Умови користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Угода Користувача (надалі за текстом – Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.  1.2 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.  1.3 Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.  1.4 Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до Онлайн-сервісу.  1.5 Користувач розуміє, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.  1.6 Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача. 1.7 Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача. 1.8 В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
   • Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА»; 
   • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або здійснення Замовлення на Веб-сайті без такої реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і отримала доступ до Онлайн-сервісу; 
   • Онлайн-сервіс «Uklon» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції. 
   • Партнер Уклон – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної Адміністратором на веб-сайті: www.partner.uklon.com.ua. 
   • Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.
   • Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги.  
   • Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
   • Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу. 

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.  2.2 При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.  2.3 У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.  2.4 У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.  2.5 Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.  2.6 При реєстрації через Веб-сайт та/або Мобільний Додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.  2.7 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.  2.8 Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 

3.1 Користувач може використовувати доступ до Онлайн-сервісу без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону. 3.2 Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні доступу до Онлайн-сервісу.  3.3 У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача. 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

4.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. 

5. ДОСТУП ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ 

5.1 Доступ до Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати перевезення. 5.2 Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам Уклон доступ до онлайн-сервісу «Uklon Driver» з метою обробки та виконання Замовлень. Партнери Уклон в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами Уклон та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг. 5.3 Надання Послуг здійснюється Партнерами Уклон на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є Адміністратор.  5.4 Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами Уклон інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, збитки, заподіяні Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами Уклон.  5.5 В разі замовлення класу автомобіля «Доставка» Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням таких предметів. При цьому Партнери Уклон мають право відмовити Користувачу в наданні послуги доставки в разі виявлення предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. 5.6 Веб-сайт, Мобільний додаток, Онлайн-сервіс не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.  5.7 Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Онлайн-сервісу або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.  5.8 Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення, а також застрахувати відправлення під час його доставки Партнерами Уклон. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора: okk@uklon.com.ua.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ 

6.1 Користувач при використанні доступу до Онлайн-сервісу може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Онлайн-сервісу та/або Партнерів Уклон. При цьому в разі розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності Користувач гарантує, що він правомірно володіє такою інформацією та/або об’єктами права інтелектуальної власності або майновими правами на них та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такої інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку.  6.2 Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати розміщені Користувачем інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та без його згоди. 6.3 Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє інформацію і об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються Користувачами, і не несе відповідальності за їх достовірність і правомірність. 6.4 Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщених Користувачем інформації та об’єктів права інтелектуальної власності. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію розміщених Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної або видалити їх. 6.5 Користувач зобов’язується не використовувати доступ до Онлайн-сервісу для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує право інтелектуальної власності, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального та/або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.  6.6 Інформація та об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені Користувачем, не повинні містити: 
   • обмеження прав меншин; 
   • видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те правових підстав, у тому числі за співробітників та/або власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів; 
   • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними або оприлюднювати, згідно із законом або договором; 
   • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, авторські і(або) суміжні права або інші права інтелектуальної власності третьої особи; 
   • рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом; 
   • матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу або обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.
6.7 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності, якщо такі дії можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.  6.8 У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.  6.9 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.  6.10 Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням доступу до Онлайн-сервісу, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів. 

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ, ПРОМОКОДИ

7.1 Оплата Послуг Партнерів Уклон здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на Послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) може застосовуватися динамічний коефіцієнт, тобто Користувачу пропонується рекомендована вартість Послуг. Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Користувач має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися шляхом зменшення рекомендованої вартості Послуг до стандартної згідно тарифів. При зміні маршруту або тривалому очікуванні пасажира вартість Послуг перераховується відповідно до тарифів. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки. 7.2 Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру Уклон. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Уклон, що надав Послугу.  7.3 Користувач може здійснити оплату за Послуги Партнеру Уклон за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.  7.4 Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги. 7.5 Оплата Послуг Партнерам Уклон також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.  7.6 Вартість послуги щодо виконання спільної поїздки розподіляється між двома Користувачами відповідно до їх маршруту. В разі скасування Користувачами або одним з Користувачів Замовлення перед поїздкою (зокрема, не з’явлення до транспортного засобу) стягується плата за скасування Замовлення.  7.7 Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам Уклон в разі здійснення розрахунку за допомогою банківської картки або за допомогою Google Pay, Apple Pay, має можливість залишати Партнерам Уклон чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.  7.8 Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті. 7.9 Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

8. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА 

8.1 Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Онлайн-сервіс, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний Додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, інші електронні дані у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, елементи дизайну, текст, графічну, ілюстрації, відеоінформацію та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.  8.2 Адміністратор надає Користувачеві невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ. 8.3 Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА 

9.1 Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, даних розміщених на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, у зв’язку з відсутністю можливості отримати доступ до Онлайн-сервісу або використанням такого доступу; у зв’язку з ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами Уклон; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів Уклон; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень у Партнерів Уклон, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок використання доступу до Онлайн-сервісу. 9.2 Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток надаються для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, щоб Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідали очікуванням Користувача та/або доступ до Онлайн-сервісу надавався безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку або будь-якої їх частини та/або доступу до Онлайн-сервісу. Функціонування Онлайн-сервісу та доступу до нього може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання яким або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора. 9.3 Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, у тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням банківських карток регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача. 9.4 Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку стосовно їх роботи. 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.  10.2 Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.  10.3 Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.  10.4 Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.  10.5 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.  10.6 Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.  10.7 Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за адресою: https://uklon.com.ua/user-agreement/.

11. РЕКВІЗИТИ: 

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»,

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA513005280000026000000010650

в АТ «ОТП БАНК»

ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua 

Редакція діє з 10 вересня 2021 року

Положення про обробку 

та захист персональних даних

Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б (надалі за текстом – «Ми»), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом. 

Одним із наших пріоритетів є послідовний та ефективний захист даних, тому Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Ваші персональні дані були у безпеці.

Цим Положенням Ми б хотіли поінформувати Вас про те, які саме дані та в який спосіб Ми їх обробляємо, а також цілі та засоби обробки та захисту персональних даних. Це Положення поширюється на всі види персональних даних, які Ми обробляємо через веб-сайти: http://www.uklon.com.ua/, http://www.partner.uklon.com.ua/ (надалі – «Веб-сайти»), додатки для мобільних пристроїв «Uklon» та «Uklon Driver» для iOS та Android (надалі – «Мобільні додатки»), а також через інші джерела, зазначені нижче в цьому Положенні. 

Використовуючи та реєструючись на Веб-сайтах та/або в Мобільних додатках, а також при здійсненні замовлення без реєстрації через Веб-сайт http://www.uklon.com.ua/, Ви погоджуєтесь, гарантуєте та заявляєте про те, що Ви прочитали, зрозуміли, прийняли та погодилися дотримуватися цього Положення. Якщо Ви не погоджуєтеся з цим Положенням в повному обсязі, не використовуйте Веб-сайти та/або Мобільні додатки.

Ми можемо час від часу доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати це Положення без попереднього повідомлення. Ви цим надаєте свою згоду на внесення змін до цього Положення без отримання будь-якого спеціального підтвердження з Вашого боку. Рекомендуємо регулярно перевіряти цю сторінку, щоб залишатися в курсі останніх змін.

Це Положення складено українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою та його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має версія документа українською мовою.

Які персональні дані Ми обробляємо?

Персональні дані, які Ви надаєте нам

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon»

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам, а саме: ім’я, електронну адресу, номер телефону, місто, як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті чи у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Ми також можемо обробляти Ваші дані, коли Ви реєструєтесь через Facebook, Google plus.

Ми обробляємо Ваші дані у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з нашою службою підтримки клієнтів або звернутися до нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі). 

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (акаунт), який дозволяє зберігати персональні налаштування, переглядати попередні замовлення, планувати майбутні замовлення і керувати поточними.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати нам свої персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом чи Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією. 

У разі здійснення  страхування відправлень, якщо Ви замовили послугу доставки, Ви передаєте нам свої персональні дані: адресу, прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону.

Б) Партнери Уклон (користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.com.ua та Мобільного додатку «Uklon Driver»)

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам: ім’я, прізвище, електронну адресу, номер телефону, місто при укладенні з нами Договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті.

Ми обробляємо Ваші дані також у випадках, коли вам необхідно зв’язатися з нашою службою підтримки партнерів або звернутися до нас через інші канали. 

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (особистий кабінет), який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення, тощо.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом або Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

Персональні дані, які Ми обробляємо автоматично

Ми можемо автоматично обробляти певні дані, серед яких Ваша IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися нашими послугами, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який Ви використовуєте, а крім того, інформація про операційну систему Вашого комп’ютера чи мобільного пристрою (наприклад, версії додатків та налаштування мови). Ми можемо також збирати інформацію про натискання і сторінки, які Ми Вам показували.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, Ми також можемо отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Коли Ви здійснюєте замовлення через Веб-сайт або Мобільний додаток, наша система фіксує за допомогою яких засобів і через які сайти воно було здійснене або з яких сайтів ви перейшли на Веб-сайт або до Мобільних додатків.

Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). У будь-якому випадку, доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої згоди.

Персональні дані інших осіб, які Ви надаєте нам

Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/  та Мобільного додатку «Uklon»

Звичайно, Ви можете робити замовлення не тільки для себе. Ви можете замовити послугу перевезення для будь-якої особи, надавши нам її номер телефону та ім’я. Крім того при замовленні послуги доставки Ви передаєте нам персональні дані одержувача відправлень: адресу, прізвище, ім’я та, номер телефону.  Однак, з цього приводу Ми повинні зазначити, що Ви відповідальні за те, щоб особа, персональні дані якої Ви надали, знала, що Ви це зробили, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином Ми використовуємо її персональні дані (як це зазначено в цьому Положенні).

Будь ласка, переконайтеся, що Ви отримали згоду від особи на використання даних, перш ніж Ви зробите замовлення для неї.Інформація, отримана з інших джерел

Ця інформація може включати відгуки користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв’язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових постачальників, постачальників фінансових послуг та від загальнодоступних джерел. Ми можемо об’єднати інформацію, зібрану з цих джерел з іншою інформацією, що є у нашому розпорядженні.

Для чого Ми обробляємо Ваші персональні дані?

Ми обробляємо Ваші Персональні дані для наступних цілей. Зокрема, Ваші персональні дані можуть бути використані таким чином:

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon». 

– Розміщення замовлень: Ми використовуємо Ваші персональні дані з метою розміщення Вами замовлень на перевезення пасажирів та/або доставку в онлайн-сервісі «Uklon» та для передачі Ваших персональних даних Партнерам з метою виконання Партнерами відповідних замовлень. Передати Ваш номер телефону Партнерам в інших випадках Ми можемо лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Служба підтримки клієнтів: Ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати акаунтом. 

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті. 

Ви маєте право заперечити проти обробки Ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу. Якщо Ви висловите таке заперечення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: okk@uklon.com.ua, Ми більше не здійснюватимемо обробку Ваших даних для таких цілей. 

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте. 

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди. 

 • Розділ «Телефонна книга (контакти)»: доступ до цього розділу потрібен, щоб Ви могли зробити замовлення для будь-якої іншої особи, шляхом надання нам її номеру телефону з Вашої телефонної книги. Ми не передаємо дані телефонної книги третім особам, окрім передачі Партнеру номеру телефона особи, перевезення для якої замовлено, з метою виконання замовлення для цієї особи, та не використовуємо їх іншим чином, ніж у зв’язку з використанням Мобільного додатку як передбачено цим Положенням.
 • Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема демонстрації місцезнаходження автомобіля, який буде виконувати Ваше замовлення. Ми не передаємо ці дані третім особам, за винятком випадків, коли під час поїздки існує імовірність загрози Вашому життю чи здоров’ю та лише після того, як Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».  
 • Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з Вашим замовленнями. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я  під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень, Ми також передаємо Ваші персональні дані страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки (якщо застосовне).

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя чи здоров’я та/або запобігання загрозі заподіяння шкоди Вашому життю чи здоров’ю під час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».

– Юридичні цілі: в деяких випадках Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

Б) Партнери Уклон (користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.com.ua та Мобільного додатку  «Uklon Driver»)

– Виконання замовлень: Ми обробляємо Ваші персональні дані, якщо Ви прийняли до виконання замовлення на перевезення та/або доставку, для передачі їх користувачу Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та/або Мобільного додатку «Uklon».

– Служба підтримки партнерів: Ми забезпечуємо підтримку Партнерів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (особистий кабінет): Партнери можуть створити особистий кабінет на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати особистим кабінетом. Ми надійно зберігаємо та не передаємо третім особам дані, пов’язані з налаштуваннями та статистичною інформацією, що міститься у Мобільному додатку (налаштування фільтрів та алгоритмів вибору замовлень, статистику виконаних замовлень тощо). 

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. 

Ви маєте право заперечити проти обробки Ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу. Якщо Ви висловите таке заперечення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: okk@uklon.com.ua, Ми більше не здійснюватимемо обробку Ваших даних для таких цілей. 

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, телефоном та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте. 

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки Партнерів, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номера, щоб ідентифікувати Ваш телефонний номер з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і Нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості послуг і подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.

 • Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема забезпечення актуальної інформації про замовлення, які розміщені поблизу до Вашого місцезнаходження, а також забезпечення безпеки, запобігання та виявлення випадків шахрайства. Дані стосовно Вашого місцезнаходження обробляються, коли Мобільний додаток «Uklon Driver»  працює у пріоритетному (відкрито та відображається на екрані) або фоновому (відкрито, але не відображається на екрані) режимі. Для того аби припинити обробку даних Вашого місцезнаходження, ви повинні закрити додаток «Uklon Driver». В будь-якому випадку Ми не передаємо дані стосовно Вашого місцезнаходження третім особам. 
 • Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з використанням Вами Мобільного додатку. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень Ми також передаємо Ваш номер телефону страховій компанії,  в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки. 

– Пошук залишених у автомобілі речей: Ми передаємо Ваше ім’я та номер телефону користувачам Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon» з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

Ми можемо передати номер Вашого телефону користувачам Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon» в інших випадках лише в разі отримання Вашої окремої згоди. 

– Бухгалтерські цілі: Ми використовуємо Ваше прізвище, ім’я з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку наданих Вам послуг.

– Юридичні цілі: в деяких випадках Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

В який спосіб Ми передаємо Ваші персональні дані третім особам?

За певних обставин Ми можемо передавати Ваші персональні дані третім особам.

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon» .

– Розміщення замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані Партнерам з метою виконання Партнерами Ваших замовлень. В інших випадках на письмовий чи усний запит Партнера Ми можемо передати номер Вашого телефону Партнеру лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Треті сторони, що постачають послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформації та рекламних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей. Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам для розсилки інформації та рекламних матеріалів.

– Компетентні органи: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім цього, персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту Наших прав або власності, а також прав і власності Партнерів Уклон .

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Ваших персональних даних в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя або здоров’я та/або запобігання загрозі нанесення шкоди Вашому життю або здоров’ю у час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».

– Фінансові компанії: Ми передаємо Вашу історію поїздок, інформацію по замовленню, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною поштою та іншими засобами  комунікації з переліком персональних даних, зазначених Вами під час реєстрації на Веб-сайті http://www.uklon.com.ua/ та Мобільному додатку «Uklon», дату Вашої реєстрації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг з метою підтвердження здійснених Вами поїздок.

Б) Партнери Уклон  (користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.com.ua та Мобільного додатку «Uklon Driver»).

– Виконання замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані користувачу Веб-сайту http://www.uklon. com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon», замовлення яких Ви виконуєте.

– Треті сторони, що постачають послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається для різних цілей, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей.

– Компетентні органи: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім,  цього персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків. 

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Вашого номера телефона в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки.

–  Пошук залишених у автомобілі речей: на письмовий чи усний запит користувачів Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon», Ми передаємо їм Ваше ім’я та номер телефону з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення. В інших випадках на письмовий чи усний запит користувачів Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon» Ми можемо передати їм номер Вашого телефону лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Фінансові компанії: Ми передаємо історію виконаних замовлень, персональні дані, зазначені Вами під час реєстрації на Веб-сайті http://www.uklon.com.ua/, дані, що містяться у Вашому особистому кабінеті, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною  поштою та іншими засобами  комунікації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг.

Навіщо Ми отримуємо Вашу згоду та як її можна відкликати?

Приймаючи умови цього Положення під час реєстрації або при здійсненні замовлення через Веб-сайт http://www.uklon.com.ua/ без реєстрації, Ви надаєте згоду на збір, використання та  обробку нами своїх персональних даних і підтверджуєте, що, даючи таку згоду, ви дієте за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Вами для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України. 

При обробці персональних даних Ми не обмежені у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації.

Вищевказана згода є письмовим повідомленням суб’єкта персональних даних про те, що він включається в базу користувачів Веб-сайтів та Мобільних додатків в день реєстрації на Веб-сайтах та Мобільних додатках. 

Наступні види персональних даних можуть оброблятися лише на підставі Вашої окремої згоди: місцезнаходження, телефонна книга (контакти), запис на карту пам’яті. 

Ви можете будь-коли відкликати цю згоду. Якщо Ви відкликали згоду, Ви не зможете користуватися будь-якими послугами чи функціями, які вимагають обробку персональних даних, які Ми зібрали або використали на підставі окремої згоди.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, а також на  страхування свого життя (якщо застосовне) та здоров’я під час перевезення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: okk@uklon.com.ua. Будь ласка, вкажіть «Відкликання згоди» у темі Вашого повідомлення, щоб прискорити нашу відповідь. 

При цьому відкликання згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.

Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про видалення персональних даних якщо ці персональні дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству та/або якщо ці персональні дані потрібні нам для виконання зобов’язань передбачених законодавством України. Оскільки деякі персональні дані, необхідні для надання доступу до онлайн-сервісу «Uklon» та/або онлайн-сервісу «Uklon Driver», Ваш обліковий запис буде видалено після відкликання згоди на обробку цих персональних даних.

Персональні дані користувачів Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon», без яких неможливо надання доступу до онлайн-сервісу «Uklon»:

 • номер телефону – у разі здійснення замовлення через Мобільний додаток або Веб-сайт.
 • номер телефону та ім’я користувача – у разі здійснення замовлення через Веб-сайт без реєстрації користувачем. 
 •  

Персональні дані Партнерів Уклон (користувачів Веб-сайту http://www.partner.uklon.com.ua та Мобільного додатку «Uklon Driver»), без яких неможливо надання доступу до онлайн-сервісу «Uklon Driver»:

 • ім’я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місто.

У разі відкликання згоди на обробку інших персональних даних, Ваш обліковий запис залишається активним. Ми завжди будемо намагатися ідентифікувати запит, щоб переконатися, що він надійде від власника облікового запису. Якщо Ми не зможемо успішно ідентифікувати запит, Ми не зможемо здійснити відкликання згоди.

Ви також можете звернутися до служби підтримки  клієнтів за номером +38 093 177 15 11 або на адресу електронної пошти uklon1@uklon.com.ua з проханням видалити свій обліковий запис. Після обробки Вашого запиту та проведення ідентифікації Ми видалимо Ваш обліковий запис.

Як Ви можете контролювати персональні дані, які нам надали?

У Вас завжди є право переглянути свої персональні дані, які Ми зберігаємо. Ви можете надіслати запит щодо персональних даних, відправивши нам листа електронною поштою за наступною адресою: uklon1@uklon.com.ua. Зазначте в темі листа «Запит на отримання персональних даних», щоб прискорити процес. 

Ви також можете зв’язатися з нами, якщо вважаєте, що Ми володіємо неправильною інформацією про Вас, що Ми більше не маємо права використовувати Ваші персональні дані або якщо у Вас є інші питання щодо використання ваших персональних даних чи щодо цього Положення. 

Строки зберігання персональних даних: 

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.com.ua/ та Мобільного додатку «Uklon».

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення. Якщо Ваш акаунт видалений, персональні дані будуть також видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей та запобігання шахрайству. 

Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей, будуть зберігатися протягом 7 (семи) років або протягом більшого строку встановленого для зберігання такої інформації/даних, якщо це передбачено чинним законодавством. Після закінчення вищевказаного строку Ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Якщо Ви використовуєте своє право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Б) Партнери Уклон (користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.com.ua та Мобільного додатку «Uklon Driver»).

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення.

Якщо Ваш особистий кабінет заблокований, персональні дані також будуть видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству. 

Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей будуть зберігатися протягом 7 (семи) років або протягом більшого строку, встановленого для зберігання такої інформації/даних,  якщо це передбачено чинним законодавством. 

Після закінчення вищевказаного строку Ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Якщо Ви використовуєте своє  право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Як Ми захищаємо Ваші персональні дані?

Ми знаємо, що безпека важлива для наших користувачів, і Ми піклуємось про безпеку Вашої інформації. Ми підтримуємо технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Деякі заходи, що Ми використовуємо, включають міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль фізичного доступу до наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до інформації. Тільки авторизований персонал має право доступу до персональних даних під час їх роботи.

Нам також потрібна Ваша допомога – саме Ви зобов’язані переконатися, що Ваша персональна інформація є точною та Ваш пароль та інформація про реєстрацію облікового запису є безпечними і не надається стороннім особам. 

Якщо при здійсненні замовлення на перевезення через Веб-сайт http://www.uklon.com.ua/ чи Мобільний додаток «Uklon» Ви розраховуєтесь з Партнером Уклон банківською картою, Ви автоматично переходите на сайт відповідного постачальника фінансових послуг та надаєте Ваші персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цього постачальника фінансових послуг. 

Веб-сайт чи Мобільні додатки не збирають жодних даних щодо Ваших банківських карток. Партнери Уклон, що приймають участь у бонусній програмі можуть за певних умов надавати Нам дані своєї банківської карти.

Як Ми відносимося до персональних даних дітей?

Ми твердо віримо в захист персональних даних дітей. Відповідно до цього переконання, Ми свідомо не збираємо та не зберігаємо персональні дані осіб, молодше 18 років.

Веб-сайти та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років. 

Якщо Вам не виповнилося 18 років, будь ласка, не використовуйте та не отримуйте доступ до Веб-сайтів або Мобільних додатків будь-коли та будь-яким способом.

Якщо Ви вважаєте, що Ваша дитина отримала доступ до Веб-сайтів та/або Мобільних додатків і надала свої персональні дані, Ми наполегливо рекомендуємо Вам негайно зв’язатися з нами, і Ми докладемо всіх зусиль, щоб негайно видалити таку інформацію.

Файли cookie

Ми можемо використовувати файли cookie, веб-маяки, теги, скрипти, локальні спільні об’єкти, такі як HTML5, та рекламні ідентифікатори (включаючи мобільні ідентифікатори, такі як Apple’s IDFA або Google’s Advertising ID) і подібні технології (надалі – «Cookie») у зв’язку з використанням Веб-сайтів або Мобільних додатків для певних цілей: Ваша аутентифікація, запам’ятовування Ваших налаштувань та інших цілей, вказаних нижче.

Файл Сookie – це невеликий фрагмент даних, який надсилається в браузер на Вашому комп’ютері або мобільному пристрої. Файли Сookie, що належать Веб-сайтам чи Мобільним додаткам, є основними. Файли Сookie, які Ми дозволяємо іншим організаціям відправляти через Веб-сайти, називаються “додаткові файли Сookie”.

Крім того, розрізняють файли Сookie сеансу і постійні. Файли cookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер або Мобільний додаток. У постійних файлів Сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера. 

«Software Development Kits» (SDKs) функціонують як пікселі та файли cookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли Сookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу.

Файли Сookie використовуються для різних цілей. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача на різних сторінках Веб-сайту чи при користуванні Мобільними додатками.

Веб-сайти і Мобільні додатки використовують файли Сookie в різних цілях:

 • Технічні файли Сookie: Ми хочемо, щоб наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними сайтами і додатками, які автоматично пристосовуються до їхніх потреб. Ми використовуємо технічні файли Сookie, щоб Веб-сайт та Мобільні додатки  правильно відображалися і працювали без помилок, а також щоб Ви могли створити акаунт, входити в нього та керувати своїми замовленнями. Технічні файли Сookie необхідні для того, щоб забезпечити безпомилкову роботу Веб-сайтів і Мобільних додатків.

 

 • Функціональні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб запам’ятовувати Ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Веб-сайтом і Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам’ятати Ваші дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім’я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли Сookie не обов’язкові для роботи доступу до oнлайн-сервісу «Uklon» та/або oнлайн-cервісу «Uklon Driver», але вони роблять Веб-сайти та Мобільні додатки більш функціональним і зручним у користуванні.

 

 • Аналітичні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб відвідувачі використовують Веб-сайт чи Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Веб-сайтів  і Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли Сookie допомагають Нам упевнитися, що Веб-сайт і Мобільні додатки цікаві і корисні для користувачів.

 

 • Маркетингові файли Сookie: Ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, Ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів Сookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас.

Це також означає, що Ми можемо використовувати дані про те, як ви взаємодієте з Веб-сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який Ви вводите в різні поля. 

Для користувачів Мобільного додатку «Uklon», а також для Користувачів Мобільного додатку «Uklon Driver», за допомогою операційної системи мобільного пристрою Ви можете обрати, дозволяти використовувати файли Сookie чи ділитися з Нами, або нашими постачальниками рекламних послуг Вашим рекламним ідентифікатором.

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою Сookies на Веб-сайті, Ви можете деактивувати файли Сookie, налаштувавши настройки Вашого інтернет-браузера, щоб вимкнути, блокувати або деактивувати файли Сookie, видаливши історію перегляду та очистивши кеш з Вашого інтернет-браузера. Ви також можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою.

Як з нами зв’язатися?

 

Питання, коментарі та запити щодо цього Положення вітаються та направляються в нашу службу підтримки клієнтів за номером +38 093 177 15 11 або на адресу електронної пошти: uklon1@uklon.com.ua. 

 

Якщо Ви вважаєте, що Ми порушили умови цього Положення, звертайтеся до нас та повідомте, які саме умови цього Положення було порушено. Ми оперативно розглянемо Вашу скаргу. 

 

Редакція діє з 12 липня 2022 року.
 

Політика використання cookie-файлів

Ми використовуємо cookie-файли для персоналізації контенту та вдосконалення вашої роботи із веб-сайтом: https://www.uklon.com.ua (надалі – Веб-сайт) та мобільними додатками Uklon та Uklon Driver. 

Що таке cookie-файли?

Cookie-файли — це текстові файли невеликого розміру з ідентифікатором (рядок літер і цифр), які:

 • зберігаються у веб-браузері на вашому комп’ютері чи іншому пристрої кожного разу, коли ви заходите на Веб-сайт;
 • використовуються для ідентифікації вашого комп’ютера чи іншого пристрою, який ви використовуєте для відвідування Веб-сайту; і
 • використовуються для зберігання інформації, включно з уподобаннями користувачів і переглядами сторінок для налаштування вмісту Веб-сайту для кожного користувача та подальшого покращення вашого досвіду перегляду веб-сторінок і загального безпекового функціоналу Веб-сайту.

Cookie-файли зазвичай не містять будь-якої інформації, яка вас ідентифікує, але персональні дані, які ми зберігаємо про вас, можуть бути пов’язані з інформацією, яка зберігається в cookie-файлах та отримана з них, наприклад: IP-адреса, ідентифікатор пристрою, країна або регіон, історія кліків.

Для отримання більш детальної інформації про cookie-файли та більш зваженого вибору ми рекомендуємо вам переглянути інструкції щодо cookie-файлів відповідних веб-браузерів (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari 5 (for Mac) тощо) або відвідати наступні веб-сторінки www.aboutcookies.org або www.allaboutcookies.org.  

Як ви можете контролювати налаштування, що дозволяють використання cookie-файлів?

Якщо ви не хочете отримувати cookie-файли, ви можете змінити налаштування веб-браузера так, щоб він повідомляв вас про отримання цих файлів, або ж повністю відмовитися від них. Ви також можете видалити збережені cookie-файли.

Однак, звертаємо вашу увагу на те, що видалення або блокування cookie-файлів може вплинути на користувацький інтерфейс Веб-сайту та зробити певний функціонал недоступним для вас.

Типи файлів-cookie, які ми використовуємо

Категорія 1 – залежно від сторони-ініціатора:

Назва

Опис

Основні cookie-файли 

Встановлюються безпосередньо Uklon.

Сторонні cookie-файли

Встановлюються сторонніми постачальниками, такими як Google Analytics, Facebook тощо.

Категорія 2 – залежно від тривалості:

Назва

Опис

Сесійні cookie-файли

Зберігаються лише на час використання веб-сайту, тобто від завантаження сайту і до його повного закриття.

Постійні cookie-файли

Зберігаються як файли на вашому комп’ютері чи іншому пристрої протягом певного періоду часу.

Категорія 3 – залежно від функціональності:

Назва

Опис

Строго необхідні cookie-файли

Вони є необхідними для повноцінного функціонування Веб-сайту і не можуть бути відключеними у наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у разі вчинення вами певних дій, пов’язаних із замовленням послуг, зокрема налаштування параметрів конфіденційності, входу до системи чи заповнення форм.

Безпекові cookie-файли

Використовуються для ввімкнення та підтримки функцій безпеки, а також для виявлення неправомірної діяльності та порушень наших Політик. Це cookie-файли основні та сторонні.

Аналітичні cookie-файли

Використовуються з метою збору інформації про дії/використання користувачем Веб-сайту та загальну ефективність Веб-сайту. Це cookie-файли сторонні.

Як довго cookie-файли зберігатимуться на вашому пристрої?

Період часу протягом якого cookie-файли зберігатимуться на вашому пристрої залежатиме від того, чи є такі файли «постійними» або «сесійними». Постійні cookie-файли зберігаються веб-браузером і залишаються актуальними до закінчення встановленого терміну їх дії (якщо до того моменту вони не будуть видалені користувачем). Дія сесійних cookie-файлів закінчується наприкінці вашої сесії після закриття веб-браузера.

Зміни в Політиці використання cookie-файлів

Ми можемо на власний розсуд вносити зміни чи доповнення до цієї Політики використання cookie-файлів у разі потреби. У разі внесення змін до цієї Політики ми відповідно зазначаємо дату нової редакції. Отже, така Політика використання cookie-файлів зі змінами й доповненнями набувають чинності та застосовуються до вас і вашої інформації з дати такої редакції.

Ми радимо періодично переглядати цю Політику використання cookie-файлів, щоб знати, як ми використовуємо такі файли.

Договір користування

Продовжуючи користуватися нашим Веб-сайтом, ви погоджуєтеся на розміщення cookie-файлів на вашому пристрої. Якщо ви вирішили відмовитися від наших cookie-файлів, ми не можемо гарантувати, що ваше відвідування сайту буде таким же успішним, як при отриманні cookie-файлів.

USER AGREEMENT

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Using any function or Services of the Portal and Mobile Apps, any individual (hereinafter referred to as the “User”), irrespective of its legal status and civil capacity, is subject to the rules and restrictions specified in this User Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”).

1.2. The User gives its consent to obey all provisions of this Agreement during registration in the Portal or Mobile Apps. In case of disagreement with any provision of this Agreement the User is not allowed to use the Service of the Administrator.

1.3. The Administrator may amend, supplement or in any other way modify the Agreement without prior notification of a User.

1.4. The Agreement with all amendments and supplements is posted on the Portal (uklon.eu) and Mobile Apps. Hereby the User consents to amendments and alterations of the Agreement without receiving of any special confirmation of User.

1.5. Following terms in the present Agreement shall have the following meaning unless the context requires otherwise:

Administrator or Uklon – Reline Management Limited, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus;

Portal – website uklon.eu;

Mobile App – an application for mobile devices “Uklon” and “Uklon Driver”, which can be found on the following platforms:

“Uklon” for iOS;

“Uklon Driver” for iOS;

“Uklon” for Android;

“Uklon Driver” for Android.

User – any individual with full legal capacity who is at least 18 (eighteen) years old (or older if the local laws in User’s applicable jurisdiction so require) at the moment of registration or duly registered legal entity who accepted the provisions of this Agreement and uses Services of the Portal and Mobile Apps.

Service – any operation, other than supply of goods, which is related to the provision of Service, used in the performance of a particular action or certain activities to meet individual needs of the User;

Personal Data – information or set of data about an individual who is identified or can be specifically identified with their use.

1.6. Additional terms of use of certain resources and Services can be specified on the Portal and Mobile Apps.

2. USER REGISTRATION

2.1. To use certain Services of the Portal and Mobile Apps the User is obliged to perform registration, resulting in creation of a unique account for the User to get access to the Services of the Portal and Mobile Apps.

2.2. The User shall provide accurate and true information about oneself while filling in an application form during registration.

2.3. If the User provides false information during registration or later, within the use of Services of the Portal and Mobile Apps, the Administrator has a right to suspend or terminate the account (registration) of the User without notice or obtaining any consent. 2.4. If the User’s actions may lead to a breach of any rules and regulations of the applicable laws, human rights and the possibility of claims towards the Administrator or ensuring responsibility of the Administrator for the actions of the User, the Administrator has a right to block User’s actions immediately and suspend or delete the account of the User without notification or obtaining any consent from the User.

2.5. Except cases expressly provided in this Agreement, the Administrator undertakes to ensure its compliance with the Privacy Policy in order to protect Personal Data transmitted to the Administrator during registration of the User on the Portal and Mobile Apps.

2.6. By undertaking to comply the requirements of this Agreement, the User gives own full, unconditional and irrevocable consent for use of Personal Data, provided at registration on the Portal and Mobile Apps, in order to include such Personal Data to the database of Portal and Mobile Apps Users.

2.7. The Administrator has a right to delete the User’s account if it is not used during 12 calendar months.

2.8. At registration on the Portal and Mobile Apps the User shall enter a unique password. The User is fully responsible for the reliability of the password and protection of own account. The User ensures safety of information about passwords and other confidential information by himself. The Administrator is not responsible for the consequences of User’s disclosure of his/her confidential information (Username and password).

2.9. If the third party obtains access to User’s account, the User must immediately notify the Administrator in order to ensure the appropriate measures if the User is able to confirm the possession of such specific account by the User.

3. USE OF PORTAL AND MOBILE APPS WITHOUT USER REGISTRATION

3.1. The User can use specific Services of the Portal and Mobile Apps without registration.

3.2. Regardless of the fact of registration the User undertakes to comply the terms of this Agreement while using the Services of the Portal and Mobile Apps.

3.3. The Administrator has a right to restrict the use of certain Services of the Portal and Mobile Apps by the User without prior consent of the User to the terms of this Agreement.

3.4. If the User’s actions may lead to a breach of any rules and regulations of the applicable law, human rights and the possibility of claims towards the Administrator or ensuring responsibility of the Administrator for the actions of the User, the Administrator has a right to block the User’s actions immediately without notification or obtaining any consent from the User.

3.5. Except cases expressly provided in this Agreement, the Administrator undertakes to ensure all measures stipulated by the applicable legislation in order to protect Personal Data transmitted to the Administrator during use of the Services of the Portal and Mobile Apps by the User without registration.

3.6. By undertaking to comply the requirements of this Agreement, the User gives own full, unconditional and irrevocable consent for use of Personal Data provided within use of Services of the Portal and Mobile Apps in order to include such Personal Data to the database of Users of the Portal and Mobile Apps.

4. PERSONAL DATA

4.1. All issues regarding collecting, using, processing and protection of Users Personal data are regulated by separate Privacy Policy placed on the Portal and Mobile App.

5. PORTAL AND MOBILE APPS SERVICES

5.1. The Portal and Mobile Apps are intended solely to provide information Services to the Users, including access to public domain information, information that is lawfully provided by third parties, intellectual property items, which are legally used by placing on the Portal and Mobile Apps.

5.2. The Portal and Mobile Apps do not contain and are not purposed for posting of confidential information, restricted information, information of third parties, for posting of which the Portal and Mobile Apps have not obtained due permits and authorities.

5.3. In case the Users detect information and/or intellectual property items with restricted use or with the rights, which belong to third parties, the User must contact the Administrator and report on such violation, indicating the Internet address of information and/or intellectual property items, which violate the rights of third parties according to the User, and to report about the nature of such violation.

5.4. The Administrator, Uklon or the other representative, authorized by the Administrator on a contractual basis involve third parties providing and/or offering Services to the Users through the Portal and Mobile Apps. The Administrator, Uklon, the other representative, authorized by the Administrator provide such third parties informational, promotional and/or other Services exclusively, related to the posting of information about such third parties, without giving any guarantees to the Users as for the quality of Services provided to the Users by third parties.

5.5. The Administrator, Uklon, other representative, authorized by the Administrator are not responsible and undertake no obligation concerning Services provided to the Users on the Portal and Mobile Apps by third parties.

5.6. Provision of Services to the Users by third parties is carried out on the basis of certain agreements of specific Users and third parties, where the Administrator, Uklon and the other representative, authorized by the Administrator are not the party, even if the User received information about these Services using the Portal and Mobile Apps, or if the Administrator, Uklon and the other representative, authorized by the Administrator in any other way contributed to the conclusion of such agreements.

5.7. The Administrator, Uklon and the other representatives, authorized by the Administrator are not responsible for the timing, quality of information about these Services, as well as the Administrator, Uklon and the other representatives, authorized by the Administrator are not liable towards Users for any negative effects, damage (losses) caused to the User due to failure or improper provision of Services by third parties.

5.8. The Portal or Mobile Application may include links to third party websites, applications or resources which are owned and operated by third parties. The User acknowledges and agrees that clicking/proceeding the link(s) to the respective third-party websites, applications or resources are made by the User and based on User’s own consent and risk.

The Administrator informs that it bears no liability for the content of any third-party websites, applications or resources and for anything that happens or may happen as a result of User’s visit of such third-party websites, applications or resources.

After leaving the Portal or Mobile Application, but prior to use of the respective third-party websites, applications or resources, the Administrator highly recommends to read respective third-party policies.

6. LIMITS FOR PORTAL AND MOBILE APPS SERVICES USE

6.1. While using Services of the Portal and Mobile Apps the User may post information and intellectual property items (hereinafter referred to as the Content). In addition, at posting the Content, the User guarantees that he/she rightfully owns such content or proprietary rights for it and/or has received all necessary permits from third parties for posting such Content. If there are claims towards the Administrator, the User shall settle such claims by itself and at own expense or reimburse losses incurred by the latter due to improper placement of the Content on the Portal and Mobile Adds by the User.

6.2. The User agrees not to use the Services of the Portal and Mobile Apps for transmission, posting or spreading of information by any means, the content of which is unlawful, threatening, defamatory, offensive, infringing intellectual property rights, spreading hatred and/or discrimination against people by any grounds, contains offences and claims towards other Users, the Administrator or any third parties whose rights are specified by the applicable laws. Distribution of any erotic, sexual or pornographic information on the Portal and Mobile Apps is also prohibited. In case the Administrator incur any damages and/or losses related with posting of illegal information on the Portal, the User shall reimburse such damages and/or losses of the Administrator in full amount.

6.3. The Administrator takes no action and is not responsible for the reliability of information, accuracy and legitimacy of posting Content on the Portal and Mobile Apps. The Administrator does not verify the Content posted by the Users and/or legally reproduced from other sources, including the Internet, provided that there is specified the source of such content and bears no responsibility for its accuracy and legitimacy.

6.4. While using the Portal and Mobile Apps the Users have not right to store, post, transmit or otherwise distribute any information and/or intellectual property items that may lead to the violation of third parties’ rights, including the right for Personal Data protection.

6.5. While using of the Portal and Mobile Apps the Users can not carry out any actions that violate or can be the result of a violation of the applicable laws or legislation of other state where the User is located, as well as relevant international legislation.

6.6. Provision of information Services and advertising on the Portal and Mobile Apps is performed exclusively by the Administrator or under condition of prior written consent of the Administrator. The Users can not carry out unauthorized placement of advertising information, otherwise the User shall reimburse the incurred losses to the Administrator in full amount.

6.7. Information posted on the Portal and Mobile Apps shall not include:

– restriction of rights of minorities;

– false representation as another person or representative of a company and/or community without sufficient rights, concerning also the staff and owners of the Administrator, as well as misrepresentation on properties and characteristics of any entities or objects;

– materials which the User has not right to disclose according to the law or in accordance with any contractual relations;

– materials violating rights concerning any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights and/or copyright and adjacent rights of third party;

– adware, “spam” correspondence, “chain letters”, invitation to financial Services or imposing of Services otherwise;

– materials containing computer codes designed to breach, destroy or limit the functionality of any computer or telecommunications equipment or programs to perform illegal access as well as serial numbers to commercial software products, logins, passwords and other means to obtain unauthorized access to paid resources of the Internet;

– drugs advertising;

– posts with rude and offensive remarks and proposals addressing to anyone;

– posts with pornographic content.

6.8. Any materials received by User through the Portal and Mobile Apps are applied by the User at own risk. The User is solely responsible for any damage of the computer and/or data after downloading and using of these materials. 6.9. The Administrator shall inform the User about claims of third parties concerning the Content posted by the User. The User agrees to provide the Administrator with the data about the rights for the Content or to delete the Content.

6.10. The Administrator has a right to provide available information about the User, without excluding Personal Data, to the state authority upon first demand of such appropriate authorized (law enforcement) authority in accordance with the applicable legislation.

7. EXCLUSIVE RIGHTS AND GUARANTEES OF ADMINISTRATOR

7.1. The Portal, Mobile Apps, any of its components, including source code, design elements, text and other intellectual property items are the exclusive property of the Administrator.

7.2. This Agreement does not provide any rights or permissions for the User to use the Portal and Mobile Apps by means other than provided according to the functionality of the Portal and Mobile Apps.

7.3. The Portal is available to Users according to the “as is” principle. The Administrator undertakes no guarantees for the smooth operation of the Portal and Mobile Apps Services, timeliness and accuracy of their operation as for verification of any facts and compliance of the Services of the Portal and Mobile Apps with objectives of the User.

8. LIABILITY LIMITATION OF ADMINISTRATOR

8.1. The Administrator, Uklon and the other representatives, authorized by the Administrator are not liable for any damage to life and health, any direct and/or indirect losses, material and/or nonmaterial damage, liabilities or losses incurred as a result of the using or non-using of information posted on the Portal and Mobile Apps as well as using of the Services of Administrator and which may be caused by incomplete or untimely providing of information Services by the Portal and Mobile Apps; lack of opportunities to access Services or use them; failure to provide or improper provision of Services to Users by any third parties; any actions or omissions of third parties; availability or lack of third parties’ authorities, permits, licenses, approvals, the presence or absence third parties’ special legal status etc.; unauthorized distribution, modification or destruction of Users information as a result of any use of the Portal and Mobile Apps.

8.2. The Administrator does not guarantee regular or unconditional access to the Services provided on the Portal and Mobile Apps. Force majeure and other factors, prevention or elimination of which is beyond the capacity of the Administrator may disturb the functioning of the Portal and Mobile Apps.

8.3. The Administrator is always willing to take into consideration the suggestions and proposals of any User of the Portal and Mobile Apps concerning its operation.

9. LEGAL DISCLAIMER

9.1. This Services and all its content are provided on an “AS IS” basis, except as expressly provided by the Administrator under these Terms.

9.2. The Administrator disclaims all representations and warranties of any kind expressed, implied or statutory, to the fullest extent permissible pursuant to applicable law, including but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular or a specific purpose.

9.3. The Administrator does not provide any guaranties or warranties that the Services:

9.3.1. will be complete, uninterrupted or error-free; or

9.3.2. will be free of viruses or other harmful components;

9.3.3. will otherwise meet your needs or expectations.

10. INDEMNIFICATION

10.1. The User acknowledges and agrees to indemnify, defend and hold the Administrator harmless including but not limited to the Administrator’s affiliates, subsidiaries, agents, officers or employees from and against any actions, claims, demands, damages, losses, liabilities, judgments, settlements, costs or expenses (including but not limited to attorneys’ fees and costs) arising directly or indirectly from or in relation to:

10.1.1. the breach of this User Agreement by the User or anyone using your electronic device or your internet connection;

10.1.2. any and all claims, losses or damages experienced from the use or attempt to use, or inability to use of the Services;

10.1.3. User’s personal/individual violation of any law, regulation or any other matter for which the User is or may be responsible under this User Agreement or under applicable law.

11. FINAL PROVISIONS

11.1. This Agreement is a contract between the User and Administrator concerning the procedure of use of the Services of the Portal and Mobile Apps and it supersedes all prior agreements between the User and Administrator.

11.2. The present Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Cyprus. Issues other than regulated by this Agreement shall be settled by the courts in accordance with the applicable laws of the Republic of Cyprus.

11.3. Considering cost-free Services provided under this Agreement, the rules on consumer protection, stipulated by EU consumer protection laws, laws of the Republic of Cyprus or laws of the jurisdiction where the User domiciles and uses the Services, can be applied to relations between the User and Administrator.

11.4. Nothing in this Agreement shall be understood as the establishment between the User and Administrator of agency relationships, assignments, company relations, and relations as for joint activity, employment or any other relationship, not expressly provided in the Agreement.

11.5. In case one or more provisions of this Agreement shall be deemed invalid or such as have no legal effect because of any reasons, it does not affect the validity or applicability of the other provisions of the Agreement.

11.6. Inaction of the Administrator as for violation of the Agreement by the User or other Users does not preclude Administrator’s rights to take appropriate actions to protect its rights later and does not specify the Administrator’s waiver in case of further such or similar violations.

11.7. This Agreement is executed in the English language.

11.8. The User confirms that he got acquainted with Payment Policy, Cancellation Policy, placed on the Portal and Mobile Apps and gives its full, unconditional and irrevocable consent with their terms.

This Agreement is valid from April 01, 2022.

Company Details:

RELINE MANAGEMENT LIMITED

Address: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus

Email: privacy@uklon.eu

TERMS AND CONDITIONS

Last updated: April 01, 2022 Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions: Application, Mobile App. means the software program, an application for mobile devices “Uklon” and “Uklon Driver”, provided by the Company downloaded by You on any electronic device, which can be found on the following platforms: • “Uklon” for iOS; • “Uklon Driver” for iOS; • “Uklon” for Android; • “Uklon Driver” for Android. Application Store means the digital distribution service operated and developed by Apple Inc. (Apple App Store) or Google Inc. (Google Play Store) in which the Application has been downloaded. Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority. Country refers to: the Republic of Cyprus Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Reline Management Limited, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus. Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet. Service means any operation, other than supply of goods, which is related to the provision of Service through Application or the Website or both, used in the performance of a particular action or certain activities to meet individual needs of the user. Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service. Website refers to Uklon, accessible from uklon.eu You (also User) mean any individual, with full legal capacity who is at least 18 (eighteen) years old (or older if the local laws in User’s applicable jurisdiction so require) at the moment of registration, accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

ACKNOWLEDGMENT

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service. Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service. By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions, then You may not access the Service. You represent that you have reached the age of full civil capacity (18 or older if the local laws in Your applicable jurisdiction so require) at the moment of registration for business (Uklon Driver) and transportation (Uklon) purposes. Uklon encourages parents and legal guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their child’s online activity. The Company does not permit those under 18 to use the Service. Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

LINKS TO OTHER WEBSITES

Our Service may from time to time contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by the Company. The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services. We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.

TERMINATION

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions. Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.

LIABILITY LIMITATION

The Company and the other representatives, authorized by the Administrator are not liable for any damage to life and health, any direct and/or indirect losses, material and/or non-material damage, liabilities or losses incurred as a result of the using or non-using of information posted on the Website and Applications as well as using of the Services of the Company and which may be caused by incomplete or untimely providing of information Services by the Website and Applications; lack of opportunities to access Services or use them; failure to provide or improper provision of Services to You by any third parties; any actions or omissions of third parties; availability or lack of third parties’ authorities, permits, licenses, approvals, the presence or absence third parties’ special legal status etc.; unauthorized distribution, modification or destruction of users information as a result of any use of the Website and Applications. The Company does not guarantee regular or unconditional access to the Services provided on the Website and Applications. Force majeure and other factors, prevention or elimination of which is beyond the capacity of the Company may disturb the functioning of the Website and Applications. The Company is always willing to take into consideration Your suggestions and proposals to the Website and Applications concerning its operation.

“AS IS” and “AS AVAILABLE” DISCLAIMER

This Services and all its content are provided to You “AS IS” and “AS AVAILABLE”, except as expressly provided by the Company under these Terms. The Company disclaims all representations and warranties of any kind expressed, implied or statutory, to the fullest extent permissible pursuant to applicable law, including but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular or a specific purpose. The Company does not provide any guaranties or warranties that the Services: (i) will be complete, uninterrupted or error-free; or (ii) will be free of viruses or other harmful components; (iii) will otherwise meet your needs or expectations.

GOVERNING LAW

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, state, national, or international laws.

DISPUTES RESOLUTION

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.

FOR EUROPEAN UNION (EU) USERS

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident in.

UNITED STATES LEGAL COMPLIANCE

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a “terrorist supporting” country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.

SEVERABILITY AND WAIVER

Severability If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect. Waiver Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under these Terms shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.

TRANSLATION INTERPRETATION

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service. You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.

CHANGES TO THESE TERMS AND CONDITIONS

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion. By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service. We reserve the right, at Our sole discretion, to modify, replace and/or change these Terms at any time without prior notification and will not be liable to any party in any way for possible consequences of such changes. In case of any changes, We will post the revised version of these Terms and change their effective date. It is Your responsibility to check there Terms for any changes whenever You access and/or on the Website and in Applications. We advise You to periodically review there Terms in order to be informed of any changes. Your continued use of the Website and Applications shall be considered that You have read, understood, accepted and agreed with these changes.

YOUR CONFIRMATION

You confirm that you have got acquainted with Privacy Policy, Payment Policy, Cancellation Policy placed on the Website and Applications and gives its full, unconditional and irrevocable consent with their terms.

CONTACT US

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us: By email: privacy@uklon.eu By visiting our website: uklon.eu By mail: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus

PRIVACY POLICY

 

INTRODUCTION AND SCOPE OF THE POLICY

 

This Privacy Policy (hereinafter – the “Policy”) sets out how Uklon collects, processes and stores any Personal Data that You provide to Uklon, when using the website uklon.eu including all subpages (hereinafter – the “Website”), and applications for mobile devices “Uklon” and “Uklon Driver”, which can be found on the following platforms:

“Uklon” for iOS;

“Uklon Driver” for iOS;

“Uklon” for Android;

“Uklon Driver” for Android.

(hereinafter referred to as the “Applications”).

In this Policy, You can read about the purposes and means of processing of the information provided. It is important to read this Policy together with any other policies on this Website.

One of Uklon’s priorities is the consistent and effective protection of privacy of the Website and Applications visitors and Processing of any information, including Personal Data, in accordance with this Policy and in strict compliance with the EU Regulation 2016/679 (hereinafter – the “GDPR”) and any laws implementing the GDPR into the domestic law of EU member state of the respective Party’s jurisdiction (together – “Applicable Data Protection Laws”).

Please be aware that Your Personal Data is collected:

• on the Website: partly from the moment of accessing the Website (for more information, kindly read the Cookies Policy) and partly from the moment of registration on the Website (for more information, kindly read this Policy);

• in the Applications: from the moment of registration in the Application(s).

By visiting, using and registering on the Website or in Applications, You hereby agree, warrant and represent that You have read, understood, accepted and agreed to be bound by this Policy. If You do not agree to this Policy, in its entirety, do not access and use the Website and Applications.

Please note that any action on the Website or in Applications that are made by You via use of your Internet connection or electronic device, unless otherwise is proven, shall be deemed as actions taken by You.

The Website and Applications are intended for the use of those, who has reached the age of full civil capacity (18 or older if the local laws in Your applicable jurisdiction so require) only for business (Uklon Driver) and transportation (Uklon) purposes.

Uklon encourages parents and legal guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their child’s online activity.

This Website and Applications do not knowingly collect any Personal Data from children under the age of full legal capacity. If You think that Your child has accessed the Website and Applications and provided Personal Data on the Website and Applications, Uklon strongly encourages You to contact us immediately and Uklon will do its best efforts to promptly remove such information from its records.

 

LEGAL AND CONTACT INFORMATION

 

Any reference in this Policy to “Uklon”, “We”, “Our”, “Us” shall mean RELINE MANAGEMENT LIMITED, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus.

Any reference in this Policy to “You”, “Your”, “Yourself” shall mean a natural person or duly registered legal entity, who is visiting the Website/downloading the Application(s), and registering an account with Uklon (user) and Uklon Driver (driver/partners).

This Policy applies where Uklon is acting as a Data Controller in the meaning of Article 4(7) of the GDPR with respect to the information pertaining to the Website and Applications visitors.

In case of any questions relating to this Policy or other privacy matters, please, do not hesitate to contact Uklon via e-mail address: privacy@uklon.eu.

 

TYPES OF COLLECTED DATA

 

The Personal Data shall mean any information about the person under which such person can be identified. Such personal information does not include anonymous/anonymized data as specified in Recital 26 of the GDPR.

The Personal Data that We may collect, use, store and transfer (if applicable) can be divided in the following groups:

(i) Identification, Contact and Financial Data. When You register account with Uklon via the Website and Applications to obtain the access to the Uklon’s services (business services in Uklon Driver and transportation services in Uklon) or to contact Our customer service or contact Us through other channels (social networks etc.), Uklon collects the following data:

 

Users of Uklon:

Driver(s)/Partner(s) of Uklon Driver:

When You are making order for Yourself:

 • Your name (optional);
 • Your city;
 • Phone number;
 • Verification message;
 • Your email (optional);
 • Featured Addresses (optional);
 • Riding History (from/to) (when You have orders).

When You are ordering a transportation service for any person:

 • Name;
 • Address;
 • Telephone number.

However, at this point Uklon has to point out that it’s Your responsibility to ensure that the person or people You have provided personal data about are aware that You’ve done so and have understood and accepted how We use their Personal Data (as described in this Privacy Policy).

 • Your name and surname;
 • Your city;
 • Phone number;
 • Your email;
 • Verification message;
 • Series and number of driving license;
 • Brand, model, year of manufacture of the car;
 • Photo of the car;
 • Registration number of the car;
 • Details of car technical passport;
 • Details of insurance;
 • Avatar (photo) (optional);
 • Transactions on internal balance, including withdrawal of funds;
 • Amount of income for the period (statistics);
 • Archival bonus programs;
 • Archival riders with full information about the route and income;
 • Bank card details for income receipt (optional, if required);
 • Filters (air / auto-take) (optional);
 • Request history to contact center;
 • User ID;
 • Date of driver registration;
 • Feedback on driver; and
 • Changes to the driver or car data.

 

Applicable for both Uklon and Uklon Driver:

The following Personal Data will be processed by Uklon, only if You provide separate consent in the Application(s) and Your mobile device:

 • phone address book (contacts);
 • location; and
 • external storage devices (memory cards).

 

Uklon may collect Your Personal Data, when You are registered via social media networks (Facebook, Google plus, etc).

(ii) Technical Data. When You use the Website or Applications (for both users of Uklon and drivers/partners of Uklon Driver), Uklon automatically collects the following data:

 •  Information about Your device, web browser and operating system; and
 • Your IP address;

(iii) Website/Application Data. When You use the Website or Applications (for both users of Uklon and drivers/partners of Uklon Driver), Uklon automatically collects information about Your use of the Website or Applications, such as:

 • length of visit;
 • page views;
 • website navigation paths; and
 • timing, frequency and pattern of Your use of the Website.

Uklon receives Technical and Website/Application Data from Your web browser’s requests, from Cookies, pixels this Website contains, and Your user agent.

(iv) Aggregated Data. Uklon may collect, use and share statistical (e.g., city, country, number of rides, travel itinerary) or demographic (e.g., age) data for any purpose, if needed. The Aggregated Data is derived from part of Your Personal Data, but it is not considered as personal data based on the GDPR due to fact it cannot directly or indirectly disclose or reveal Your true identity.

Uklon does not collect any personal data in connection with criminal convictions and/or offences.

 

COOKIES

 

Cookies are small-size text files with several characters, which are automatically sent to Your device when You access the Website that are used to store information, including users’ preferences, and the page views to optimize the users’ experience by customizing the web page content based on users’ browser type and/or other information.

For the detailed information regarding the type and way of Cookies use, please, follow our Cookie Policy.

 

LEGAL GROUNDS FOR COLLECTION AND USE OF DATA

 

Uklon is obliged to provide the legal ground for each purpose of processing Your Personal Data in accordance with Article 6 of the GDPR.

 

Type of Personal Data

Legal Ground of Processing

Identification, Contact and Financial Data is provided by You or generated via Your use of the services on the Website or Applications. This data is collected and obtained through the voluntary submission and will be processed in order to provide You with full-scale services by Uklon.

The legal ground for such processing is Your consent, Uklon’s legitimate interest to provide services to the users/drivers/partners through their registration on the Website or in Application(s), as well as Uklon’s legitimate interest to communicate with users for support purposes (in case of support request) or Uklon’s legal obligation to which it is subject (in case of legal request).

Website/Application and Technical Data is obtained within Your use of the Website or Application(s) to administer the Website/Application, improve Your experience via tailoring the Website/Application for Your device as well as protect the Website/Application via analysis of any technical issues with the Website/Application and Uklon’s digital infrastructure.

The legal ground for such processing is Uklon’s legitimate interest to administer and protect the Website/Application(s) as well as provide the users/drivers/partners with tailor-made Website/Application operation.

Some Website/Application and Technical Data can be also obtained via means of Cookies.

The legal basis for such processing is Your consent.

Aggregated Data is collected via means of Third Parties and/or Publicly Available Sources, such as Analytics providers (Google Analytics which tracks and reports Website traffic) or via use of social media (Facebook, LinkedIn, etc.) to ensure that the provided Identification and Contact Data is true.

The legal basis for such processing is protection of Uklon’s and third-party legal rights.

All types of provided Data within the Website may be kept and processed, if it is necessary to build a defense against any legal claims.

The legal basis for such processing is protection of Uklon’s rights.

 

All types of provided Data within the Website may be anonymized and used for statistics, analysis and research, in which case Uklon may use this Personal Data indefinitely without further notice to You.

The legal basis for such processing is Uklon’s legitimate interest to know its audience via anonymized data.

Uklon hereby informs that Your Personal Data is collected only for the purposes mentioned in this Policy and Uklon has no intention to collect it further or outside the scope of this Policy.

Also, Uklon informs You that collected Personal data will not be used for neither for the automated decision making nor profiling.

 

SHARE OF PERSONAL DATA

 

We may share Your Personal Data collected through the use of the Website/Application with other Data Controllers and/or Data Processors as explained below:

 • From user of Uklon to driver/partner of Uklon Driver and vice versa during the use of Uklon Services.

Uklon may disclose Your Personal Data to the user of Uklon or driver/partner of Uklon Driver, only if he/she is directly engaged in the provision/use of services by Uklon to You, for the efficient use of the Website and Application(s).

 • Uklon’s Affiliates.

Uklon may disclose Your Personal Data to any member of Uklon’s group companies/affiliates insofar as reasonably necessary for the purposes, and on the legal basis, set out in this Policy.

 • Service providers.

Uklon may disclose and share Your Personal Data to Data Processors engaged by Us for providing services related to the administration of the Website. In instances where We use a Data Processor for Processing Your Personal Data, a binding Data Processing Agreement has been entered between Us, the Data Controller, and the Data Processor to ensure that all Processing of Your Information is undertaken only for specific purposes and always in accordance with the GDPR.

If the service provider is established in a country other than EEA country and this country is not a subject of the Adequacy Decision of the European Commission, we use Standard Contractual Clauses to secure these transfers.

 • Law Enforcement or Governmental Authorities.

Uklon may disclose Your Personal Data, where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation, to which Uklon subject, or in order to protect Your vital interests or the vital interests of another natural person. Uklon may also disclose Your Personal Data where such disclosure is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

 • Banks.

Uklon may disclose Your Personal Data, where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation, set forth by the Banks, to which Uklon subject, or in order to protect Your vital interests.

Without prejudice to the stated in this Policy, Uklon neither discloses nor has intention to disclose or transmit Your Personal Data to any third party without Your consent, unless permitted or obliged by law, or by a specific contractual agreement with You.

 

DATA SECURITY

 

Uklon has implemented appropriate security and organizational measures in accordance with Article 32 of the GDPR and the Teletrust Guideline to prevent Your Personal Data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed.

In addition, Uklon limits access to Your Personal Data to those employees, agents, contractors and other third parties who are subject to a duty of confidentiality and only process Your Personal Data on Uklon’s instructions.

Last, but not least, Uklon has put in place procedures to deal with any suspected Personal Data breach and will notify You and any applicable regulator of a breach, where Uklon is legally required to do so.

 

DATA RETENTION

 

Uklon will only retain Your Personal Data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. When the purposes are reached, Your data will be erased.

To determine the appropriate retention period for Personal Data, Uklon considers the amount and nature of the Personal Data, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of Your Personal Data, the purposes for which Uklon processes Your Personal Data and whether Uklon can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

If You have additional questions relating to the storage period of Your data, please do not hesitate to contact Uklon via e-mail address: privacy@uklon.eu.

 

YOUR RIGHTS

 

Your principal rights under the GDPR are:

 

Reference in the GDPR

Description

Article 13 and Article 14 of the GDPR.

You have the right to be informed about the collection and use of Your Personal Data. Uklon is providing detailed information about the purposes, methods and means of our processing of Your Personal Data in this Policy.

Article 15 of the GDPR.

You have the right to confirmation as to whether or not Uklon Processes Your Personal Data and, where Uklon does, access to the Personal Data, together with some additional information, which includes details of the purposes of the Processing, the categories of Personal Data concerned and the recipients of the Personal Data.

Article 16 of the GDPR.

Should Your Personal Data be inaccurate, You have the right to rectification and, considering the purposes of the Processing, to have any incomplete Personal Data about You properly completed.

 

Article 17 of the GDPR.

In some circumstances, You have the right to the erasure of Your Personal Data without undue delay, except for the cases of compliance with legal obligation, establishment, exercise or defense of legal claims.

Article 18 of the GDPR.

In some circumstances, You can exercise the right to restrict the Processing of Your Personal Data with subsequent right of Uklon to process it only on the basis of Your consent, for the establishment, exercise or defense of legal claims; for the protection of the rights of another natural or legal person; or for reasons of important public interest.

Article 20 of the GDPR.

You have the right to receive Your Personal Data from Uklon in a structured, commonly used and machine-readable format in case the legal ground for Uklon’s processing of Your Personal Data is Your consent, legitimate interest to perform of a contract to which You are party, or legitimate interest to take steps at Your request prior to entering into a contract.

Article 21 of the GDPR.

You have the right to object to our Processing of Your Personal Data for direct marketing purposes (including profiling for direct marketing purposes). If You make such an objection, Uklon will cease to Process Your Personal Data for this purpose.

Article 22 of the GDPR.

You have the right to object, in certain cases, to processing by means of automated decision-making including profiling.

PLEASE NOTE that these rights are subject to restrictions and exceptions as stipulated in the GDPR and/or Applicable Data Protection Laws and as such, this list serves as an illustrative example and is not intended to be exhaustive.

 

REVIEW OF THE POLICY

 

Uklon reserves the right to change this Policy at any time without prior notification and will not be liable to any party in any way for possible consequences of such changes. In case of any changes, Uklon will post the revised version of this Policy and change their effective date.

It is Your responsibility to check this Policy for any changes whenever You access and/or on the Website and in Applications. Uklon advises You to periodically review this Policy in order to be informed of any changes.

Your continued use of the Website and Applications shall be considered that You have read, understood, accepted and agreed with these changes.

Effective Date: April 01, 2022

PAYMENT POLICY

1. Terms and definitions

In the present Payment Policy (hereinafter referred to as the “Policy”), unless the context requires otherwise, the following terms shall have the following meaning:
 • Service Uklon or Service – electronic system (marketplace), providing the possibility of information exchange between consumers and providers of passenger transportation services via the Portal or Mobile Apps.
 • Administrator – Reline Management Limited, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus;
 • Portal – website uklon.eu;
 • Mobile App – an application for mobile devices “Uklon” for iOS and Android;
 • User – any legally capable individual who is at least 18 (eighteen) years old at the moment of registration, who accepted the provisions of the User’s Agreement and uses the services of the Portal and Mobile Apps;
 • Partner – legal entity or individual, who concluded a contract for the provision of information services to provide access to information on orders for the passenger transportation with Administrator or a third party, authorized by the Administrator, via acceptation of Public Offer, placed on the Website of Administrator: partner.uklon.com.ua or in Mobile App, or on the websites of third parties, authorized by the Administrator for the provision of information services;
 • Services — passenger transportation services by automobile transport, ordered by the Users via the Portal and Mobile App and provided by the Partners;
 • Personal Data – information or set of data about an individual who is identified or can be specifically identified with their use;
 • Bank card — bank card of international payment system MasterCard and Visa;
 • International payment system — international payment systems MasterCard, Visa. Based on the context of this Policy, international payment systems are determined depending on belonging of the User’s Bank card to a certain international payment system. Access to the international payment system is carried out by the Service with the help of third parties authorized to provide financial services and having appropriate permits and licenses.

2. General provisions

2.1. The payment for Services is carried out according to the fares rates, placed in the charter «About» of the Mobile App and on the Portal. 2.2. In periods of high demand for the Services (including, on holidays, on pre-holiday days, on days of mass events, at traffic jams, depending on the weather conditions and in other cases) the fare rates can be increased. In such case while making an order by the User in the Mobile App and Portal shall arise the following notification: «Due to the high demand in your area fare rates were slightly increased. They are recommended for a quicker car supply, and you can reduce the fare to the base, but searching time may significantly increase». The Administrator shall be entitled to make amendments to the abovementioned notification periodically. The User shall be entitled to correct the amount of proposed fare, using the functional capabilities of the App or Portal. While changing the route or extra waiting time, the trip сost shall be recalculated according to the fares. The User agrees, that in case of payment for the Services by a Bank card, the difference of recalculated сost will be automatically charged from his Bank card. 2.3. In accordance with the terms of the agreement for the relevant Services with the Partner and in accordance with the effective legislation the User shall have the obligation of payment for provided Services. The payment by cash is carried out by the User by direct transfer of cash funds to the Partner who provided the Service. 2.4. While availability of a technical possibility of making payments for the Services by Bank cards, the User shall be entitled to carry out the payment for provided Services via its Bank card. Wherein the Administrator shall act as an authorized representative (agent) of the Partner and shall carry out information and technological assistance to ensure the acceptance of payments via the Bank cards from Users and shall provide the opportunity to transfer such funds to the Partners for provided Services with the involvement of a specialized financial company, authorized to provide money transfer services. 2.5. While carrying out of the payments for the Services via Bank cards the User shall be obliged to comply with the established rules and requirements of the international payment systems as well as banks, issuing Bank cards, regulating carrying out of payments via the Bank cards. 2.6. The bank wire transfers via the use of Bank cards are carried out by the bank. The Administrator, being the Partner’s agent, shall be solely responsible for the correctness of the Service cost’s determining and providing of abovementioned information to the bank. 2.7. This Policy in part of abovementioned obligations of the Administrator as the Partner’s agent is directed to provide the possibility of payment for the Services via the use of the Bank cards by the User. 2.8. While paying via the Bank card the User regardless of his legal status and civil capacity complies with the rules and restrictions, specified in this Policy. 2.9. The User gives its direct, unconditional, and irrevocable consent to obey of all the provisions of this Policy by obey of the Requirements for ensuring the possibility of paying for the Services via the User’s Bank cards, specified in charter 3 of this Policy and/or by carrying out of paying for the Services via the use of the Bank cards. In case of the User’s disagreement with any provision of this Policy the User can’t use the service of Administrator.

3. The Requirements for ensuring the possibility of paying for the Services via the User’s Bank cards

3.1. For ensuring the possibility of carrying out payments for provided Services via the Bank card the User shall be obliged: — to install on its personal mobile device (phone, smartphone, etc.) the Mobile App or to receive the access to the Service via the Portal; — to register on the Portal or Mobile App indicating a mobile phone number; — in User’s Profile in field «Payment cards» to mention the Bank card, via which in the future the User plans to pay for Services; – while adding a Bank card the User is forwarded to the third parties’ form, authorized for providing financial services, to enter a Bank card’s data: number of card, its duration, card owner’s name, secure code (CVV2). If the Data, entered by the User, are valid and correct, the Bank card shall be successfully added to the User’s profile. The Service shall not save and transfer the Users’ Bank cards’ data. All the Bank card’s data shall be transferred to the third parties’ form, authorized for providing of financial services. The Administrator warrants, that the Mobile App, installed on the Client’s mobile device, shall transfer all entered Bank card’s data in unaltered form directly to the bank with the use of secure communication protocols. 3.2. The User shall be obliged to mention reliable and accurate information for ensuring the possibility of paying for the Services via the User’s Bank cards. The Administrator shall not be liable for reliability and accuracy of the information, provided by the User while registration as well as Bank cards’ data transferred by the User to the system. 3.3. While adding the Bank card the international payment system shall block the sum in the amount of EUR 1,00, necessary for verification of card’s data; after successful transaction confirmation (confirmation of validity and activity of the Bank card) the blocking shall be canceled.

4. The order of payment for Services via Bank cards

4.1. The payment for provided Services via Bank cards is allowed exclusively while the availability of technical possibility and User’s compliance with the Requirements for ensuring the possibility of paying for the Services via the User’s Bank cards, provided by this Policy. 4.2. In the case of impossibility to make payment for the Services via the Bank card at any reason the User shall be obliged to pay by cash.

5. Warranties and liability

5.1. The Administrator shall not be liable for the working capability and ensuring safety and security of the transferred information while conducting payments via the User’s Bank cards, as well as for the actions of the bank and the international payment systems, or other participants of the technical process of payments. All relations regarding payments via the Bank cards shall be regulated by the terms and conditions of international payment systems, obligatory for the User, and the User’s agreements with bank, issuing the User’s Bank card. 5.2. The User shall be obliged not to transfer to the third parties its personal mobile device (phone, smartphone, etc.) with installed Mobile App. In case of loss of a mobile device with installed Mobile App, via which the User is intended to make payments for the Services via Bank card, the User shall be obliged to contact the bank immediately to block the Bank card. 5.3. Any actions, carried out from the mobile device of the User, that confirm the payment for provided Services, shall be deemed as the User’s actions. If the User has any suspicions regarding the safety of the Bank card use or its unauthorized use by the third parties, the User shall be immediately obliged to notify the bank, which issued the Bank card, and Administrator. 5.4. The User shall be obliged not to remove the Bank Card from the User’s Profile from the moment of ordering the Services until the completion of the Services, as well as in case of User’s indebtedness for the rendered Services.

6. Confidentiality and personal data protection

6.1. Accepting this Policy, the User confirms, that he got acquainted and unconditionally confirms its consent with Privacy Policy, placed on the Portal and Mobile App.

7. Final provisions

7.1. The Administrator shall be entitled to engage subcontractors in the territory of certain countries for the purposes of Service, transferring the information to the Partners, Users support and Service’s support on the territory of such countries. 7.2. The present Policy shall be governed by and construed in accordance with the legislation of Ukraine. Issues other than regulated by this Policy shall be settled in accordance with the applicable legislation of Ukraine. All possible disputes arising from relations governed by this Policy shall be settled in the manner prescribed by the applicable laws of the Republic of Cyprus. Throughout the text of this Policy, unless expressly stated otherwise, the term “legislation” refers to the laws of the Republic of Cyprus. 7.3. All possible questions and complaints concerning this Policy are sent to the Customer service by email address privacy@uklon.eu. 7.4. The Administrator may amend, supplement or in any other way modify the Policy without prior notification of the User. 7.5. The Policy with all amendments and supplements is posted on the Portal and Mobile Apps. Hereby the User consents to amendments and alterations of the Policy without receiving of any special confirmation of User. 7.6. In case one or more provisions of this Policy shall be deemed invalid or such as have no legal effect because of any reasons, it does not affect the validity or applicability of the other provisions of the Policy. 7.7. This Policy is executed in English. The version of this document is valid from April 01, 2022. Company Details: RELINE MANAGEMENT LIMITED Address: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus Email: privacy@uklon.eu

CANCELLATION POLICY

 

1. Terms and definitions

 

In the present Cancellation Policy (hereinafter referred to as the “Policy”), unless the context requires otherwise, the following terms shall have the following meaning:

 • Service Uklon or Service – electronic system (marketplace), providing the possibility of information exchange between consumers and providers of passenger transportation services via the Portal or Mobile Apps;
 • Administrator – Reline Management Limited, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus;
 • Portal – website uklon.eu;
 • Mobile App – an application for mobile devices “Uklon” for iOS and Android;
 • User – any legally capable individual who is at least 18 (eighteen) years old at the moment of registration, who accepted the provisions of User’s Agreement and uses Services of the Portal and Mobile Apps;
 • Partner – legal entity or individual, which concluded a contract for the provision of information services to provide access to information on orders for the passenger transportation with Administrator or third party, authorized by the Administrator, via acceptation of Public Offer, placed on the Website of Administrator: uklon.eu/en/partners-en or in Mobile App, or on websites of third parties, authorized by the Administrator for the provision of information services;
 • Services — passenger transportation services by automobile transport, ordered by the Users via the Portal and Mobile App and provided by the Partnersж
 • Order – an order on provision of the services on transportations of the Users and if necessary their baggage, structuring according to the required issues: itinerary, pick-up time, cost of the transportation, etc., performed by the Partner;
 • Bank Card — bank card of international payment system MasterCard and Visa;
 • International payment system — international payment systems MasterCard, Visa. Based on the context of this Policy, international payment systems are determined depending on belonging of the User’s Bank card to a certain international payment system. Access to the international payment system is carried out by the Service with the help of third parties authorized to provide financial services and having appropriate permits and licenses.

 

2. Cancellation of the Order by the User

 

2.1. The User shall be entitled to cancel the Order, placed via Portal or Mobile App, before pick-up of the Partner’s automobile as well as after pick-up. In this regard the User clicks on the field «CANCEL» on the Mobile App or Portal.

2.2. The User is needed to choose the reason why the trip is canceled. If among proposed options no one suits, the User states his own reason in the line «Comment». After the User chooses or states the reason of cancelation of the trip, the Order shall be deemed canceled.

 

3. Refund, charge of funds in case of cancellation of the Order

 

3.1. The refund of payment for provided Services is not carried out.

3.2. In case of cancellation of the Order by the User before pick-up of automobile, the payment carried out via the Bank card refunds on the User’s Bank card not earlier than in 30 (thirty) minutes after cancellation of the Order.

3.3. While cancellation of the order by the User after pick-up of automobile is not through the User’s fault or in case of cancellation of the Order by the Partner, the payment carried out by the User via the Bank card refunds on the User’s Bank card provided that User applies to the Customer service by email address privacy@uklon.eu.

3.4. While cancellation of the order by the User after pick-up time of auto is through the User’s fault, including the case when the User did not appear at the specified address, the cost of pick-up of the automobile, depending on the class of the automobile according to the fares specified in the charter Fares of the Mobile Application and/or Portal, is charged from the User’s Bank card herewith the User fully and unconditionally agrees.

3.5. While paying for the Services via the Bank card the refund by cash is not allowed. The order of refund is regulated by rules of the international payment systems.

 

4. Final provisions

 

4.1. The Administrator shall be entitled to engage subcontractors in the territory of certain countries for the purposes of Service, transferring the information to the Partners, Users support and Service’s support on the territory of such countries.

4.2. The present Policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Cyprus. Issues other than regulated by this Policy shall be settled in accordance with the applicable laws of the Republic of Cyprus. All possible disputes arising from relations governed by this Policy shall be settled in the manner prescribed by the applicable laws of the Republic of Cyprus. Throughout the text of this Policy, unless expressly stated otherwise, the term “legislation” refers to the laws of the Republic of Cyprus.

4.3. All possible questions and complaints concerning this Policy are sent to the Customer service by email address: privacy@uklon.eu.

4.4. The Administrator may amend, supplement or in any other way modify the Policy without prior notification of the User.

4.5. The Policy with all amendments and supplements is posted on the Portal and Mobile Apps. Hereby the User consents to amendments and alterations of the Policy without receiving of any special confirmation of User.

4.6. In case one or more provisions of this Policy shall be deemed invalid or such as have no legal effect because of any reasons, it does not affect the validity or applicability of the other provisions of the Policy.

4.7. This Policy is executed in English.

The version of this document is valid from April 01, 2022.

 

Company Details:

RELINE MANAGEMENT LIMITED

Address: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus

Email: privacy@uklon.eu

COOKIE POLICY

INTRODUCTION

 

This Cookie Policy (hereinafter – the “Policy”) provides detailed information what cookies are used by https://uklon.eu  (hereinafter – the “Website”) and how to opt-out from their appearance and storage.

However, please pay attention that partial or full disabling of Cookies may downgrade, fracture or prevent You from use of certain elements of the Website’s functionality.

 

LEGAL AND CONTACT INFORMATION

 

Any reference in this Policy to “Uklon”, “We”, “Our”, “Us” shall mean RELINE MANAGEMENT LIMITED, a legal entity established under the laws of Republic of Cyprus, company number: HE 357185, with its duly registered address at: 12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080 Nicosia, Cyprus.

Any reference in this Policy to “You”, “Your”, “Yourself” shall mean a natural person, who is visiting the Website/downloading the Application(s) and registering an account with Uklon (user) and Uklon Driver (driver/partners).

Any reference in this Policy to “browser” shall include but not limited to any publicly available search browsers, such as: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari 5 (for Mac), etc.

In case of any questions relating to this Policy, please, do not hesitate to contact Uklon via e-mail address: privacy@uklon.eu.

 

DEFINITION OF COOKIES

 

Cookies are small-size text files with an identifier (a string of letters and numbers) that are:

 • saved in the web browser on Your computer or other device each time when You access the Website; 
 • used to identify Your computer or other device, which You use to visit the Website; and
 • used to store information, including users’ preferences and page views for customization of the Website’s content to each user and subsequent improvement of Your browsing experience and overall the Website secure functionality.

Cookies do not typically contain any information that personally identifies someone, but Personal Data that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from cookies, e.g. IP Address, Device ID, Country or region, Click history.

For the purpose of better Cookies understanding and making a well-informed choice, we recommend to visit a respective browser Cookies guide or visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

 

COOKIES APPEARANCE AND DISABLING

 

When You enter the Website, You will be informed with a respective Cookie Notice at the bottom of the Website. Any user is free to decide whether to accept or reject some or all types of Cookies with possibility to control (meaning: to allow; delete; clear or block any, including bot limited to third party Cookies) through the device browser settings. If You continue to use the Website without adjusting Your browser settings, the Cookies will be used and collected as set out in this Policy.

 

TYPES OF COOKIES THAT WE USE

 

Category 1 – Depending on the initiating party:

 

First-Party Cookies

Third-Party Cookies

Set by Uklon, accessible and readable only by Us.

Set by third-party providers, such as Google Analytics, Facebook, etc.

 

Category 2 – Depending on a period of lifetime:

 

Name

Description

Example

Session Cookies

Enabled only for the duration of the Website’s use. i.e. from the Website load and till its full closure.

The overall time; details of user device (e.g., geo-location); to provide certain live chat sessions; performance issues identification.

Permanent Cookies

Stored as file on Your computer or other device for a certain period of time.

Password.

 

Category 3 – Depending on the functionality:

 

Name

Description

Example

Essential Cookies

Strictly necessary to enable You to browse around the Website and use its features, as they were developed and intended to work. These are First-Party and Third-Party Cookies.

To protect and keep Your information secure; to authenticate Your and used device details for the Website work and services optimization; store Website user preferences (language), etc.

Security Cookies

Used to enable and support our security features, and to help us detect malicious activity and violations of our Policies. These are First-Party and Third-Party Cookies.

To protect from the cross-website tracking and malware; security issue identification.  

Analytical Cookies

Enabled for the purpose of collection of information as of the user’s activities/use of the Website and the Website overall performance. These are Third-Party Cookies

To obtain information regarding the device, time and preferred pages; the Website performance during user’s stay and use of the Website (Google Analytics); the performance of retargeting, which helps to decide whether to display or not, a relevant advertising to You when the You are visiting certain websites within the retargeting network (Google Display Network).

For the purpose of better understanding of Google Analytics, we recommend to visit website.

 

OPT-OUT FROM COOKIES

 

When You enter the Website, You will be informed with a respective Cookie Notice at the bottom of the Website. 

Any user is free to decide whether to accept or reject some or all types of Cookies with possibility to control (meaning: to allow; delete; clear or block any, including bot limited to third party Cookies) through the device browser settings. 

Browsers usually allow You to refuse to accept and delete cookies. We recommend to visit the following web pages to find information on how to block and delete cookies in respective browser:

Please note that if Necessary Cookies are disabled, the Website’s use will be unavailable or partially inaccessible.

Please note that if Session and Security Cookies are disabled, You may experience some difficulties during the use of certain Website features.

You acknowledge and agree that all possible risks due to disabling of the Security Cookies are taken by You.  

Please, note that Statistical Cookies are used to improve the overall Website performance. Without Statistical Cookies You will still be able to use and enjoy all features of this Website.

If You continue to use the Website without adjusting Your browser settings, the Cookies will be used and collected as set out in this Policy.

 

TABLE OF USED COOKIES

 

Cookie Name

Type & Retention time

Essential for the Website correct functionality

Purpose of the Cookie

Cookie related information controller

_ga

Analytical

(2 years)

No

This Cookie enables visits and visitors to be recorded and is used to distinguish users.

Google Analytics

_gid

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie enables visits and visitors to be recorded and is used to distinguish users.

Google Analytics

_ga_<container-id>

Analytical

(2 years)

No

This Cookie is used to persist session state.

Google Analytics

_gat

Analytical

(1 minute)

No

This Cookie is used to persist session state.

Google Analytics

AMP_TOKEN

Analytical

(30 seconds to 1 year)

No

This Cookie contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service.

Google Analytics

_gac_<property-id>

Analytical

(90 days)

No

This Cookie contains campaign related information for the user.

Google Analytics

__utma

Analytical

(2 years from set/update)

No

This Cookie is used to distinguish users and sessions.

Google Analytics

__utmt

Analytical

(10 minutes)

No

This Cookie is used to throttle request rate.

Google Analytics

__utmb

Analytical

(30 mins from set/update)

No

This Cookie is used to determine new sessions/visits.

Google Analytics

__utmz

Analytical

(6 months from set/update)

No

This Cookie stores the traffic source or campaign that explains how the user reached the site.

Google Analytics

__utmv

Analytical

(2 years from set/update)

No

This Cookie is used to store visitor-level custom variable data.

Google Analytics

__utmx

Analytical

(18 months)

No

This Cookie is used to determine a user’s inclusion in an experiment.

Google Analytics

__utmxx

Analytical

(18 months)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_gaexp

Analytical

(90 days)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_opt_awcid

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_opt_awmid

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_opt_awgid

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_opt_awkid

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie is used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

Google Analytics

_opt_utmc

Analytical

(24 hours)

No

This Cookie stores the last utm_campaign query parameter.

Google Analytics

_opt_expid

Analytical

(10 seconds)

No

This Cookie is created when running a redirect experiment.

Google Analytics

_fbp

Analytical

(3 months)

No

This Cookie is used to store and track visits across websites.

Facebook

_fbc

Analytical

(2 years)

No

This Cookie is used to store last visit.

Facebook

pll_language

Essential

(1 year)

Yes

This Cookie saves the display language on the site.

Uklon

If any Third Party operated services are mentioned in the Cookies Table, these may be used to track users’ browsing habits in addition to the information specified herein and without Uklon’s or user’s knowledge. For the complete information of collected information and its retention period by a respective Third Party, familiarize Yourself with a respective privacy policy of such Third Party listed in the Cookies Table above, namely:

REVIEW OF THE POLICY

 

Uklon reserves the right to change this Policy at any time without prior notification and will not be liable to any party in any way for possible consequences of such changes. In case of any changes, Uklon will post the revised version of this Policy and change their effective date. 

It is Your responsibility to check this Policy for any changes whenever You access and/or on the Website. Uklon advises You to periodically review this Policy in order to be informed of any changes. 

Your continued use of the Website shall be considered that You have read, understood, accepted and agreed with these changes. 

Effective Date: April 29, 2022

Ваші налаштування файлів cookie збережено. Щоб будь-коли змінити свої налаштування, перегляньте нашу політику щодо файлів cookie або перейдіть за посиланням у нижньому колонтитулі сторінки.