Умови користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом- Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо використання Сервісу Уклон і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2. При використанні Сервісу Уклон, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

1.4.  Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися Сервісом Уклон.

1.5. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті або Мобільному додатку або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1.6. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.7. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

• Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – ТОВ «УКЛОН»;

• Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації Користувача або здійснення Замовлення без реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується Сервісом Уклон;

• Сервіс Уклон – можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного додатку з метою розміщення інформації про Замовлення, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання Замовлення та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Адміністратором, Користувачем, Партнером Уклон.

• Партнер Уклон – третя особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання інформаційних послуг, який є публічним, та укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг, розміщеної Адміністратором на електронному ресурсі: www.partner. uklon.com.ua.

• Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами: адреса початкового та кінцевого пункту перевезення, час подачі автомобіля, тип автомобіля, вартість перевезення, а також додаткові вимоги.

• Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон.

• Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.uklon.com.ua.

• Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Уклон.

• Технологічна платформа – це взаємопов’язана сукупність комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), яка призначена для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про Замовлення, які надійшли до Адміністратора від Користувачів та надання доступу до цієї інформації Партнерам Уклон.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання Сервісу Уклон, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Сервісу Уклон.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні Сервісу Уклон, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.6. При реєстрації через Веб-сайт та Мобільний додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ УКЛОН БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати Сервіс Уклон без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону.

3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні Сервісу Уклон.

3.3. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

5. СЕРВІС УКЛОН

5.1. Сервіс Уклон надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати перевезення.

5.2. Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам Уклон доступ до інформації про Замовлення Користувачів. Партнери Уклон в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами Уклон та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

5.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами Уклон на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких не є Адміністратор, навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі Послуги за допомогою використання Сервісу Уклон або якщо Адміністратор будь-яким іншим чином сприяв укладенню таких договорів.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами Уклон інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами Уклон.

5.5. В разі замовлення класу автомобіля «Доставка» Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням таких предметів. При цьому Партнери Уклон мають право відмовити Користувачу в наданні послуги доставки в разі виявлення предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України.

5.6. Веб-сайт, Мобільний додаток, Сервіс Уклон не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

5.7. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Сервісу Уклон або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5.8. Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення Партнерами Уклон. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора: okk@uklon.com.ua.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ УКЛОН

6.1. Користувач при використанні Сервісу Уклон може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Сервісу Уклон та/або Партнерів Уклон (далі – Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими правами на нього та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Веб-сайті та/або Мобільному Додатку.

6.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати Контент на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та його згоди.

6.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Веб-сайті та Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і не несе відповідальності за його достовірність і правомірність.

6.4. Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщеного Користувачем Контенту. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію Контенту або видалити Контент.

6.5. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс Уклон для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

6.6. Контент не повинен містити:

– обмеження прав меншин;

– видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;

– матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;

– матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої особи;

– рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом;

– матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

6.7. При використанні Сервісу Уклон, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

6.8. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів прав інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів прав інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

6.9. При використанні Сервісу Уклон, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

6.10. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісу Уклон, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

6.11. Адміністратор має право на вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ, ПРОМОКОДИ

7.1. Оплата Послуг здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту на Послуги (у святкові дні, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках) тарифи можуть бути збільшені. В такому випадку при здійсненні Користувачем Замовлення з’являється позначка «Підвищений попит». Користувач має право коригувати суму запропонованого тарифу використовуючи функціональні можливості Мобільного Додатку та Веб-сайту. При зміні маршруту або тривалому очікуванні пасажира вартість Послуг перераховується відповідно до тарифів. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки.

7.2. Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру Уклон. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Уклон, що надав Послугу.

7.3. Користувач може здійснити оплату за Послуги Партнеру Уклон за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або Веб-сайт. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

7.4. Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

7.5. Оплата Послуг Партнерам Уклон також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

7.6. Оплата Послуг Партнерів Уклон щодо виконання спільної поїздки не може здійснюватися готівковими грошовими коштами, а лише за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або Веб-сайт або за допомогою Google Pay, Apple Pay. Вартість такої послуги розподіляється між двома Користувачами відповідно до їх маршруту. В разі скасування Користувачами або одним з Користувачів Замовлення перед поїздкою (зокрема, не з’явлення в транспортному засобі) стягується плата за скасування Замовлення.

7.7. Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам Уклон в разі здійснення розрахунку за допомогою банківської картки або за допомогою Google Pay, Apple Pay, має можливість залишати Партнерам Уклон чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.

7.8. Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Уклон та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку або Веб-сайті.

7.9. Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

 

8. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

8.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Сервіс Уклон, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

8.2. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем Сервісу Уклон, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

8.3. Дана Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Сервісу Уклон, Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-яким чином, крім їх використання за функціональним призначенням кінцевим споживачем.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

9.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Веб-сайті та Мобільному додатку, а також при використанні Сервісу Уклон; в зв’язку з відсутністю можливості отримати доступу до Сервісу Уклон або його використання; ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами Уклон; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів Уклон; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень Партнерів Уклон, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Сервісу Уклон.

9.2. Веб-сайт, Мобільний Додаток, Сервіс Уклон надаються для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, що Сервіс Уклон, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідають очікуванням Користувача та/або Сервіс Уклон буде надаватися безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу Уклон або будь-якої його частини.

9.3. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до Сервісу Уклон. Функціонування Сервісу Уклон може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

9.4. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, в тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням Банківських карток регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

9.5. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Сервісу Уклон по його роботі.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.3. Зважаючи на безоплатність використання Сервісу Уклон, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

10.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

10.7. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його перекладами російською та англійською мовами юридичну силу має виключно версія документа українською мовою, яка розміщена за адресою: http://uklon.com.ua/document/useragreement.

Дата останньої зміни:
07 серпня 2020 р.

РЕКВІЗИТИ:
ТОВ «УКЛОН»
Код ЄДРПОУ 40625367,
юридична адреса: 04053, м. Київ,
вул. Володимира Винниченка буд. 4, прим. 3
IBAN: UA793005280000026006455038009
в ПАТ “ОТП Банк”
тел.: +380931771508
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Платник ПДВ з 01.08.2016 р.
ІПН 406253626591

Це Положення про конфіденційність розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «УКЛОН», код ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, будинок 4, прим. 3 ( надалі за текстом -“Ми), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI (надалі- Закон) та регулюється цим Законом.

Ми приділяємо велику увагу конфіденційності Ваших даних. Скориставшись нашими послугами, Ви надали нам довіру, і ми це цінуємо. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти Ваші персональні дані в безпеці.

Це Положення про конфіденційність поширюється на всі види персональних даних, які ми обробляємо через Веб-сайти: http://www.uklon.ua/, http://www.partner.uklon.ua/ (надалі- Веб-сайти), додатки для мобільних пристроїв “Uklon” та “Uklon Driver ” для iOS, Android та Windows (надалі– Мобільні додатки), а також через інші джерела, зазначені нижче в цьому Положенні про конфіденційність.

Ви надаєте згоду на дотримання положень цієї Політики конфіденційності під час реєстрації на Веб-сайтах або Мобільних додатках, а також при здійсненні замовлення через Веб-сайт http://www.uklon.ua/ без реєстрації. Якщо Ви не погоджуєтесь із цією Політикою конфіденційності, Ви не можете користуватися Мобільними додатками або Веб-сайтами.

Ми можемо час від часу доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати Положення про конфіденційність без попереднього повідомлення. Ви цим надаєте свою згоду на внесення змін до Положення про конфіденційність без отримання будь-якого спеціального підтвердження з Вашого боку. Рекомендуємо регулярно перевіряти цю сторінку, щоб залишатися в курсі останніх змін.

Це Положення про конфіденційність складено українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою та його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має версія документа українською мовою.

Які персональні дані ми обробляємо?

Персональні дані, які Ви надаєте нам

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам: ім’я, електронна адреса, номер телефону, місто, як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті чи у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Ми можемо обробляти Ваші дані, коли Ви реєструєтесь через Facebook, Google plus.

Ми обробляємо Ваші дані також у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з нашою службою підтримки клієнтів або звернутися до нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі).

Є й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (акаунт), який дозволяє зберігати персональні налаштування, переглядати попередні замовлення, планувати майбутні замовлення і керувати поточними.

Ви можете брати участь у рекламних акціях чи розіграшах – в такому випадку Ви також будете надавати нам свої персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом чи Мобільним додатком.

З метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення та отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дата народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією. З метою страхування відправлень, якщо Ви замовили послугу доставки, Ви передаєте нам свої персональні дані: адресу, прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону.

Б) Партнери ТОВ «УКЛОН» (Користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.ua/ та Мобільного додатку “ Uklon Driver ”)

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам: ім’я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місто при укладенні з нами Договору про надання інформаційних послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті.

Ми збираємо Ваші дані також у випадках, коли вам необхідно зв’язатися з нашою службою підтримки партнерів або звернутися до нас через інші канали. Є й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (особистий кабінет), який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення тощо.

Ви можете брати участь у рекламних акціях чи розіграшах – в такому випадку Ви також будете надавати нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом або Мобільним додатком.

З метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів та отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дата народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

Персональні дані, які ми обробляємо автоматично

Ми можемо автоматично обробляти певні дані, серед яких Ваша IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися нашими послугами, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який Ви використовуєте, а крім того, інформація про операційну систему Вашого комп’ютера чи мобільного пристрою, наприклад, версії додатків та налаштування мови. Ми можемо також збирати інформацію про натискання і сторінки, які ми Вам показували.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, ми також можемо отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Коли Ви здійснюєте замовлення через Веб-сайт або Мобільний додаток, наша система фіксує, за допомогою яких засобів і через які сайти воно було здійснене або з яких сайтів ви перейшли на Веб-сайт або до Мобільних додатків.

Наші Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). У будь-якому випадку, такий доступ не надається без Вашої згоди на це.

Персональні дані інших осіб, які Ви надаєте нам.

Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”

Звичайно, Ви можете робити замовлення не тільки для себе. Ви можете замовити послугу перевезення для будь-якої особи, надавши нам її номер телефону, ім’я. Крім того при замовленні послуги доставки Ви передаєте нам персональні дані одержувача відправлень: адресу, прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону. Однак, з цього приводу ми повинні зазначити, що Ви відповідальні за те, щоб особа, персональні дані якої Ви надали, знала, що Ви це зробили, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином ми використовуємо її персональні дані (як це зазначено в даному Положенні про конфіденційність).

Інформація, отримана з інших джерел.

Ця інформація може включати відгуки користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв’язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових постачальників, постачальників фінансових послуг та від загальнодоступних джерел. Ми можемо об’єднати інформацію, зібрану з цих джерел з іншою інформацією, що є у нашому розпорядженні.

Для чого ми обробляємо Ваші персональні дані?

Ми обробляємо Ваші Персональні дані з різною метою. Ваші персональні дані можуть бути використані, зокрема, таким чином:

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”.

– Розміщення замовлень: ми використовуємо Ваші персональні дані для розміщення замовлень на перевезення на Веб-сайті чи за допомогою Мобільного додатку та для передачі Ваших персональних даних Партнерам з метою виконання Партнерами відповідних замовлень.

– Служба підтримки клієнтів: ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати акаунтом.

– Маркетинг: ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для розсилки інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Якщо Ви будете брати участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті.

– Спілкування з Вами: ми можемо звертатися до вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення про конфіденційність.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.

• Розділ «Адресна книга (контакти)»: доступ до цього розділу потрібен, щоб Ви могли зробити замовлення для будь-якої іншої особи, шляхом надання нам її номеру телефону з Вашої адресної книги. Ми не передаємо дані адресної книги третім особам, окрім передачі Партнеру номеру телефона особи, перевезення якої замовлено, з метою виконання замовлення для цієї особи, та не використовуємо їх іншим чином, ніж у зв’язку з використанням Мобільного додатку як передбачено цим Положенням.

• Розділ «Місцезнаходження»: ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема демонстрації місцезнаходження автомобіля, який буде виконувати Ваше замовлення. Ми не передаємо ці дані третім особам.

• Розділ «Запис на карту пам’яті»: ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з Вашим замовленнями. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

– Страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. Ми також передаємо Ваші персональні дані страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

– Юридичні цілі: В деяких випадках ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

Б) Партнери ТОВ «УКЛОН» (Користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.ua/ та Мобільного додатку “ Uklon Driver ”).

– Виконання замовлень: ми використовуємо Ваші персональні дані, якщо ви прийняли до виконання замовлення на перевезення, для передачі їх Замовнику – Користувачу Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”.

–Служба підтримки партнерів: ми забезпечуємо підтримку Партнерів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (особистий кабінет): Партнери можуть створити особистий кабінет на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати особистим кабінетом. Ми надійно зберігаємо та не передаємо третім особам дані, пов’язані з налаштуваннями та статистичною інформацією, що міститься у Мобільному додатку (налаштування фільтрів та алгоритмів вибору замовлень, статистику виконаних замовлень тощо).

– Маркетинг: ми також використовуємо Ваші персональні дані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Якщо Ви будете брати участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями.

– Спілкування з Вами: ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, телефоном та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки Партнерів, ми використовуємо автоматичну систему визначення номера, щоб ідентифікувати Ваш телефонний номер з Вашим замовленням – це допоможе і вам, і нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення про конфіденційність.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.

• Розділ «Місцезнаходження»: ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема забезпечення актуальної інформації про замовлення, які розміщені поблизу до Вашого місцезнаходження. Ми не передаємо ці дані третім особам.

• Розділ «Запис на карту пам’яті»: ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані використанням Вами Мобільного додатку. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування мобільного додатку.

– Страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. Ми також передаємо Ваш номер телефона страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки.

– Пошук залишених у автомобілі речей: ми передаємо Ваше ім’я та номер телефону Користувачам Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon” з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

– Бухгалтерські цілі: ми використовуємо Ваше прізвище, ім’я з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку наданих Вам послуг.

– Юридичні цілі: в деяких випадках ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

В який спосіб ми передаємо Ваші персональні дані третім особам?

За певних обставин ми передаємо Ваші персональні дані третім особам.

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”.

– Розміщення замовлень: ми передаємо Ваші персональні дані Партнерам з метою виконання Партнерами Ваших замовлень.

– Треті сторони, що постачають послуги: ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформації та рекламних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей. Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам для розсилки інформації та рекламних матеріалів.

– Компетентні органи: ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім цього, персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності Партнерів ТОВ «УКЛОН».

– Cтрахові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Ваших персональних даних в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

– Фінансові компанії: ми передаємо Вашу історію поїздок, інформацію по замовленню з переліком персональних даних, зазначених Вами під час реєстрації на Веб-сайті http://www.uklon.ua/ та Мобільному додатку “Uklon”, дату Вашої реєстрації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг з метою підтвердження здійснених Вами поїздок.

Б) Партнери ТОВ «УКЛОН» (Користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.ua/ та Мобільного додатку “ Uklon Driver ”).

– Виконання замовлень: ми передаємо Ваші персональні дані Користувачу Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку «Uklon», замовлення яких Ви виконуєте.

– Треті сторони, що постачають послуги: ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей.

– Компетентні органи: ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім, цього персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності Користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків.

– Cтрахові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Вашого номера телефона в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки.

– Пошук залишених у автомобілі речей: на письмовий чи усний запит Користувачів Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon” ми передаємо їм Ваше ім’я та номер телефону з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

Навіщо ми отримуємо Вашу згоду та як її можна відкликати?

Приймаючи умови цього Положення про конфіденційність під час реєстрації або при здійсненні замовлення через Веб-сайт http://www.uklon.ua/ без реєстрації, Ви надаєте згоду на збір, використання та обробку нами своїх персональних даних і підтверджуєте, що, даючи таку згоду, ви дієте за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Вами для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України. При обробці персональних даних ми не обмежені у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації.

Вищевказана згода є письмовим повідомленням суб’єкта персональних даних про те, що він включається в базу користувачів Веб-сайтів та Мобільних додатків в день реєстрації на Веб-сайтах та Мобільних додатках.

Наступні види персональних даних можуть оброблятися лише на підставі Вашої окремої згоди: місцезнаходження, адресна книга (контакти), запис на карту пам’яті. Ви можете будь-коли відкликати цю згоду. Якщо Ви відкликали згоду, Ви не зможете користуватися будь-якими послугами чи функціями, які вимагають обробки персональних даних, які ми зібрали або використали на підставі окремої згоди.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, а також на страхування свого життя та здоров’я під час перевезення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: okk@uklon.com.ua. Будь ласка, вкажіть “Відкликання згоди” у темі Вашого повідомлення, щоб прискорити нашу відповідь.

При цьому відкликання згоди на обробку персональних  даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.

Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас  повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про видалення персональних даних якщо ці персональні дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству та/або якщо ці персональні дані потрібні нам  для виконання зобов’язань передбачених законодавством України.

Оскільки деякі персональні дані, необхідні для надання сервісу Уклон, Ваш обліковий запис буде видалено після відкликання згоди на обробку цих персональних даних.

Персональні дані Користувачів Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”, без яких неможливо надання сервісу Уклон:

– номер телефону у разі здійснення замовлення через Мобільний додаток, Веб-сайт.

– номер телефону та ім’я Користувача у разі здійснення замовлення через Веб-сайт без реєстрації Користувачем.

Персональні дані Партнерів ТОВ «УКЛОН» (Користувачів Веб-сайту http://www.partner.uklon.ua/ та Мобільного додатку “ Uklon Driver ”), без яких неможливо надання сервісу Уклон:

– ім’я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місто.

У разі відкликання згоди на обробку інших персональних даних, Ваш обліковий запис залишається активним. Ми завжди будемо намагатися ідентифікувати запит, щоб переконатися, що він надійде від власника облікового запису. Якщо ми не зможемо успішно ідентифікувати запит, ми не зможемо здійснити відкликання згоди.

Як Ви можете контролювати персональні дані, які нам надали?

У Вас завжди є право переглянути свої персональні дані, які ми зберігаємо. Ви можете надіслати запит щодо персональних даних, відправивши нам листа електронною поштою за наступною адресою: info@uklon.com.ua. Зазначте в темі листа “Запит на отримання персональних даних”, щоб прискорити процес.

Ви також можете зв’язатися з нами, якщо вважаєте, що ми володіємо неправильною інформацією про вас, що ми більше не маємо права використовувати Ваші персональні дані або якщо у Вас є інші питання щодо використання ваших персональних даних чи щодо цього Положення про конфіденційність. Ви можете видалити свій обліковий запис в будь-який момент, увійшовши в нього на Веб-сайті або в Мобільному додатку і обравши видалення облікового запису.

Строки зберігання персональних даних:

А) Користувачі Веб-сайту http://www.uklon.ua/ та Мобільного додатку “Uklon”.

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, поки у Вас є активний обліковий запис (акаунт). Якщо Ваш акаунт видалений, персональні дані будуть також видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей та запобігання шахрайству. Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей, будуть зберігатися протягом 7 років або протягом більшого строку  встановленого для зберігання такої  інформації/даних,  якщо це  передбачено  чинним законодавством. Після закінчення вищевказаного строку ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Б) Партнери ТОВ «УКЛОН» (Користувачі Веб-сайту http://www.partner.uklon.ua/ та Мобільного додатку “ Uklon Driver ”).

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, поки у Вас є активний обліковий запис (особистий кабінет).

Якщо Ваш особистий кабінет видалений, персональні дані також будуть видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству. Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей будуть зберігатися протягом 7 років або протягом більшого строку  встановленого для зберігання такої  інформації/даних,  якщо це  передбачено  чинним законодавством. Після закінчення вищевказаного строку ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію для орієнтування рекламних та / або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Як ми захищаємо Ваші персональні дані?

Ми знаємо, що безпека важлива для наших користувачів, і ми піклуємось про безпеку Вашої інформації. Ми підтримуємо технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Деякі заходи, що ми використовуємо, включають міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль фізичного доступу до наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до інформації. Тільки авторизований персонал має право доступу до персональних даних під час їх роботи. Нам також потрібна Ваша допомога: саме Ви зобов’язані переконатися, що Ваша персональна інформація є точною та що Ваш пароль та інформація про реєстрацію облікового запису є безпечними і не надається стороннім особам.

Якщо при здійсненні замовлення на перевезення через Веб-сайт http://www.uklon.ua/ чи Мобільний додаток «Uklon» Ви розраховуєтесь з Партнером ТОВ «УКЛОН» банківською картою, Ви автоматично переходите на сайт відповідного постачальника фінансових послуг та водите Ваші персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цього постачальника фінансових послуг. Веб-сайт чи Мобільні додатки не збирають жодних даних щодо Ваших банківських карток, проте Партнери ТОВ «УКЛОН», що приймають участь у бонусній програмі та, за певних умов, можуть надавати нам дані своєї банківської карти.

Як ми відносимося до персональних даних дітей?

Ми твердо віримо в захист конфіденційності персональних даних дітей. Відповідно до цього переконання, ми свідомо не збираємо та не зберігаємо персональні дані осіб, молодше 18 років, Веб-сайти та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років. Якщо Вам не виповнилося 18 років, будь ласка, не використовуйте та не отримуйте доступ до Веб-сайтів або Мобільних додатків будь-коли та будь-яким способом.

Файли cookie

Ми можемо використовувати файли cookie, веб-маяки, теги, скрипти, локальні спільні об’єкти, такі як HTML5, та рекламні ідентифікатори (включаючи мобільні ідентифікатори, такі як Apple’s IDFA або Google’s Advertising ID) і подібні технології (“Cookies”) у зв’язку з використанням Веб-сайтів або Мобільних додатків для певних цілей: Ваша аутентифікація, запам’ятовування Ваших налаштувань та інших цілей, вказаних нижче.

Файл cookie – це невеликий фрагмент даних, який надсилається в браузер на Вашому комп’ютері або мобільному пристрої. Файли cookie, що належать Веб-сайтам чи Мобільним додаткам, є основними. Файли cookie, які ми дозволяємо іншим організаціям відправляти через Веб-сайти, називаються “додаткові файли cookie”.

Крім того, розрізняють файли сookie сеансу і постійні. Файли cookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер або Мобільний додаток. У постійних файлів сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера.

“Software Development Kits” (SDKs) функціонують як пікселі та файли cookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли cookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу.

Файли cookie використовуються в різних цілях. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача на різних сторінках Веб-сайту чи при користуванні Мобільними додатками.

Веб-сайти і Мобільні додатки використовують файли cookie в різних цілях:

Технічні файли cookie: ми хочемо, щоб наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними сайтами і додатками, які автоматично пристосовуються до їхніх потреб. Ми використовуємо технічні файли cookie, щоб Веб-сай правильно відображався і працюв без помилок, а також щоб ви могли створити акаунт, входити в нього та керувати своїми замовленнями. Технічні файли cookie необхідні для того, щоб забезпечити безпомилкову роботу Веб-сайтів і Мобільних додатків.

Функціональні файли cookie: вони необхідні для того, щоб запам’ятовувати ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Веб-сайтом і Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам’ятати Ваші дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім’я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли cookie не обов’язкові для роботи сервісу Уклон, але вони роблять Веб-сайти та Мобільні додатки більш функціональним і зручним у користуванні.

Аналітичні файли cookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб відвідувачі використовують Веб-сайт чи Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Веб-сайтів і Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли cookie допомагають нам упевнитися, що Веб-сайт і Мобільні додатки цікаві і корисні для користувачів.

Маркетингові файли cookie: ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів cookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас.

Це також означає, що ми можемо використовувати дані про те, як ви взаємодієте з Веб-сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який ви вводите в різні поля.

Для користувачів Мобільного додатку “Uklon”, а також для користувачів Мобільного додатку “Uklon Driver”, за допомогою операційної системи мобільного пристрою Ви можете обрати, чи дозволяєте Ви використовувати файли cookie або чи будете ділитися з нами або нашими постачальниками рекламних послуг Вашим рекламним ідентифікатором.

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою сookies на Веб-сайті, Ви можете деактивувати файли cookie, налаштувавши настройки Вашого інтернет-браузера, щоб вимкнути, блокувати або деактивувати файли cookie, видаливши історію перегляду та очистивши кеш з Вашого інтернет-браузера. Ви також можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою.

Як з нами зв’язатися?

Питання, коментарі та запити щодо Положення про конфіденційність вітаються та направляються в нашу службу підтримки клієнтів за номером +380 (93) 1771508 або на адресу електронної пошти: info@uklon.com.ua. Якщо Ви вважаєте, що ми порушили Положення про конфіденційність, звертайтеся до нас та повідомте, що саме було порушено даним Положенням про конфіденційність. Ми оперативно розслідуємо Вашу скаргу.

Оновлена версія діє з 27 червня 2020 року