close

Правила отримання та використання Промокодів Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon»

В цих Правилах отримання та використання Промокодів Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon» (надалі по тексту також – «Правила») наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Авторизація» – процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської  доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Знижка» та/або «Знижки» – тимчасове зменшення вартості Послуги, що діє протягом обмеженого (лімітованого) строку.

«Користувач» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

«Мобільний додаток»– примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Користувачу, який використовується для подальшого користування Мобільним додатком.

«Онлайн-сервіс «Uklon» та/або «Онлайн-сервіс» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачами та Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», та надає Користувачам можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувачів, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – треті особи (фізичні або юридичні особи), які надають та/або пропонують Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Користувач має можливість отримати Знижку.

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», код  за ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Бандери, 20Б, яке є адміністратором щодо надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу «Uklon».   

1. Загальні умови

1.1. Промокоди надаються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з метою підтримання або підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon», залучення нових Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.2. Промокоди надаються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Користувачам в рамках проведення програм лояльності, акцій, розіграшів, інших заходів рекламного характеру, організатором яких є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», або треті особи.

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» в рамках проведення таких програм лояльності, акцій, розіграшів, інших заходів рекламного характеру може визначати окремі специфічні умови надання Промокодів, їх номіналу, терміну дії, кількості, території використання тощо.

1.3. Промокоди надаються виключно Користувачам (громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства), які:

1.3.1. досягли не менше 18 (вісімнадцяти) років;

1.3.2.  завантажили Мобільний додаток на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

1.3.3. пройшли Авторизацію та прийняли умови Угоди користувача;

1.3.4. ввімкнули (активували) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon).

1.4. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» залишає за собою право здійснити надання Промокодів Користувачам, за умови вчинення ними певних дій, а також/або виконання певних завдань тощо.

1.5.  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» здійснює надання Користувачам Промокодів з використанням Мобільного додатку, а також залишає за собою право здійснити надання Промокодів з використанням інших інструментів/технічних засобів.

1.6. При активуванні Промокоду Користувач має можливість отримати Знижку на Послуги, замовлені за допомогою Онлайн-сервісу «Uklon».

1.7. Промокоди можуть мати різний номінал, який визначається на розсуд ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА». Обмеження (лімітування) щодо мінімального та максимального розміру номіналу Промокодів встановлюються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.8. Термін дії Промокоду, деталі використання Промокоду, розмір Знижки зазначаються у Мобільному додатку в розділі меню – «Знижки на поїздки».

1.9. Промокоди можуть застосовуватися:

1.9.1. автоматично, тобто при здійсненні Користувачем Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу «Uklon»;

1.9.2. шляхом введення Користувачем Промокоду як набору різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо) у поле «Додати промокод» у розділі «Знижки на поїздки» Мобільного Додатку.

1.10. Знижки, які отримуються при активуванні Промокодів, не є такими, що індивідуально (персонально) призначені для певного Користувача. Реципієнтами Знижок, які отримуються при активуванні Промокодів, є невизначене коло осіб із усього загалу Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. Знижка, яка отримується при активуванні Промокоду, не додається (не сумується) до іншої знижки (знижок), на яку (які) має право Користувач при замовленні Послуги, якщо інше не визначено ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.12. Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) поширюватимуться на відповідного Користувача з моменту надання ним згоди із умовами Правил. Згода вважається наданою у випадку використання наданого йому Промокоду. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цих Правил, Користувач позбавлений права на використання Промокоду.

2. Обмеження

2.1. Недотримання будь-якого положення цих Правил Користувачем може мати своїм наслідком позбавлення його права на отримання/використання Промокоду. При цьому, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не здійснює відшкодування/компенсацію номінальної вартості такого Промокоду на користь Користувача.

2.2. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не несе відповідальності, якщо  Користувач не скористався можливістю використати Промокод, або відмовився від його використання

2.3. Промокодом можна скористатися під час Замовлення 1 (однієї) Послуги з використанням Мобільного додатку.

2.3.1. При цьому, якщо Користувач замовив з використанням такого Промокоду 1 (одну) Послугу, вартість якої є меншою за номінальну вартість Промокоду, то Промокод вважається використаним у повному розмірі.

2.3.2. При цьому, якщо Користувач замовив з використанням такого Промокоду 1 (одну) Послугу, вартість якої перевищує номінальну вартість Промокоду, то Користувач здійснює оплату вартості такої Послуги лише в частині перевищення вартості Послуги над номінальною вартістю отриманого ним Промокоду.

2.4. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» залишає за собою право надавати Промокоди, які можуть бути  використані/застосовані виключно за умови здійснення лише певних типів оплати (готівкової, безготівкової).

2.5. Промокоди обміну, поверненню, відновленню не підлягають.

2.6. Заміна Промокодів, в тому числі грошовим еквівалентом, або будь-яким іншим додатковим благом, не допускається.

2.7. Промокоди використовуються тільки в облікових цілях і не є будь-яким видом доходу, не можуть бути засобом платежу чи будь-яким видом валюти, електронними грошима, платіжними інструментами, деривативними фінансовими інструментами, іншими цінними паперами, не можуть передаватися у спадщину, заклад, бути предметом купівлі-продажу тощо. Надані Користувачам Промокоди не можуть розглядатися та не є грошовим, матеріальним, а також іншим зобов’язанням ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» перед Користувачами.

2.8. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Користувача, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Користувачем при наступному замовленні Послуг.

2.9. Користувач зобов’язаний дотримуватися вимог та обмежень, встановлених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» щодо терміну дії та строку активації Промокоду, а також самостійно несе ризик несприятливих наслідків через недотримання таких вимог та обмежень.

2.10. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Користувачем Промокоду.

2.11. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не несе відповідальності за дотримання умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» обставини.

3. Інші Умови

3.1.  Правила регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Правила діють на території  міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу «Uklon». При цьому, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право змінити (розширити або обмежити) територію дії Правил в будь-який час на власний розсуд без  повідомлення про це Користувачів.

3.3. Користувач, який використовує Промокод, підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згідний з умовами Правил. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Користувачу, або третім особам, в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил.

3.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА». При цьому, рішення ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» є остаточним і не підлягає оскарженню.

3.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» в односторонньому порядку в будь-який час. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту опублікування Правил в новій редакції на Веб-сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил. Якщо Користувач  після внесення змін та/або доповнень до Правил використовує Промокод, отриманий від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», він вважається таким, що прийняв такі зміни та/або доповнення.

3.6. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних  даних), регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що опубліковане  на Веб-сайті.

3.7. Відповідно до умов цих Правил, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не надає Користувачам будь-яких фінансових та/або платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

3.8. Знижки, які отримуються при активуванні Промокодів у відповідності до цих Правил, не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, а також військовим збором, іншими  податками та зборами.

3.9. Правила, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщуються до загального відома українською мовою на Веб-сайті. Інформування про Правила, їх умови, додаткові положення, що стосується Промокодів, Знижок може здійснюватися, в тому числі, однак не виключно за допомогою платформ спільного доступу до відео та/або інформації (соціальних мережах), з використанням онлайн-медіа, друкованих медіа, електронних комунікацій, Push-повідомлень у Мобільному додатку, SMS-повідомлень тощо.

Редакція діє з «09» січня 2024 року.