Close menu

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ«ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту «Правила») рекламної акції «ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024» (далі по тексту «Акція») визначаються порядок та
умови її проведення.
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ АКЦІЇ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Авторизація» процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для
отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному застосунку.
1.2. «Акція» маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та
залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та
рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної
марки «UKLON».
1.3. «Бали Медіатор» та/або «Бали» умовні одиниці, що дозволяють здійснювати обліковий
механізм у відповідності із умовами Програми лояльності UKLON RIDER, та які нараховуються
Учаснику Програми лояльності UKLON RIDER на його особистий Рахунок в Програмі лояльності
UKLON RIDER.
1.4. «Вебсайт» сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних і структурованих
між собою, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет: www.uklon.com.ua. Вебсайт є
результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.5. «Винагороди» негрошові нагороди у вигляді дарунків, що надаються Організатором Акції на
користь Переможців Акції після проведення розіграшу Винагород у порядку, встановленому цими
Правилами Акції.
1.6. «Замовлення» запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними
реквізитами.
1.7. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».
1.8. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» примірник комп’ютерної
програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon»,
який надається Організатором Акції Користувачу у тимчасове користування за функціональним
призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».
1.9. «Мобільний номер телефону» послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам
структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить
інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для
доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних
комунікаційних послуг Користувачу, зокрема, для подальшого використання Мобільного застосунка.
1.10. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» технологічна платформа у вигляді
взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв,
символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що
призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення
даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.11. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.
1.12. «Учасник(и) Акції» — Користувач, який виконав необхідні умови для участі в Акції,
передбачені цими Правилами Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники
Організатора Акції та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).
1.13. «Учасник Програми лояльності UKLON RIDER» — Користувач, який бере участь у Програмі лояльності UKLON RIDER, відповідно до встановлених правил Програми лояльності «UKLON RIDER».
1.14. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає
та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з
Організатором Акції на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є
публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання
доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором Акції на власному Вебсайті: uklon.com.ua.
1.15. «Переможець Акції» — Учасник Акції, який за результатами проведення Акції має право на
отримання Винагороди від Організатора Акції.
1.16. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по
управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки,
що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».
1.17. «Програма лояльності UKLON RIDER» — маркетинговий захід Організатора Акції, правила
якого розміщені на Вебсайті Організатора.
1.18. «Рахунок в Програмі лояльності UKLON RIDER» — умовний персональний рахунок
Учасника Програми лояльності UKLON RIDER, на якому здійснюється обліковування нарахованих та
конвертованих Балів Учасника Програми UKLON RIDER. Не є банківським вкладним (депозитним)
рахунком, поточним рахунком, рахунком умовного зберігання (ескроу), кореспондентським рахунком,
розрахунковим рахунком і тому подібне, а також не призначений для здійснення будь-яких платіжних
операцій у розумінні Закону України «Про платіжні послуги», а також інших нормативно-правових
актів, які регулюють сферу надання фінансових платіжних послуг.
1.19. «Реєстрація у Програмі лояльності UKLON RIDER» — сукупність необхідних дій, які
виконує Користувач з метою набуття статусу Учасника Програми UKLON RIDER в своєму особистому
профілі Мобільного застосунку.
1.20. «Строк проведення Акції» — період часу протягом якого діє Акція та Учасники Акції мають
можливість виконати вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
1.21. «Територія проведення Акції» — територія на якій діють Правила Акції.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ
2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні
лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.
2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов
Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор Акції має право змінити умови Правил Акції,
шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Вебсайті Організатора Акції.
Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Вебсайті Організатора Акції, якщо
інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.
2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до
них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою
Учасником Акції у випадку здійснення Реєстрації у Програмі лояльності UKLON RIDER.
2.4. Учасником Акції може стати Користувач, який здійснив Реєстрацію у Програмі лояльності
UKLON RIDER вперше.
2.5. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, надіславши Організатору
Акції письмове повідомлення щодо припинення участі через Вебсайт Організатора Акції та/або
Мобільний застосунок. Участь Учасника Акції в Акції припиняється з моменту розгляду
Організатором Акції зазначеного письмового повідомлення.
2.6. Організатор Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення.


3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Київ, Львів.
3.2. Строк проведення Акції, визначений Організатором Акції становить: з 00:00 години «12» лютого
2024 року до 23:59 години «29» лютого 2024 року включно, за київським часом.
3.3. Дата проведення розіграшу Винагород – «04» березня 2024 року.
3.4. Організатор Акції здійснить оголошення Переможців Акції у строк до «05» березня 2024 року
(включно), шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції у сервісі обміну
повідомленнями Viber/здійснення телефонного дзвінка з використанням Мобільних номерів телефону, які були вказані Переможцями Акції при Авторизації. Окрім цього, Організатор Акції здійснює опублікування інформації про Переможців Акції на Платформі спільного доступу до відео Instagram, за посиланням: https://www.instagram.com/uklon.ua/.
Одночасно Організатор Акції уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Винагород
Акції, а також просить надати ідентифікаційні дані, визначені пунктом 6.8. цих Правил Акції.
3.5. Організатор Акції здійснить надання/відправку Винагород у строк до «31» березня 2024 року
(включно).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції,
протягом Строку проведення Акції, та:
4.1.1. бути Користувачем та/або завантажити Мобільний застосунок та зареєструватися Користувачем
Онлайн-сервісу «Uklon»;
4.1.2. дозволити Мобільному застосунку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу
«Uklon»; а також вчинити одну та/або всі з дій, передбачених нижче:
4.1.3. зареєструватися Учасником у Програмі лояльності UKLON RIDER вперше;
4.1.4. накопичити на своєму Рахунку в Програмі лояльності UKLON RIDER не менше 20 (двадцяти)
Балів Медіаторів.
4.2. За умови дотримання умов, передбачених пп.4.1.1.-.4.1.2. цих Правил Акції, а також вчинення
однієї та/або всіх дій, вказаних в пп.4.1.3., 4.1.4. цих Правил Акції, Користувач набуває статусу
Учасника Акції.
4.2.1. У випадку вчинення лише дій, передбачених п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції,
Учасник Акції приймає участь в розіграші Винагород, передбачених п.п. 6.2.3., 6.2.4. цих Правил Акції.
4.2.2. У випадку вчинення всіх дій, передбачених 4.1. цих Правил Акції, Учасник Акції приймає участь
у розіграші Винагород, передбачених п.п.6.2.1., 6.2.2. цих Правил Акції.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД
5.1. Для проведення розіграшу Винагород Організатор Акції використовує генератор випадкових
чисел «True Random Number Service» (далі – «Платформа») за посиланням https://www.random.org/.
5.2. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел
https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний
генератор випадкових чисел.
5.3. У дату проведення розіграшу Винагород, вказану у пункті 3.3. цих Правил Акції, Організатор
Акції визначає Переможців Акції наступним чином:
5.3.1. Здійснює розмежування Учасників Акції на 2 (дві) групи (далі – «Група») в залежності від
кількості виконаних дій, передбачених в п.4.1. цих Правил Акції, а саме:
5.3.1.1. до однієї Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили всі дії,
передбачені п. 4.1. цих Правил Акції;
5.3.1.2. до іншої Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили дії, які передбачені п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції та, відповідно, не вчинили дію, передбачену п.п. 4.1.4. цих Правил;
5.3.2. присвоює Мобільному номеру телефона кожного Учасника Акції певний порядковий номер, від
1 (одного) до не більше ніж 100 000 (сто тисяч);
5.3.3. вводить до Платформи числа від 1 (одного) до 100 000 (ста тисяч);
5.3.4. здійснює дії із генерування випадкових чисел з допомогою функціоналу Платформи;
5.4. Учасник Акції, порядковий номер Мобільного номеру телефону якого був обраний
(згенерований) Платформою, визнається Переможцем Акції.
5.5. Організатор Акції визначає з допомогою Платформи:
5.5.1. 8 (вісім) Переможців Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали лише дії, передбачені
п.п.4.1.1., 4.1.2.,4.1.3. цих Правил Акції;
5.5.2 (два) Переможця Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали всі дії, передбачені п.4.1 цих
Правил Акції.
5.5.3. Розіграш Винагород з використанням функціоналу Платформи проводиться окремо для двох
різних Груп Учасників Акції.
5.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником
Акції Винагород. У випадку, якщо 31.03.2024 року (включно), Організатору Акції не вдасться
зв’язатись із Переможцем Акції для повідомлення Переможцю Акції деталей отримання Винагороди,
або у випадку відмови Переможців Акції від Винагород, або невиконання будь-якої із умов,
передбаченої цими Правилами Акції, останні втрачають право на отримання Винагород. Право на
отримання Винагород переходить до інших Учасників Акції, серед яких обираються Переможці Акції
згідно порядку, вказаного в п.5.3. цих Правил Акції.
5.7. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або
оскаржені Учасниками Акції.
5.8. При проведенні розіграшу Винагород не використовуються процедури та алгоритми, які
дозволяють визначити результат проведення розіграшу Винагород до початку такого розіграшу.
5.9. Винагороди, визначені пунктом 6.2. цих Правил Акції, надаються Організатором Акції
Переможцям Акції шляхом надсилання з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб
кур’єрської (поштової) доставки, визначених Організатором Акції на власний розсуд.
5.10. Датою надання Винагород, визначених пунктом 6.2. цих Правил Акції, вважається дата їх
фактичної передачі Переможцям Акції, зафіксована в акті прийому-передачі, або ж дата їх вручення
оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо, для відправки
Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6. ВИНАГОРОДИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Винагороди формуються за рахунок Організатора Акції та надаються Переможцям Акції з
урахуванням умов, вказаних в п.6.2. – 6.8. цих Правил Акції.
6.2. Організатор Акції надає Винагороди у вигляді наступних дарунків:
6.2.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey у кількості 1 (однієї)
одиниці
6.2.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band
M/L – у кількості 1 (однієї) одиниці.
6.2.3. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) у кількості 4
(чотирьох) одиниць.
6.2.4. Батарея мобільна Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC
(PPAD050101) – у кількості 4 (чотирьох) одиниць.
6.3. Кожен окремий Переможець Акції може отримати виключно 1 (одну) Винагороду із переліку,
зазначеного в пункті 6.2 цих Правил Акції.
6.4. З урахуванням умов та обмежень, передбачених в п.п. 4.2.1. та 4.2.2., Організатор на власний
розсуд визначає той вид Винагороди (із переліку, що визначений в п. 6.2. цих Правил), яка буде надана
кожному із Переможців Акції.
6.5. Право на отримання Винагород не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також
передане у заставу або обтяжене іншим чином.
6.6. Виплата грошового еквівалента вартості Винагород не здійснюється. Заміна Винагород іншими
товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.
6.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагород
Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими
Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
6.8. Організатор Акції забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб
та військового збору за Винагороди, зазначені в пункті 6.2. цих Правил Акції, у порядку та строки,
передбачені чинним законодавством України.
6.9. Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів,
податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил Акції, окрім зазначених у п. 6.7. цих
Правил Акції.
Для реалізації права на отримання Винагород, зазначених у пункті 6.2. цих Правил Акції, Переможці
Акції надають Організатору Акції достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок
документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію
реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності). У разі ненадання
Переможцями Акції скан-копій відповідних документів, Організатор Акції вправі вважати такі дії
Переможців Акції відмовою від отримання Винагороди.
7. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
7.1. Права Учасників Акції:
7.1.1. приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;
7.1.2. отримувати Винагороди у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;
7.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.2. Обовʼязки Учасників Акції:
7.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;
7.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;
7.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на
Вебсайті Організатора та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.
7.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.
7.3. Права Організатора Акції:
7.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього
повідомлення про такі зміни Учасників Акції;
7.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення;
7.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади
України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні
для забезпечення належного проведення Акції;
7.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення
Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Вебсайт Організатора та/або Мобільний застосунок;
7.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.
7.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.4. Обовʼязки Організатора Акції:
7.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;
7.4.2. надіслати/надати Винагороди Переможцям Акції відповідно до цих Правил Акції.
7.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Правила Акції регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не
врегульовані цими Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства
України.
8.2. Організатор Акції не несе відповідальність за якість товарів, які отримуються Переможцями Акції
в якості Винагород.
8.3. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям
Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних
інструментів.
8.4. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають
або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, та/або питань, що не
врегульовані цими Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.
8.5. Організатор Акції не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет-
провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або
був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Винагороди.
8.6. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю
отримати Винагороду або за нездатність Учасника Акції скористатися Винагородою не з вини
Організатора Акції.
8.7. Отримання Винагороди допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання
Винагороди – стали Переможцями Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до
отримання Винагороди, де Винагорода або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу
чи предметом застави.
8.8. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може скористатися Винагородою
особисто, такий Переможець Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
8.9. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції
з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає
стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
8.10. Організатор Акції, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які
технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності,
що виникли з обставин, незалежних від Організатора Акції.
8.11. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил
Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції
або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі
незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь
в Акції.
8.12. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну
згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його
фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм,
рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону
України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм
про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим
законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу,
відтворення та/або розповсюдження.
8.13. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на
запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при
здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його
участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису
за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних,
інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є
безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам.
Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб,
що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних
матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил Акції, також
розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
8.14. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не
виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних
даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Вебсайті Організатора та у
Мобільному застосунку.
8.15. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання
Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші
непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
8.16. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за
достовірність наданої інформації.
8.17. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил
Акції на Вебсайті Організатора Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може
доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування
Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет,
платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних
мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-
розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber
чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.
8.18. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції
через канали комунікації, наявні в Мобільному застосунку та/або на Вебсайті Організатора.

Редакція діє з 09.02.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Промокод на клас «Комфорт» у святковій графіці до «Сезону Любові 2024»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «Промокод на клас «Комфорт» у святковій графіці до «Сезону Любові 2024» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12. «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуг або певних визначених видів Послуг, що діє протягом визначеного цими Правилами Акції строку.

1.13. «Подарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учасникам Акції, у випадку виконання усіх умов участі в Акції, встановлених Організатором Акції у цих Правилах Акції.

1.14. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.15. «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Учасниками Акції можуть стати усі Користувачі Онлайн-сервісу «Uklon». Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

2.4. Територія проведення Акції включає всі міста присутності Онлайн-сервісу «Uklon»: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години «05» лютого 2024 року до 23:59 години «18» лютого 2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує Подарунок у вигляді Промокоду на Знижку у розмірі 20 (двадцять) грн. 00 коп. на одну Послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в класі «Комфорт», замовлену за допомогою Мобільного застосунку.

2.7.Строк дії Знижки, вказаної в п.2.6. цих Правил Акції до «29» лютого 2024 року, включно.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та виконати наступні дії:

3.1.1.бути Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» або завантажити Мобільний застосунок та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше;

3.1.2.на головному екрані Мобільного застосунку натиснути на цифрове зображення об’єкту у вигляді  «серця», щоб отримати доступ до публікації «Зізнання в коханні для тебе» (далі – «Публікація»);

3.1.3.переглянути всі доступні історії з заголовком «Любимо тебе за все…» з Публікації;

3.1.4.натиснути кнопку «Додати» на останній історії з Публікації з вказівкою про можливість отримання Подарунку на Послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в класі «Комфорт».

3.2. Внаслідок виконання дій, вказаних у пункті 3.1. цих Правил Акції, Учасник Акції отримує Подарунок у кількості 1 (однієї) шт.

3.3. Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному застосунку. Знижка застосовується автоматично, проте лише при здійсненні Користувачем Замовлення Послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в класі «Комфорт».

3.4. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.5. У разі наявності в Учасника Акції промокодів (знижок), що були надані йому раніше та  застосовані в Мобільному застосунку, зокрема за участь в інших рекламних акціях Організатора, використання Подарунку можливе протягом строку, зазначеного в п.2.7. цих Правил Акції, виключно після використання Учасником Акції вже наявних в нього промокодів (знижок).

3.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1.приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2.отримувати Подарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний застосунок;

4.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2. надіслати/надати Подарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Подарунком можна скористатись лише один раз. Подарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Подарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Подарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  застосунку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 30.01.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Промокод за Instagram-історію із святковою графікою до «Сезону Любові 2024»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «Промокод за Instagram-історію із святковою графікою до «Сезону Любові 2024» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12. «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуг, яке діє протягом визначеного цими Правилами Акції строку.

1.13. «Подарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учасникам Акції, у випадку виконання усіх умов участі в Акції, встановлених Організатором Акції у цих Правилах Акції.

1.14. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.15. «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Учасниками Акції можуть стати усі Користувачі Онлайн-сервісу «Uklon». Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

2.4. Територія проведення Акції включає всі міста присутності Онлайн-сервісу «Uklon»: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години «05» лютого 2024 року до 23:59 години «18» лютого 2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, перші 600 (шістсот) Учасників Акції отримують Подарунок у вигляді Промокоду на Знижку у розмірі 100 (сто) грн. 00 коп. на одну Послугу, замовлену за допомогою Мобільного застосунку.

2.7. Строк дії Знижки, вказаної в п.2.6. цих Правил Акції до «29» лютого 2024 року, включно.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та виконати наступні дії:

3.1.1. бути Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» або завантажити Мобільний застосунок та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше;

3.1.2. на головному екрані Мобільного застосунку натиснути на цифрове зображення об’єкту у вигляді  «серця» та перейти до перегляду публікації «Зізнання в коханні для тебе» (далі – «Публікація»);

3.1.3. з використанням кнопки «Поділитися» розмістити будь-яку історію з заголовком «Любимо тебе за все…» з Публікації, в своєму акаунті на платформі спільного доступу до відео (соціальній мережі) Instagram;

3.1.4. відмітити акаунт Організатора @uklon.ua (https://www.instagram.com/uklon.ua/) під час розміщення історії з Публікації на платформі спільного доступу до відео (соціальній мережі) Instagram.

3.2. Внаслідок виконання дій, вказаних у пункті 3.1. цих Правил Акції, перші 600 (шістсот) Учасників Акції отримують Подарунок у кількості 1 (однієї) шт.

3.3. Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Організатором у відповідь на розміщену історію на платформі спільного доступу до відео (соціальній мережі) Instagram. Для використання Подарунку необхідно ввести Промокод у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.4. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.5. У разі наявності в Учасника Акції промокодів (знижок), що були надані йому раніше та автоматично застосовані в Мобільному застосунку, зокрема за участь в інших рекламних акціях Організатора, використання Подарунку можливе протягом строку, зазначеного в п.2.7. цих Правил Акції, виключно після використання Учасником Акції вже наявних в нього промокодів (знижок).

3.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1. приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2. отримувати Подарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний застосунок;

4.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2. надіслати/надати Подарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Подарунком можна скористатись лише один раз. Подарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Подарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Подарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  застосунку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 30.01.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Знижки на перші три поїздки»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «Знижки на перші три поїздки» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12 .«Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом Строку проведення Акції.

1.13.«Подарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учаснику(ам) Акції, у випадку виконання усіх обов’язкових умов участі в Акції, встановлених Організатором Акції у цих Правилах.

1.14. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.15. «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернівці, Харків, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Кропивницький, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Рівне, Тернопіль, Луцьк.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години 10.01.2024 року до 23:59 години 31.03.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує один з наступних Подарунків, з урахуванням місцезнаходження Учасника Акції в межах Території проведення Акції:

2.6.1.Подарунок №1 — Промокод на Знижку до 50% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного застосунку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 80 (вісімдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Львів та Одеса;
 • 60 (шістдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернівці, Харків;
 • 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Житомир, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Кропивницький, Камʼянське, Камʼянець-Подільський; або

2.6.2.Подарунок №2 — Промокод на Знижку до 35% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного застосунку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Дніпро;
 • 40 (сорок) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Запоріжжя та Полтава;
 • 30 (тридцять) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Рівне, Тернопіль та Луцьк.

2.7. Термін дії Знижок, вказаних в п.2.6. цих Правил Акції становить 7 (сім) календарних днів з дати їх отримання.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та вчинити наступні дії:

3.1.1.завантажити Мобільний застосунок на платформі Google Play, App Store або App Gallery та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, пройти авторизацію та прийняти умови Угоди користувача;

3.1.2.дозволити Мобільному застосунку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу «Uklon»;

3.1.3.увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного застосунку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon).

3.1.4.Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному застосунку. Подарунок надаватиметься автоматично після виконання Учасником Акції дій, зазначених в п.3.1 цих Правил Акції.

3.2. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1.приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2.отримувати Подарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1.ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2.дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3.самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1.змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2.не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3.на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4.за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний застосунок;

4.3.5.здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1.провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2.надіслати/надати Подарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Подарунком можна скористатись лише один раз. Подарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Подарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Подарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  застосунку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 04.01.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ “Новорічний челендж від Uklon”

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Новорічний челендж від Uklon»

В цих Правилах проведення Акції «Новорічний челендж від Uklon» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Новорічний челендж від Uklon», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагороди» негрошові нагороди у вигляді Подарункових сертифікатів, що надаються Організатором Акції на користь Переможців Акції, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Переможець Акції» – Учасник Акції, який за результатами проведення Акції отримав Винагороду від Організатора Акції.

«Подарунковий сертифікат» – пластикова або електронна картка певного номіналу, при пред’явленні/використанні якої Переможець Акції має можливість обміняти її на товар, який реалізується (продається) в мережі магазинів під ТМ «COMFY».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Акції»   Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав необхідні вимоги для участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), Угоди Користувача та законодавства України.

 1. Загальні положення про Акцію.
  1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».
  2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
  3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
  4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагород, інші обмеження прав Учасників Акції.
  5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.
  7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
  8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.
  9. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції також у випадку, якщо: (і) Послуги, зазначені в п.п. 3.1.2. цих Правил, були надані Учасником Акції за аномально короткий період часу (в порівнянні із звичайним середнім строком, необхідним для надання Послуги); (іі) 5 (п’ять) та більше виконаних Учасником Акції Замовлень на надання Послуг протягом строку проведення Акції, передбаченого в п. 2.1. цих Правил, були ініційовані (створені) із одного і того ж облікового запису в Мобільному додатку «UKLON»; (ііі) наявні інші підстави, які можуть свідчити про нечесний/недобросовісний характер виконання цих Правил Учасником Акції.
  10. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку виконання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.
 1. Строки проведення Акції, оголошення Переможців Акції та надання їм Винагороди.
  1. 2.1.Строк проведення Акції встановлюється із 19.12.2023 року по 25.12.2023 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.
  2. 2.2.Організатор Акції оголосить Переможців Акції у строк до 31.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Переможцями Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил. Строк оголошення Переможців Акції може бути змінений Організатором Акції.
  3. 2.3.Організатор Акції надасть Переможцям Акції Винагороду у строк із 01.01.2024 року до 10.01.2024 року (включно). Строк надання Винагороди може бути змінений Організатором Акції.
 1. Вимоги для участі в Акції.
  1. 3.1.В Акції беруть участь виключно ті Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які:
   1. 3.1.1. Протягом періоду із 12.12.2023 року по 17.12.2023 року заповнили всі рядки форми, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/iA54dd9vH5YLCycc6.
   2. Протягом строку проведення Акції, вказаного в п. 2.1. цих Правил, надали не менше 80 (вісімдесяти) Послуг Користувачам.
  2. 3.2.За умови виконання вимог, передбачених п.п.  3.1.1. – 3.1.2. цих Правил Акції, відповідний Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» набуває статусу Учасника Акції.                         
 1. Порядок визначення Переможців Акції.
  1. 4.1.Організатор Акції надає Винагороди десяти Учасникам Акції, які першими, серед всіх Учасників Акції, вгадали таємне слово Українською мовою, що складається із 12 (дванадцяти) літер Української абетки (Українського алфавіту) (надалі по тексту також – «Таємне слово»), вписали таке Таємне слово в електронну форму, яка надсилається Організатором Акції у порядку, передбаченому п. 4.7. цих Правил, а також відправили таку електронну форму Організатору Акції.
  2. 4.2.Вибір Таємного слова, яка має бути вгадане Учасниками Акції, здійснюється Організатором Акції на його власний розсуд.
  3. 4.3.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції підказку у вигляді 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції перших 20 (двадцяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.4.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  40 (сорока) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.5.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  60 (шістдесяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.6.Організатор Акції надсилає кожному Учаснику Акції останню додаткову підказку у вигляді ще 2 (двох) літер Української абетки (Українського алфавіту), які є складовими Таємного слова, після надання такими Учасниками Акції  80 (вісімдесяти) Послуг із необхідних 80 (вісімдесяти) Послуг, передбачених п.п. 3.1.2. цих Правил.

Організатор Акції надсилає останню додаткову підказку Учаснику Акції через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.7.Після надсилання останньої додаткової підказки, передбаченої в п. 4.6. цих Правил, Організатор Акції також надсилає Учаснику Акції електронну форму, в яку Учасник Акції повинен вписати Таємне слово.

Організатор Акції надсилає останню додаткову підказку та відповідну електронну форму, в яку Учасник Акції повинен вписати Таємне слово, через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил.

  1. 4.8.Учасник Акції  має 1 (одну) спробу вписати Таємне слово в електронну форму, передбачену п. 4.7. цих Правил, а також відправити таку електронну форму Організатору Акції. Будь-які редагування та внесення змін після здійснення відправки електронної форми Організатору Акції не є дозволеними.
  2. 4.9.  Організатор Акції надсилає всім Учасникам Акції однакові підказки.
  3. 4.10.Організатор Акції оголосить Таємне слово у строк до 26.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення у Мобільному додатку, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Учасником Акції при заповненні форми, передбаченої у п.п. 3.1.1. цих Правил, та/або шляхом опублікування Таємного слова на Веб-сайті. Строк оголошення (опублікування) Таємного слова може бути змінений Організатором Акції.
 1. Винагорода для Переможців Акції. 
  1. 5.1. Винагорода формується та надається Організатором Акції.
   1. 5.1.1.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який першим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   2. 5.1.2.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який другим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   3. 5.1.3.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який третім, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   4. 5.1.4.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який четвертим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   5. 5.1.5.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який п’ятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   6. 5.1.6.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який шостим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   7. 5.1.7.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який сьомим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   8. 5.1.8.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який восьмим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   9. 5.1.9.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який дев’ятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
   10. 5.1.10.Організатор Акції надає Винагороду Акції у вигляді Подарункового сертифікату номіналом 2 000,00 (дві тисячі) гривень 00 копійок Переможцю Акції, який десятим, серед всіх Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
  2. 5.2.У випадку, якщо два чи більше Учасників Акції одночасно вгадали Таємне слово, вписали його у електронну форму, а також відправили таку електронну форму Організатору Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил, Переможцем Акції визнається той із них, хто надав більшу кількість Послуг Користувачам за період із 19.12.2023 року по 25.12.2023 року (включно).
  3. 5.3.У випадку, якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Винагороди, порушить умови цих Правил та буде усунутий від участі Організатором Акції, або ж сам добровільно відмовиться від отримання Винагороди, то право на отримання відповідної Винагороди, в такому випадку, переходить до Учасника Акції, який наступним після усунутого Учасника Акції вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму, а також відправив таку електронну форму Організатору Акції (Наприклад, Організатором Акції було усунуто Учасника Акції, який десятим, серед всіх інших Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму та відправив таку електронну форму Організатору Акції. В такому випадку, Переможцем Акції визнається Учасник Акції, який одинадцятим, серед всіх інших Учасників Акції, вгадав Таємне слово, вписав його у електронну форму та відправив таку електронну форму Організатору Акції).
  4. 5.4.Датою надання Винагороди Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних Подарункових сертифікатів, незалежно від дати використання Переможцями Акції таких Подарункових сертифікатів.
  5. Детальні умови та строки використання Подарункових сертифікатів встановлюються їх емітентом, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМФІ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 36962487).

5.6. Право на отримання Винагороди не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

5.7. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється. Заміна Винагороди іншими товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.

5.8. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагороди Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

5.9. Організатор Акції забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору за Винагороди Акції, зазначені в Розділі 5 цих Правил, у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

 1. Права Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 6.1.Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.
  2. 6.2.Отримувати Винагороду у порядку та строки, передбачені даними Правилами Акції.
  3. 6.3.Інша права, передбачені даними Правилами Акції.
 1. Обов’язки Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 7.1.Ознайомитися з Правилами Акції.
  2. 7.2.Приймати участь в Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.
  3. 7.3.Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.
  4. 7.4.Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції/Переможцем Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.
  5. 7.5.Надати Організатору Акції достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) у випадку отримання права на Винагороду. У разі ненадання Переможцем Акції копій відповідних документів Організатор Акції вправі вважати такі дії Переможців Акції добровільною відмовою від отримання Винагороди.
  6. 7.6.Інші обов’язки, передбачені даними Правилами.
 1. Права Організатора Акції.

8.1   Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції/Переможців Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2.    Не допустити Учасників Акції до участі в Акції, чи усунути Учасників Акції  від участі в Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій, та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3.     На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції/Переможців Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4.     За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції/Переможців Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.       Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції/Переможцями Акції Правил Акції.

8.6.       Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

 1. Обов’язки Організатора Акції.
  1. 9.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.
 1. 10.Інші умови.

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції/Переможець Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції/Переможцю Акції, або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції/Переможців Акції.

10.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

10.6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.9. Учасник Акції/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції/Переможців Акції, вони можуть задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Правила проведення акції “Гарантовані бонуси на WOG”

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Гарантовані бонуси на WOG»

В цих Правилах проведення Акції «Гарантовані бонуси на WOG» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Гарантовані бонуси на WOG», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» негрошові нагороди у вигляді бонусів, що надаються Партнером Акції на користь Переможців Акції, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнер Акції» Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Єршова, будинок 1), яке здійснює передачу Винагород на користь Переможців Акції.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Переможці Акції» – Учасники Акції, які за результатами проведення Акції отримали Винагороду від Партнера Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Акції»   Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав необхідні вимоги для участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), Угоди Користувача та законодавства України.

 1. Загальні положення про Акцію.
  1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до товарів та/або послуг, які реалізуються та/або надаються Партнером Акції.
  2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
  3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
  4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагороди, інші обмеження прав Учасників Акції.
  5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.
  7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
  8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.
  9. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку виконання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.
 1. Строки проведення Акції, оголошення Переможців Акції та надання (нарахування) їм Винагороди
  1. 2.1.Строк проведення Акції (строк, протягом якого Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» повинні виконати вимоги, передбачені Розділом 3) встановлюється із 12.12.2023 року по 26.12.2023 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.
  2. 2.2.Організатор Акції оголосить Переможців Акції у строк до 31.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції через Мобільний додаток та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Переможцями Акції при Авторизації.
  3. 2.3.Партнер Акції надасть Переможцям Акції Винагороду, шляхом нарахуванням відповідних бонусів на персональні гаманці WOG PRIDE Переможців Акції, у строк із 01.01.2024 року до 10.01.2024 року (включно).
 1. Вимоги для участі в Акції.
  1. 3.1.В Акції беруть участь виключно ті Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які:
   1. 3.1.1.Заповнили всі рядки форми, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/yDLEgCZnfErYbTVt8
   2. 3.1.2.Мають персональну дисконтну картку «UKLON Driver Up-WOG».
   3. 3.1.3.Зареєстрували Мобільний номер телефону (який також зареєстровано в Мобільному додатку) в додатку WOG PRIDE.
   4. 3.1.4.Надали Користувачам не менше ніж 200 (двісті) Послуг протягом строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2.1. цих Правил Акції.
  2. 3.2.За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.4. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» набуває статусу Учасника Акції.
  3. 3.3.Учасник Акції, який не був усунутий від участі в Акції, у порядку, передбаченому пунктом 1.8. цих Правил, автоматично набуває статус Переможця Акції.
 1. Винагорода для Переможців Акції. 
  1. 4.1. Винагорода формується та надається Партнером Акції.
  2. 4.2.Партнер Акції надає (нараховує) кожному Переможцю Акції, за умови виконанням/дотримання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції, наступну Винагороду – 2,5 (дві цілих п’ять десятих) бонусів за кожну Послугу, надану Користувачам таким Переможцем Акції протягом строку проведення Акції, вказаного у п. 2.1. цих Правил Акції (Наприклад, за умови, якщо Переможець Акції надав Користувачам протягом строку проведення Акції 210 (двісті десять) Послуг, такому Переможцю Акції має бути нараховано сукупно 525 (п’ятсот двадцять п’ять) бонусів, згідно формули: кількість наданих Послуг *2,5 балів, де символ «*» означає знак множення).   
   1. 4.2.1.Бонуси нараховуються Партнером Акції на персональний гаманець WOG PRIDE Переможця Акції.
   2. Детальні умови та строки використання бонусів встановлюються Партнером Акції.
   3. З врахуванням п.п. 3.1.4. цих Правил, мінімальна кількість бонусів, які мають бути надані (нараховані) Партнером Акції на користь кожного Переможця Акції, складає 500 (п’ятсот) бонусів.
   4. 4.2.4.Виключно для розрахункових цілей встановлюється, що 1 (один) нарахований бонус дорівнює 1 (одній) гривні.
   5. 4.2.5.Датою надання Винагороди Переможцям Акції вважається дата нарахування бонусів на персональні гаманці WOG PRIDE Переможців Акції, незалежно від дати використання таких бонусів Переможцями Акції.

4.3. Право на отримання Винагороди не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.4. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється. Заміна Винагороди іншими товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.

4.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагороди Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

4.6. Сплата Переможцями Акції податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил Акції (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих та/або Партнера Акції.

Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

 1. Права Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 5.1.Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.
  2. 5.2.Отримувати Винагороду у порядку та строки, передбачені даними Правилами Акції.
  3. 5.3.Інша права, передбачені даними Правилами Акції.
 1. Обов’язки Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 6.1.Ознайомитися з Правилами Акції.
  2. 6.2.Приймати участь в Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.
  3. 6.3.Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.
  4. 6.4.Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції/Переможцем Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.
  5. 6.5.Інші обов’язки, передбачені даними Правилами.
 1. Права Організатора Акції.

7.1   Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції/Переможців Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

7.2.   Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

7.3.      На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції/Переможців Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

7.4.     За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції /Переможців Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

7.5.      Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції/Переможцями Акції Правил Акції.

7.6.      Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

 1. Обов’язки Організатора Акції.
  1. 8.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.
 1. Права Партнера Акції.
  1. 9.1.Отримувати від Організатора Акції та/або Учасників Акції/Переможців Акції інформацію, необхідну для належного надання Партнером Акції Винагороди.
 1. 10.Обов’язки Партнера Акції.
  1. 10.1.Надати Винагороду Переможцям Акції у порядку, передбаченому цими Правилами Акції.
 1. Інші умови.

11.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Учасник Акції/Переможець Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції/Переможцю Акції, або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

11.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

11.4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції/Переможців Акції.

11.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

11.6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

11.7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

11.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

11.9. Учасник Акції/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

11.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції та/або Партнера Акції, а також надає згоду Організатору Акції на передачу своїх персональних даних Партнеру Акції з метою належного проведення Акції та надання Винагороди.

11.11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції/Переможців Акції, вони можуть задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Підсумки року 2023»

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) проведення Акції «Підсумки року 2023» (далі — Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «Підсумки року 2023», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також знаку для товарів та послуг (ТМ) UKLON.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія, на якій діють умови Акції. Акція проводиться для  Користувачів на території наступних міст України: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль.

1.3. «Строк проведення Акції», або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція. Строк проведення Акції на Території проведення Акції:  з 00:00 години 11.12.2023 року до 23:59 години 08.01.2024 року (включно) за київським часом.      

1.4. «Організатор та/або «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції»  Користувачі Онлайн-сервісу «Uklon», які виконали необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше  18 (вісімнадцяти) років, та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon», або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»  на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається, шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua. 

1.10. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.11. «Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

1.12.  «Знижка» – тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом обмеженого (лімітованого) строку.

1.13. «Подарунок» – Знижка у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок на одну Послугу, замовлену за допомогою Мобільного додатку. Подарунок отримають перші 1000 (тисячу) Учасників Акції. Термін дії Знижки –  до  23:59 години 31.12.2024 року (включно). Умови та деталі по використанню Знижки зазначаються у Мобільному додатку у розділі меню «Знижки на поїздки».

1.14. «Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції мають можливість отримати Подарунок.

1.15. «Сайт Акції» – веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

1.16. Організатор має право змінити умови, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

2.1. Для участі в Акції (набуття статусу Учасника Акції) Користувачу необхідно протягом Строку проведення Акції вчинити наступні дії:

– здійснити щонайменше одне Замовлення Послуги з використанням Мобільного додатку у період з 00:00 години 01.01.2023 року до 23:59 години 31.12.2023 року (включно) за київським часом, щоб отримати доступ до публікації «Підсумки року 2023»;

– на головному екрані Мобільного додатку обрати публікацію «Підсумки року 2023» та з використанням кнопки «Поділитися» розмістити будь-яку із доступних Користувачу історій в своєму акаунті на платформі спільного доступу до відео Instagram;

– відмітити акаунт Організатора – @uklon.ua (https://www.instagram.com/uklon.ua/) під час розміщення історії на платформі спільного доступу до відео Instagram.

2.2. Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції Організатором у відповідь на розміщену історію на платформі спільного доступу до відео Instagram. Для використання Подарунку необхідно ввести Промокод у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

2.3. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 1.13. цих Правил.

2.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої  Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник Акції має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

3.  ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Знижки допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції тощо, відповідно до яких Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Подарунком можна скористатись лише один раз, при цьому Знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, Подарунок анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при Замовленні наступної Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

4.  ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

4.3. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників Акції про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 07.12.2023 року

___________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «До 50% знижки на перші три поїздки»

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) Акції «До 50% знижки на перші три поїздки» (далі — Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «До 50% знижки на перші три поїздки», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу Uklon, а також знаку для товарів та послуг (ТМ) UKLON.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія на якій діють умови Акції. Акція проводиться тільки для нових Користувачів на території наступних міст України: Дніпро, Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Кременчук, Тернопіль, Рівне, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Черкаси, Луцьк, Чернігів, Камʼянське.

1.3. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція. Строк проведення Акції з 00:00 години 04.12.2023 року до 23:59 години 09.01.2024 року включно, за київським часом.      

1.4. «Організатор та/або «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» – дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Акція діє виключно для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon», які здійснили реєстрацію за допомогою  Мобільного додатку Uklon. Учасниками не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості). Організатор має право усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon», або «Онлайн-сервіс», або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»  на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається, шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на веб-сайті: uklon.com.ua.

1.10. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

1.11. «Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

1.12. «Знижка» – знижка (промокод) до 50% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж 70 (сімдесят) гривень 00 копійок, у містах – Дніпро, Львів; 60 (шістдесят) гривень 00 копійок, у містах – Чернівці, Одеса; 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок, у містах – Харків, Вінниця, Івано-Франківськ; 40 (сорок) гривень 00 копійок, у містах – Полтава, Кременчук, Тернопіль, Рівне, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Черкаси, Луцьк, Чернігів, Камʼянське. Тільки для нових Користувачів Онлайн-сервісу «Uklon». Термін дії Знижки (промокоду) – 7 (сім) календарних днів з моменту реєстрації Користувача в Онлайн-сервісі «Uklon». Умови та деталі по використанню Знижки (промокоду) зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню «Промокоди».

1.13. «Сайт Акції» – вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

1.14. Організатор має право змінити умови, Територію та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗНИЖКИ

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Строку проведення Акції вчинити наступні дії:

– завантажити Мобільний додаток та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше;

– дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію при користуванні Мобільним додатком.

2.2. Повідомлення про отримання Знижки буде відправлено Учаснику у Мобільному додатку. Знижка застосовується автоматично після виконання Учасником дій, зазначених в п.2.1 Правил.

2.3. Умови та деталі по використанню Знижки зазначаються у п. 1.12. цих Правил та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

2.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Знижки. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Знижку. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Знижки.

3.  ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Знижки.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Знижки. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Знижку або за нездатність Учасника скористатися Знижкою не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Знижки допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Знижки. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Знижки, де Знижка або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Знижки, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Знижкою особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Знижкою можна скористатись лише один раз, при цьому Знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, Знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при Замовленні наступної  Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

4.  ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасник з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

4.3. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Знижки та/або неможливості використання наданої Знижки у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 28.11.2023 року.

___________________________________________________________________________

Офіційні правила акції «Персональні знижки на ваші поїздки» (далі – Правила та Акція відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПриватБанк», адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (далі – Організатор або Банк).

Партнером Акції є Представництво «МАСТЕРКАРД ЮРОП СА» в Україні, адреса: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – Партнер).

Виконавцем Акції є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», адреса: пр-т Степана Бандери, 20Б, м. Київ, Україна, 04073, ідентифікаційний код юридичної особи 44293344 (далі – Виконавець або ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»).

З метою належного тлумачення цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Замовлення» – замовлення користувача на надання послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

«Знижка» та/або «Знижки» – тимчасове зменшення вартості (ціни) послуги, що надається користувачам, виражене у відсотках від звичайної вартості (ціни) послуги.

«Онлайн-сервіс «Uklon» – технологічна платформа, що являє собою взаємопов’язану сукупність комп’ютерних програм та електронних даних (чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про замовлення, які були розміщені на ній користувачами, та про пропозиції послуг, що були розміщені партнерами «Уклон», автоматичного розрахунку вартості послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, та яка здійснює автоматичну побудову маршрутів і забезпечує обмін даними для комунікації між користувачем та партнером «Уклон», надає користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями партнерів «Уклон», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв замовника, щодо можливого виконання замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції партнерів «Уклон», змінювати рекомендовану вартість послуг, надавати оцінки онлайн-сервісу та партнерам «Уклон» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Партнер «Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуг кур’єрської доставки та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Переможець Акції» – Учасник Акції, який, за результатами проведення відповідного розіграшу, має  право на отримання Негарантованої винагороди Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються користувачам партнерами «Уклон».

 «Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, словесних та/або комбінованих тощо), після активації яких Переможець Акції може скористатися однією із Негарантованих винагород Акції.

«Картка Mastercard» – електронний платіжний засіб міжнародної платіжної системи Masterсard®, емітований Банком. 

«Користувач» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

«Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп’ютерної програми, що являє собою мобільний додаток для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для отримання доступу до онлайн-сервісу «Uklon».

1. Основні положення Акції

1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України), які в установленому законодавством України порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган (за наявності відповідної відмітки або інформації в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, а також які є держателями картки Masterсard, емітованої Банком (далі – Учасник або Учасник Акції).

1.2. Учасниками не визнаються й не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умови цих Правил, зокрема, умови пункту 2.1 Правил.

1.3. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом (далі – Період Акції).

1.3.1. Розіграш Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, проводиться Виконавцем 05.01.2024.

1.3.2. Оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 10.01.2024 (включно).

1.3.3. Надсилання Переможцям Акції Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 30.01.2024 (включно).

1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 станом на дату початку проведення Акції, де є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon» (далі – Територія проведення Акції). При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) Територію проведення Акції. У такому разі здійснюється опублікування Правил в новій редакції (де зазначено розширену або обмежену Територію проведення Акції) на сайті Організатора за посиланням https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

2. Умови участі в Акції

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду Акції:

2.1.1. Мати активовану та дійсну картку Mastercard, емітовану Банком.

2.1.2. Мати завантажений або завантажити на свій смартфон мобільний додаток «Uklon» (якщо він не був завантажений раніше, тобто до Періоду Акції), а також додати картку Mastercard, емітовану Банком, до розділу «Оплата» мобільного додатка «Uklon».

2.1.3. У Розділі «Оплата» мобільного додатка «Uklon» вибрати картку Mastercard, емітовану Банком, як основну картку (тобто картку, із балансу якої буде здійснюватися списання грошових коштів як оплати за послуги).

2.1.4. Отримати Гарантовані винагороди Акції, визначені в п. 3.1 Правил, із використанням мобільного додатка «Uklon».

2.2. Дані про кожну картку Mastercard та Учасника Акції, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, заносяться Виконавцем до бази Учасників Акції.

База Учасників Акції містить дані про дату реєстрації картки Mastercard у мобільному додатку «Uklon»; ім’я, зазначене Учасником у мобільному додатку «Uklon»; мобільний номер телефону Учасника; інші дані Учасника, визначені на розсуд Виконавця.

2.3. Не відповідають умовам Акції:

2.3.1. Операції з оплати послуг, замовлених Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплачених карткою Mastercard, що емітована Банком, які було виконано до  з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно)  за київським часом.

2.3.2. Операції, здійснені за допомогою будь-яких інших електронних платіжних засобів, крім карток Mastercard, емітованих Банком.

2.3.3. Операції, здійснені за допомогою Apple Pay та/або Google Pay.

2.3.4. Будь-які інші дії та/або операції, які повністю або частково суперечать умовам цих Правил.

3. Гарантовані винагороди Акції

3.1. Гарантованою винагородою Акції є знижка в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від вартості (ціни) послуги, замовленої Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплаченої карткою Mastercard, що емітована Банком, але розмір знижки за 1 (одну) замовлену послугу не може перевищувати 15 (п’ятнадцять) гривень 00 копійок (далі – Гарантована винагорода Акції).

3.2. Гарантована винагорода Акції надаються Учаснику Акції на кожну послугу, замовлену виключно протягом Періоду Акції, зазначеного в пункті 1.3. Правил, а саме з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом.

3.3. Гарантовані винагороди Акції не поєднується з іншими акціями та пропозиціями Виконавця.

3.4. Заміна Гарантованих винагород Акції, зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. Гарантовані винагороди Акції мають бути призначені для особистого використання Учасниками. Учасники не мають права відмовитися від Гарантованих винагород Акції на користь інших Учасників, третіх осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо.

3.6. Фактом отриманням (активування) Гарантованої винагороди Акції є момент надання такої Гарантованої винагороди Акції Виконавцем Учаснику. Гарантована винагорода Акції застосовується онлайн-сервісом «Uklon» автоматично під час здійснення замовлення послуги Учасником та не потребує будь-яких додаткових для цього дій з боку Учасника (додавання промокодів, введення промокодів тощо).

3.7. Виконавець забезпечує реалізацію надання Гарантованих винагород Акції та несе відповідальність за належне функціонування онлайн-сервісу «Uklon».

3.8. Організатор та Виконавець залишають за собою право змінити розмір Гарантованої винагороди Акції або включити в Акцію додаткові Гарантовані винагороди Акції, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в розділі 7 Правил.

3.9. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за дотримання ними умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як-от: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера/Виконавця обставини.

3.10. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, будь-які помилки операторів зв’язку інтернет-провайдерів, унаслідок яких Учасника не було повідомлено або було несвоєчасно повідомлено про право на отримання Гарантованої винагороди Акції.

3.11. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або небажання отримання Гарантованої винагороди Акції Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця, за технічні проблеми під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники не змогли отримати/використати Гарантовані винагороди Акції.

У разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Гарантованої винагороди Акції, від її отримання будь-які претензії, зокрема щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідної Гарантованої винагороди Акції такого Учасника, з цього приводу не приймаються та не розглядаються Організатором та/або Виконавцем.

3.12. Сплата Учасниками податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із отриманням знижок (якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають) як Гарантованих винагород Акції, покладається на них самих.

Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за належну сплату Учасниками будь-яких податків, зборів, обов’язкових платежів.

4. Негарантовані винагороди Акції

4.1. Додатково до Гарантованих винагород Акції, передбачених розділом 3 цих Правил, Виконавець формує за свій рахунок та надає Переможцям Акції Негарантовані винагороди Акції, а саме:

4.1.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey – 1 шт.

4.1.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band M/L – 2 шт.

4.1.3. Фотокамеру миттєвого друку Fujifilm INSTAX MINI 12 Clay White (16806121) – 2 шт.

4.1.4. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) – 5 шт.

4.1.5. Батарею мобільну Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC (PPAD050101) – 5 шт.

4.1.6. 10 (десять) промокодів зі строком активації до 29.02.2024 року (включно). Після активації 1 (одного) промокоду Переможець Акції має можливість отримати знижку розміром 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок, яку можна використати під час замовлення не більше ніж 30 (тридцяти) послуг з використанням онлайн-сервісу «Uklon». При цьому розмір знижки на одну замовлену послугу не може перевищувати 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням такої знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої є меншою за 100 (сто) гривень 00 копійок, то використаною вважається знижка у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої перевищує 100 (сто) гривень 00 копійок, то Переможець Акції здійснює оплату вартості (ціни) такої послуги лише в частині перевищення отриманої ним знижки в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість (ціна) замовленої Учасником послуги становить 150 (сто п’ятдесят) гривень 00 копійок, то Учасник здійснює оплату лише тієї частини вартості (ціни) послуги, що перевищує знижку в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, а саме 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок).

Знижки за промокодами надаються на послуги, замовлені в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 до 23 години 59 хвилин 29.02.2024 (включно).

4.2. Негарантовані винагороди Акції надаються Переможцям Акції в результаті проведення розіграшу, передбаченого розділом 5 цих Правил, що проводиться 05.01.2024.

4.3. Кожен окремий Учасник може отримати виключно 1 (одну) Негарантовану винагороду Акції із переліку, зазначеного в пункті 4.1 цих Правил.

4.4. Право на отримання Негарантованих винагород Акції не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.5. Виплата грошового еквівалента вартості Негарантованих винагород Акції не здійснюється. Заміна Негарантованих винагород Акції іншими товарами та/або послугами за бажанням переможців Акції не здійснюється.

4.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за подальше використання Негарантованих винагород Акції Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможців Акції скористатися наданими Негарантованими винагородами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Негарантованих винагород Акції.

4.7. Для реалізації права на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у пункті 4.1 цих Правил, Переможці Акції надають Виконавцю достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

У разі ненадання Переможцями Акції копій відповідних документів Виконавець вправі вважати такі дії Переможців Акції відмовою від отримання Негарантованих винагород Акції.

4.8. Виконавець забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору за Негарантовані винагороди Акції, зазначені в пункті 4.1 цих Правил, у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил, окрім зазначених у п. 4.8 цих Правил.

5. Порядок розіграшу Негарантованих винагород Акції

5.1. Визначення Переможців Акції здійснює Виконавець Акції. Для проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції Виконавець використовує мобільні номери телефонів Учасників. З цією метою кожен мобільний номер телефону Учасника отримує свій індивідуальний цифровий код, визначений Виконавцем.

Визначений Виконавцем індивідуальний цифровий код складається із арабських цифр та нумерується від 1 (індивідуальний цифровий код № 1) до не більш ніж 100 000 (індивідуальний цифровий код № 100 000).

5.2. Для визначення Переможців Акції Виконавець у день проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції, а саме 05.01.2024, вводить індивідуальні цифрові коди до платформи True Random Number Service (далі – Платформа), яку розміщено на сайті генератора випадкових чисел https://www.random.org/.

5.3. Після введення Виконавцем індивідуальних цифрових кодів Платформа здійснює генерування списку, в якому кожен індивідуальний цифровий код буде розміщений під певним порядковим номером від 1 (одного) до не більш ніж 100 000 (ста тисяч). Переможці Акції визначаються наступним чином:

5.3.1. Індивідуальний цифровий код, який буде розміщений під порядковим номером 1 згенерованого списку, надає Учаснику – користувачу відповідного мобільного номера телефону, що отримав зазначений індивідуальний цифровий код, право на отримання Негарантованої винагороди Акції, передбаченої підпунктом 4.1.1 цих Правил.

5.3.2. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 2–3 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.2 цих Правил.

5.3.3. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 4–5 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.3 цих Правил.

5.3.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 6–10 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.4 цих Правил.

5.3.5. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 11–15 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.5 цих Правил.

5.3.6. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 16–25 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.6 цих Правил.

5.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами починаючи з 26 (двадцять шостого), будуть використані, якщо Учасники, які є користувачами мобільних номерів телефону, що отримали індивідуальні цифрові коди, порядкові номери яких в згенерованому списку розміщено вище, з будь-яких причин не зможуть скористатися Негарантованою винагородою Акції, відмовившись від її отримання, не вийшовши на зв’язок з Виконавцем або не надавши документи, визначені в п. 4.7 цих Правил, тощо.

5.5. Під час проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції не використовуються процедури та алгоритми, що дозволяють визначити результат проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції до початку такого розіграшу.

5.6. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний генератор випадкових чисел.

5.7. Виконавець здійснить оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, до 10.01.2024 (включно) шляхом надсилання відповідного повідомлення таким Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом надсилання повідомлення/здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

6. Порядок надсилання Негарантованих винагород Акції 

6.1. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.6 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції до 30.01.2024 (включно).

6.2. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб кур’єрської (поштової) доставки, визначених Виконавцем на власний розсуд. Виконавець забезпечує інформування Учасників про факт їхнього визначення Переможцями в Акції та про умови отримання Негарантованих винагород Акції шляхом здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon». Одночасно Виконавець уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Негарантованих винагород Акції,  отримує усне підтвердження, що Переможці Акції ознайомлені з цими Правилами та приймають передбачені цими Правилами умови, зокрема щодо порядку та умов вручення Негарантованих винагород Акції. 

6.2.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, вважається дата їх вручення оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо для надсилання Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6.3. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпункті 4.1.6 цих Правил, буде надіслано Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом повідомлення з використанням мобільних номерів телефону, зазначених в їхніх особистих профілях мобільного додатка «Uklon».

6.3.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпункті 4.1.6 цих Правил, Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних промокодів, незалежно від дати активації таких промокодів, а також дати використання відповідних Негарантованих винагород Акції.

6.4. Якщо до 22.01.2024 (включно) Виконавцю не вдасться зв’язатися з Переможцем Акції для повідомлення йому деталей отримання Негарантованої винагороди Акції, або ж якщо сам Переможець Акції не повідомить про намір отримати Негарантовану винагороду Акції та/або відмовиться від Негарантованої винагороди Акції, Виконавець має право визначити іншого Переможця Акції відповідно до порядку, передбаченого пунктом 5.4 цих Правил.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

7.1.1. Виконавець також може інформувати про проведення Акції в мобільному додатку «Uklon» та/або з використанням власних платформ спільного доступу до відео/інформації (у соціальних мережах).

7.1.2. Організатор також може інформувати Учасників про проведення Акції через надсилання повідомлень в інтернет-банку «Приват24».

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором. Зміна та/або доповнення Правил можливі в разі їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції», якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ чи мобільного додатка «Uklon» внаслідок дії шкідливих програм, виходу з ладу мереж зв’язку, несанкціонованого втручання у роботу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ та/або мобільного додатка «Uklon», або з будь-якої іншої причини, що перебуває поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд припинити або зупинити проведення Акції.

8. Інші умови

8.1. Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за шкоду або збитки (у т. ч. упущену вигоду), що завдано Учаснику або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил.

8.3. Участь в Акції безкоштовна. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера послуг.

8.4. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144–1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150–1157 Цивільного кодексу України.

8.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

8.6.1. Незалежними володільцями персональних даних є Організатор та Виконавець.

8.6.2. Метою обробки персональних даних є надання змоги долучитися до участі в Акції.

8.6.3. Персональні дані, що обробляються для участі в Акції:

– ім’я Учасника, зазначене в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– мобільний номер телефону Учасника, зазначений в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– адреса електронної пошти Учасника, якщо її зазначено в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

8.7. Питання, пов’язані із обробкою персональних даних Учасників, які не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідними політиками (положеннями) про обробку та захист персональних даних, що розміщено на сайтах Організатора та Виконавця.

8.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

8.9. Своєю участю в Акції Учасник/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю під час створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

8.10. Учасник/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі, відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису з його участю. Учасник/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

8.11. Правила затверджені Організатором і діють до дати повного виконання всіх умов Акції.

8.12. Організатор має право повністю або частково припинити чи призупинити дію Акції в будь-який час і з будь-яких причин без попереднього повідомлення Учасників. Після цього Організатор не буде зобов’язаний запускати будь-які нові акції чи відшкодовувати Учасникам збитки. Інформація про призупинення чи припинення дії Акції розміщується на сторінці https://newpromos.privatbank.ua/, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/.  

Правила участі у Програмі лояльності «DRIVER UP»

В цих Правилах участі у Програмі лояльності «DRIVER UP» (далі по тексту також – Правила), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Активний Учасник Програми» та/або « Активний Учасник» – Учасник Програми, який бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, його участь підтверджена Організатором, а також він виконав всі необхідні умови Програми та має актуалізоване (дійсне) право на отримання Винагороди.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інші пропозиції та/або заохочення, що надаються Партнерами Програми. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, опис та розмір пропозицій та/або заохочень, а також всі інші деталі зазначаються у Мобільному додатку та/або на Веб-сайті. 

«Дата виконання мінімального ліміту Послуг» – день, який слідує (є наступним) за днем надання Учасником Програми Користувачам, як мінімум, 3 (третьої) Послуги протягом поточного календарного місяця, якщо про інше не було повідомлено Організатором та/або Партнерами Програми.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та/або «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), юридична особа за законодавством України, яка є організатором Програми і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Програми.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується для підтвердження участі у Програмі та для подальшого користування Мобільним додатком.

«Несанкціонована участь у Програмі» – участь у Програмі із порушенням її умов та вимог, участь в Програмі внаслідок несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж,  стаціонарних та/або переносних пристроїв, придатних для доступу до телекомунікаційних мереж тощо.

«Партнери Програми» – суб’єкти господарювання, які при дотриманні/виконанні Учасником Програми певних визначених умов/вимог, передбачених Організатором, надають Учасникам Програми можливість отримати Винагороду. Перелік Партнерів Програми розміщений на Веб-сайті за адресою: https://uklon.com.ua/driver-up/.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Програма» – Програма лояльності «DRIVER UP», що є набором Правил, приймаючи які Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» стає Учасником Програми.

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

«Реєстрація у Програмі» сукупність необхідних дій, які виконує Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з метою набуття статусу Учасника Програми, а саме надання своєї згоди на участь у Програмі, шляхом натискання відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який здійснив необхідні дії по Реєстрації в Програмі, бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.

1. Загальні Положення.

1.1. Програма є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.2. Учасником Програми може стати дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), за умови дотримання наступних умов:

(і)  досягнення нею не менше 18 (вісімнадцяти) років;

(іі) завантаження нею Мобільного додатку на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

(ііі) проходження Авторизації, заповнення встановлених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» персональних даних, а також укладення Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції);

При здійсненні Авторизації Учасник повинен обов’язково вказати Мобільний номер телефону, так як він є унікальним ідентифікатором та універсальним каналом зв’язку при вирішенні різних питань, в тому числі пов’язаних з отриманням Винагороди.

(іv) проходження Реєстрації у Програмі в особистому профілі Мобільного додатку, та/або на Веб-сайті.

Організатор за своїм самостійним рішенням може змінювати перелік умов, належне виконання яких є необхідним для участі у Програмі, про що повідомляє Учасників через Мобільний додаток та/або Веб-сайт.

1.3. Організатор залишає за собою право при виявленні Несанкціонованої участі призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без попереднього повідомлення його про це, шляхом блокування особистого облікового запису (акаунту). Організатор не несе відповідальності              за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

1.4. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. Участь Учасника в Програмі припиняється з моменту розгляду Організатором зазначеного письмового повідомлення.

1.5. Організатор не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Програми, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали призупинення та/або припинення участі у Програмі будь-якого її Учасника, неможливість отримання Учасником Винагороди, інші обмеження прав Учасників.

1.6. Організатор не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

1.7. Участь в Програмі є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Програмі, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.8. Програма не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144 – 1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150 – 1157 Цивільного кодексу України.

1.9. Організатор має право усунути від участі у Програмі будь-кого із Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.10. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку натискання відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку, що він погоджується із умовами Правил.

2. Права Учасника Програми:

2.1 Приймати участь в Програмі на умовах, викладених в цих Правилах.

2.2 Користуватися можливостями Програми, отримувати Винагороду у Партнерів Програми.

2.3 Припинити свою участь у Програмі, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

3. Обов’язки Учасника Програми:

3.1   Ознайомитися з Правилами.

3.2   Приймати участь у Програмі лише на умовах, визначених в цих Правилах.

3.3   Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами.

3.4  Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил. Організатор не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил.

3.5 Своєчасно встановлювати доступні оновлення Мобільного додатку з використанням платформ Google Play, App Store або App Gallery.

4. Права Організатора:

4.1 Не допустити чи усунути Учасника від участі у Програмі у випадку здійснення останнім Несанкціонованої участі у Програмі, здійснення протиправних дій та/або порушення умов даних Правил.

4.2 На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасника будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Програми.

4.3 За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Програми, повідомивши про це Учасника через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. У разі припинення Програми Учасник Програми має право на отримання Винагороди до дати припинення Програми.

4.4 Позбавити Учасника Програми можливості отримання Винагороди у випадку будь-якої обґрунтованої підозри у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі; відкликання Учасником своєї згоди на обробку його персональних даних. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.5 Здійснювати нагляд щодо виконання Учасником Правил.

5. Обов’язки Організатора:

5.1 Провести Програму у відповідності з умовами, передбаченими даними Правилами.

5.2 Належним чином здійснити збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання та передачу персональних даних Учасників.

6. Винагорода за участь у Програмі.

6.1 Протягом строку дії Програми її Учасники мають право на отримання Винагороди, тобто знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інших пропозицій та/або заохочень, що надаються Партнерами Програми, з урахуванням спеціальних положень та умов участі, передбачених Розділом 7 цієї Програми.

6.2 Детальні умови отримання Винагороди від Партнерів Програми, а також їх перелік вказуються на Веб-сайті за адресою: https://uklon.com.ua/driver-up/.

6.3 Умовою отримання Винагороди від Партнерів Програми може бути виконання Учасниками Програми встановлених ними обов’язків (наприклад, інсталювання додатків/мобільних додатків Партнерів Програми; реєстрація акаунтів (персональних сторінок) Учасників Програми в додатках/мобільних додатках Партнерів Програми; реєстрація на веб-сайтах Партнерів Програми; перехід за лінками (посиланнями), наданими Партнерами Програми; повідомлення Партнерам Програми номерного знаку транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги; звернення на гарячу лінію Партнерів Програми тощо), а також (за необхідності) проходження Авторизації з використанням Мобільного номеру телефону Учасника Програми.

6.4 Винагорода може бути отримана з використанням Промокодів, Сертифікатів, QR-кодів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість здійснити її отримання. Термін дії Промокодів, Сертифікатів, QR-кодів та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті та/або у мобільних додатках Партнерів Програми та/або на веб-сайтах Партнерів Програми.

6.5 Перелік Винагород, які є можливість отримати в рамках проведення Програми, їх розмір, спосіб отримання визначаються Організатором та/або Партнерами Програми.

6.6 Перелік Винагород, доступних до отримання Учасниками, а також умови їх отримання можуть відрізнятися в залежності від міст на території України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу, а також інших критеріїв, які можуть бути встановлені Організатором та/або Партнерами Програми (наприклад, чи нанесено в якості брендування транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги, торгову марку UKLON тощо).

6.7 Організатором та/або Партнерами Програми можуть встановлюватися ліміти (обмеження) щодо кількості товарів та/або послуг, які реалізуються (продаються, поставляються, надаються) Партнерами Програми на користь Учасника Програми із використанням знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інших пропозицій та/або заохочень, як Винагороди за участь у Програмі.   

6.8 Учасник Програми має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Партнери Програми забезпечити наявність цієї Винагороди. Кожен Партнер Програми зобов’язаний забезпечити наявність тих видів товарів та/або послуг, які він реалізую (продає, поставляє, надає). Організатор не несе відповідальності за незабезпечення Партнерами Програми наявності у них певних видів товарів та/або послуг.

6.9 Учасник не має право здійснити відступлення Винагороди на користь інших Учасників, або інших осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо.

6.10 Винагорода не може бути переведена в грошовий еквівалент і виплачена Учасникові в готівковій/безготівковій формі.

6.11 Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасник не скористався можливістю використати Винагороду, або ж відмовився від її використання.

6.12 Організатор не несе відповідальності за якість товарів та/або послуг, які реалізуються (продаються, поставляються, надаються) Партнерами Програми, а також за дії та/або бездіяльність Партнерів Програми, наслідком яких може бути неможливість отримання Винагороди.

6.13 У випадку, якщо Учасником Програми було прийнято рішення повернути товар (який відповідно до положень законодавства України підлягає поверненню) Партнеру Програми,  що був придбаний Учасником Програми із використанням Винагороди, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому Організатор не несе відповідальності за можливе порушення прав Учасника Програми при реалізації ним цього права.

6.14 Сплата Учасниками та Партнерами Програми податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих. Організатор не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

7. Спеціальні положення та умови участі у Програмі.

7.1 У випадках, окремо передбачених Організатором та/або Партнерами Програми, необхідною умовою отримання Винагороди Учасником Програми від таких Партнерів Програми є надання ним Користувачам не менше ніж 3 (трьох) Послуг протягом поточного календарного місяця та, відповідно, набуття статусу Активного Учасника Програми.

7.2 Під наданням Користувачам не менше 3 (трьох) Послуг розуміється надання Учасником Програми, як мінімум, 3 (трьох) Послуг будь-якого із видів, які є доступним із використанням Онлайн-сервісу (послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки). Учасник може надати Послуги як одного виду, так і різних видів, доступних із використанням Онлайн-сервісу, що буде вважатися належним виконанням умов Програми.

7.3 Послуги вважається наданими належним чином у випадку надання їх одному Користувачу та/або різним Користувачам.

7.4 З Дати виконання мінімального ліміту Послуг Учасник Програми набуває статус Активного Учасника Програми та має право на отримання Винагороди у строк до кінця поточного календарного місяця (в якому мала місце Дата виконання мінімального ліміту Послуг), а також додатково протягом всього наступного календарного місяця, який слідує за поточним календарним місяцем.

7.5 Дата виконання мінімального ліміту Послуг для цілей надання статусу Активного Учасника Програми рахується із дня, який слідує (є наступним) за днем надання Користувачам Учасником Програми, як мінімум, 3 (третьої) Послуги протягом поточного календарного місяця, якщо про інше не було повідомлено Організатором та/або Партнерами Програми.

7.6 У випадку, якщо протягом поточного календарного місяця Учасником було надано Користувачам менше ніж 3 (три) Послуги, або не надано їх взагалі (невиконання темпорального обов’язку Учасника), Учасник Програми втрачає статус Активного Учасника Програми та, відповідно, право на отримання Винагороди, починаючи із першого дня календарного місяця, який слідує (є наступним) за місяцем, в якому мало місце невиконання темпорального обов’язку Учасника. Умовою поновлення статусу Активного Учасника Програми та, відповідно, права на отримання Винагороди є виконання мінімального ліміту Послуг та темпорального обов’язку Учасника. Поновлення статусу Активного Учасника Програми відбувається із Дати виконання мінімального ліміту Послуг.

8. Персональні дані Учасників Програми

8.1 Проходження Реєстрації у Програмі засвідчує надання дозволу Учасника Організатору на збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання своїх персональних даних, а також згоду передавати персональні дані Партнерам Програми.

8.2 Учасник підтверджує, що йому повідомлено про його права та мету збору персональних даних у рамках і з метою реалізації Програми.

8.3 Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасника до безпеки і захисту його персональних даних, а також даних для Авторизації в Мобільному додатку, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до особистого профілю Учасника, в тому числі до персональних даних Учасника. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким несанкціонованим доступом.

8.4  Персональні дані, які Учасник Програми надає Організатору, збираються на добровільній основі, збирання, накопичення, зберігання, обробка, знищення, поновлення, знеособлювання, використання, передача таких даних здійснюється лише в цілях, визначених у цих Правилах Програми.

8.5 Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані та несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та за наслідки, спричинені               наданням неточних та/або недостовірних даних. Організатор не несе відповідальність за точність та достовірність наданих Учасником даних та не зобов’язаний здійснювати їх перевірку.

8.6 Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу, інформування Учасників про персональні пропозиції Організатора та/або Партнерів Програми, вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Мобільного додатку.

8.7 Приймаючи участь в Програмі Учасник також дає згоду використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора та/або Партнерів Програми.

8.8 Персональні дані Учасника можуть передаватися Організатором Партнерам Програми згідно мети та цілей, зазначених вище.

8.9 Організатор приймає всі передбачені законодавством заходи для забезпечення захисту персональних даних Учасника.

8.10 Персональні дані зберігатимуться Організатором протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть                 бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно офіційного звернення Учасника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання такого офіційного звернення. Знищення персональних даних                 Учасника автоматично тягне за собою припинення участі Учасника в Програмі.

8.11 Після припинення Програми, або після припинення участі в ній кого-небудь з Учасників Організатор продовжує обробку їх персональних даних з метою виконання норм чинного законодавства України.

8.12 Питання, пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, обробкою, знищенням, поновленням, знеособленням, використанням, передачею персональних даних Учасників Програми, які не врегульовані даними Правилами, регулюються Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщене на Веб-сайті.

9. Інші умови

9.1 Правила регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9.2 Правила вважаються договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. Правила містять публічну пропозицію (публічну оферту) укласти договір приєднання, адресовану Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», яка вважається прийнятою (акцептованою) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил. Згода вважається наданою у випадку натискання Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, що він погоджується із умовами Правил.

9.3 Організатором можуть розроблятися та впроваджуватися додаткові заходи, додаткові програми, спеціальні програми в рамках Програми, умови щодо яких повідомляються Організатором окремо.

9.4 Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок, розміщених в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

9.5 Організатор на свій розсуд в односторонньому порядку має право вносити будь-які зміни в діючі Правила в будь-який час. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

9.6 Учасник надає свою згоду на дотримання умов цих Правил під час Реєстрації у Програмі. У разі незгоди Учасника з будь-яким з положень цих Правил, Учасник не може користуватися Програмою.

9.7 Правила діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил в будь-який час без повідомлення про це Учасника.

9.8 Відповідно до умов цих Правил, Організатор не надає Учасникам будь-яких фінансових та платіжних послуг.

9.9 Правила, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

9.10 Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно Організатором.

9.11 Своєю участю в Програмі Учасник з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Програми, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Програми з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

9.12 Учасник Програми погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законодавством способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Програми усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Програми з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Програми чи будь-яким іншим особам. Учасник Програми зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

9.13 В разі виникнення додаткових питань в Учасника Програми, він може задати їх Організатору через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

9.14 Програма проводиться у строк із 15.05.2023 року до 31.12.2024 року (включно). Строк проведення Програми може бути змінений Організатором.