4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Призів, інші обмеження прав Учасників Акції.
  5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.
  7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
  8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.
  9. На Партнера «УКЛОН» поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера «УКЛОН» із умовами Правил. Згода вважається наданою Партнером «УКЛОН» у випадку виконання Партнером «УКЛОН» вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил.
 1. Строк проведення Акції. Оголошення результатів Акції.
  1. 2.1.Строк проведення Акції (строк, протягом якого Учасник Акції повинен вчинити дії, передбачені Розділом 3 цих Правил) встановлюється із 29.05.2024 року по 12.06.2024 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.
  2. 2.2.Дата підведення підсумків Акції (проведення розіграшу Призів) – 14.06.2024 року.
  3. 2.3.Організатор оголосить (опублікує) перелік Переможців Акції – 14.06.2024 року (включно) за посиланням: https://uklon.com.ua/rozigrash-yakisnogo-palnogo-vid-uklon-ta-wog/
 1. Порядок участі в Акції.
  1. 3.1.У розіграші Призів беруть участь виключно ті Партнери «УКЛОН», які:
   1. 3.1.1.заповнили всі рядки відповідної форми, розміщеної Організатором Акції за наступним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWNGsxNi4hm1DMedl7TZN8rqU9rPuPhhDLJ7LYqDhOL672Yg/viewform, а також здійснили її надсилання Організатору Акції із використанням відповідного функціоналу; 
   2. 3.1.2.протягом всього строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2.1. цих Правил, мають відкритий доступ до розділу «DriverUp (Знижки та акції)» Онлайн-сервісу «Uklon Driver»; 
   3. 3.1.3.протягом строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2.1. цих Правил, здійснили придбання не менше 50 (п’ятдесяти) літрів будь-якого виду пального на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG» (надалі по тексту також – «Пальне»);
   4. 3.1.4.активували знижки на Пальне у розділі «DriverUp (Знижки та акції)» Онлайн-сервісу «Uklon Driver». 

3.2. За умови виконання всіх вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.4. пункту 3.1. цих Правил, відповідний Партнер «УКЛОН» набуває статусу Учасника Акції.

 1. Порядок визначення Переможців Акції. Алгоритм розіграшу Призів.
  1. 4.1.Переможці Акції будуть визначені в результаті проведення Організатором Акції розіграшу Призів.
  2. 4.2.При проведенні розіграшу Призів не використовуються процедури та алгоритми, які дозволяють визначити результат проведення розіграшу Призів до початку такого розіграшу.
  3. 4.3.Розіграш Призів буде здійснюватися в наступному порядку:

4.3.1. Організатор Акції та Партнер Акції складають перелік Учасників Акції, які виконали всі вимоги, передбачені Розділом 3 даних Правил.

4.3.2. Із даного переліку Організатор Акції в дату, зазначену в п. 2.2. цих Правил Акції, за допомогою генератора випадкових чисел на веб-сайті https://www.random.org/ визначає 21 (двадцять одного) Переможця Акції.

  1. 4.4.Переможець Акції, дані якого будуть розміщений під порядковим номером 1 згенеруваного списку, отримує право на Приз, передбачений пунктом 5.3. цих Правил.
  2. 4.5.Переможці Акції, дані яких будуть розміщені під порядковими номерами 2-21 згенерованого списку, отримують право на Призи, передбачені пунктом 5.4. цих Правил.
  3. 4.6.У разі виникнення перебоїв у функціонуванні веб-сайту https://www.random.org/ в дату, зазначену в п. 2.2. цих Правил Акції, Організатором Акції для визначення Переможців Акції може бути використаний альтернативний генератор випадкових чисел.
  4. 4.7.Учасник Акції, дані якого в згенерованому списку будуть розміщені під порядковим номером починаючи з 22 (двадцять другого) і далі, отримає право на Приз у випадку, якщо Переможець Акції, дані якого в згенерованому списку розміщені вище, відмовитися від отримання Призу, або буде усунутий від участі в Акції Організатором Акції.
 1. Призи для Переможців Акції.
  1. 5.1. Загальний призовий фонд Акції формує Партнер Акції.

5.2.   Загальний призовий фонд Акції становить: 3 000 (три тисячі) літрів пального, яке реалізується на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG».

5.3. Переможець Акції, дані якого будуть розміщений під порядковим номером 1 згенеруваного списку, згідно п. 4.4. цих Правил Акції, має право на отримання частини від Загального призового фонду Акції, яка становить 1 000 (одну тисячу) літрів пального, яке реалізується на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG».

5.4. Кожен із Переможців Акції, дані яких будуть розміщені під порядковими номерами 2-21 згенерованого списку, згідно п. 4.5. цих Правил Акції, має право на отримання частини від Загального призового фонду Акції, яка становить 100 (сто) літрів пального, яке реалізується на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG».

5.5. Право на отримання Призів не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

5.6. Виплата грошового еквівалента вартості Призу не здійснюється. Заміна Призу іншими товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.

5.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Призів Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Призами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів.

5.8. Сплата Переможцями Акції податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих. Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

 1. Порядок та строки вручення (нарахування) Призів
  1. 6.1.Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати оголошення Переможців Акції, яка вказана в пункті 2.3. цих Правил, Партнером Акції будуть нараховані Переможцям Акції Призи. 
  2. 6.2.Призи будуть нараховані Партнером Акції на гаманці PRIDE Переможців Акції.

6.3.  Партнер Акції нараховує кожному із Переможців Акції на їх гаманці PRIDE той вид пального, який був придбаний кожним із Переможцем Акції під час останнього сеансу заправки на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG» (наприклад, якщо протягом останнього сеансу заправки Переможець Акції придбав на АЗК Партнера Акції, що працюють під ТМ «WOG», Бензин автомобільний «А-95-Євро5-Е0», то, відповідно, Партнер Акції здійснить нарахування на гаманець PRIDE Переможця Акції Бензин автомобільний «А-95-Євро5-Е0»).

6.4. Датою вручення Призу Переможцю Акції вважається дата нарахування пального на відповідний гаманець PRIDE Переможця Акції.

 1. Права Учасника Акції
  1. 7.1.Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.
 1. Обов’язки Учасника Акції
  1. 8.1.Ознайомитися з Правилами Акції.
  2. 8.2.Приймати участь у Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.
  3. 8.3.Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.
  4. 8.4.Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.
  5. 8.5.На вимогу Організатора Акції та/або Партнера Акції, надати свої достовірні ідентифікаційні дані, а саме скан-копії всіх сторінок документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також скан-копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності).
 1. Права Організатора Акції

9.1 Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

9.2. Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі/від участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

9.3.  На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

9.4.  За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

9.5.   Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

 1. 10.Обов’язки Організатора Акції

10.1.   Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

 1. Інші умови

11.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

11.3. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

11.4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу «Uklon Driver». При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції.

11.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

11.6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

11.7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

11.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

11.9. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

11.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції та/або Партнера Акції, а також надає згоду Організатору Акції на передачу своїх персональних даних Партнеру Акції з метою належного проведення Акції та вручення (нарахування) Призів.

11.11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Редакція від «29» травня 2024 р.