Close menu

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «До 50% знижки на перші три поїздки»

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) Акції «До 50% знижки на перші три поїздки» (далі — Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «До 50% знижки на перші три поїздки», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу Uklon, а також знаку для товарів та послуг (ТМ) UKLON.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія на якій діють умови Акції. Акція проводиться тільки для нових Користувачів на території наступних міст України: Дніпро, Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Кременчук, Тернопіль, Рівне, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Черкаси, Луцьк, Чернігів, Камʼянське.

1.3. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція. Строк проведення Акції з 00:00 години 04.12.2023 року до 23:59 години 09.01.2024 року включно, за київським часом.      

1.4. «Організатор та/або «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» – дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Акція діє виключно для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon», які здійснили реєстрацію за допомогою  Мобільного додатку Uklon. Учасниками не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon», або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»  на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається, шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.10. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.11. «Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

1.12. «Знижка» – знижка (промокод) до 50% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж 70 (сімдесят) гривень 00 копійок, у містах – Дніпро, Львів; 60 (шістдесят) гривень 00 копійок, у містах – Чернівці, Одеса; 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок, у містах – Харків, Вінниця, Івано-Франківськ; 40 (сорок) гривень 00 копійок, у містах – Полтава, Кременчук, Тернопіль, Рівне, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Черкаси, Луцьк, Чернігів, Камʼянське. Тільки для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon». Термін дії Знижки (промокоду) – 7 (сім) календарних днів з моменту реєстрації Користувача в Онлайн-сервісі «Uklon». Умови та деталі по використанню Знижки (промокоду) зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню «Промокоди».

1.13. «Сайт Акції» – вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

1.14. Організатор має право змінити умови, Територію та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗНИЖКИ

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Строку проведення Акції вчинити наступні дії:

– завантажити Мобільний додаток та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше;

– дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію при користуванні Мобільним додатком.

2.2. Повідомлення про отримання Знижки буде відправлено Учаснику у Мобільному додатку. Знижка застосовується автоматично після виконання Учасником дій, зазначених в п.2.1 Правил.

2.3. Умови та деталі по використанню Знижки зазначаються у п. 1.12. цих Правил та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

2.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Знижки. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Знижку. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Знижки.

3.  ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Знижки.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Знижки. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Знижку або за нездатність Учасника скористатися Знижкою не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Знижки допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Знижки. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Знижки, де Знижка або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Знижки, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Знижкою особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Знижкою можна скористатись лише один раз, при цьому Знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, Знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при Замовленні наступної  Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

4.  ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасник з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

4.3. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Знижки та/або неможливості використання наданої Знижки у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 28.11.2023 року.

___________________________________________________________________________