close

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом – Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до Онлайн-сервісу.

1.5. Користувач розуміє, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1.6. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1.7. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.8. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА»;

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або здійснення Замовлення на Веб-сайті без такої реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і отримала доступ до Онлайн-сервісу;

Онлайн-сервіс «Uklon» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг в межах здійсненого Замовлення та додаткових Параметрів Замовлення, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Партнер Уклон – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної на веб-сайті www.uklon.com.ua.

Замовлення – замовлення Користувача на надання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами та Параметрами Замовлення.

Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги.

Параметри Замовлення – додаткові обставини, що виникають при здійсненні та виконанні Замовлення, і які мають або можуть мати вплив на кінцеву вартість Замовлення, включаючи, але не обмежуючись наступними чинниками:

Попереднє замовлення – Замовлення, створене Користувачем на визначений час в майбутньому. 

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. Адміністратор залишає за собою право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача відповідно до положень розділу 7 цієї Угоди.

2.5. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.

2.6. При реєстрації через Веб-сайт та/або Мобільний Додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати доступ до Онлайн-сервісу без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону.

3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні доступу до Онлайн-сервісу.

3.3. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, захистом та обробкою іншим чином персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

4.2. Прийняття умов Положення про обробку та захист персональних даних є
необхідним для прийняття положень цієї Угоди Користувача.


5. ДОСТУП ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

5.1. Доступ до Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для цілей організації та планування Користувачам отримання Послуг за цією Угодою шляхом здійснення відповідних Замовлень.

5.2. Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам Уклон доступ до онлайн-сервісу «Uklon Driver» з метою обробки та виконання Замовлень. Партнери Уклон в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги з урахуванням Параметрів Замовлення. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами Уклон та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

5.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами Уклон на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є Адміністратор.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами Уклон інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, збитки, заподіяні Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами Уклон.

5.5. В разі замовлення послуг кур’єрської доставки Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням та доставкою таких предметів. При цьому Партнери Уклон мають право відмовити Користувачу в наданні послуги кур’єрської доставки в разі виявлення предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України.

5.6. Веб-сайт, Мобільний додаток, Онлайн-сервіс не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

5.7. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Онлайн-сервісу або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5.8. Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення, а також застрахувати відправлення під час його доставки Партнерами Уклон. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора: control@uklon.com.ua

6. ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ

6.1. При укладанні договорів перевезення між Користувачем та Партнером Уклон Користувач здійснює Замовлення за допомогою Онлайн-сервісу, беручи до уваги, що остаточна вартість Замовлення може залежати від виду обраних Послуг та окремих Параметрів Замовлення, застосування яких може відбуватися в ході створення Замовлення, виконання Замовлення Партнером Уклон та після завершення Замовлення. 

6.2. Під час виконання Замовлення на послуги перевезення або послуги спільної поїздки Партнер Уклон має право стягувати плату за кожну хвилину подальшого очікування Користувача (-ів), якщо таке очікування перевищує 3 хвилини, а у випадку, якщо таке очікування сумарно перевищило 7 хвилин, Партнер Уклон також має право відмовитися від подальшого надання послуги перевезення або надання послуги спільної поїздки за таким Замовленням.

6.3. У випадку, якщо Користувачем було здійснено Замовлення на отримання послуг перевезення або послуг спільної поїздки, але Користувач відмовився від Замовлення або скасував Замовлення після того, як Партнер Уклон прибув до місця виклику, Партнер Уклон має право скасувати Замовлення після спливу 7 хвилин очікування та додатково вимагати відшкодування витрат, понесених ним в зв’язку з прийняттям Замовлення на Послуги, які не були надані через дії або бездіяльність Користувача,  а у випадку скасування Користувачем Попереднього замовлення після його підтвердження – у вигляді стягнення відшкодування відповідних витрат Партнера Уклон. Крім цього, Партнер Уклон має право стягувати плату за скасоване Користувачем Замовлення, якщо скасування підтвердженого з боку Партнера Уклон Замовлення відбулося після спливу 3 хвилин після його прийняття Партнером або після того, як
Партнер Уклон проїхав більше 1 кілометра в напрямку місця посадки Користувача.

6.4. У випадку, якщо в ході виконання Замовлення на надання послуги перевезення або спільної поїздки Користувачем (-ами) було спричинене пошкодження або псування салону автомобіля, на якому Партнер Уклон надавав Послуги перевезення або Послуги спільної поїздки, Партнер Уклон має право вимагати від Користувача (-ів) відшкодування шкоди, завданої майну внаслідок дій Користувача (-ів).

6.5. Партнер Уклон може відмовитися від виконання прийнятого Замовлення від Користувача у випадку, якщо:

6.5.1. Користувачем було вказано некоректну (помилкову)  адресу;

6.5.2. Користувач поводиться агресивно та/або неадекватно;

6.5.3. Користувач має значно забруднений одяг;

6.5.4. Користувач намагається перевезти небезпечний вантаж, який може завдати шкоди транспортному засобу Партнера Уклон, або вантаж, розміри якого не відповідають технічним характеристикам транспортного засобу Партнера Уклон, за умови, якщо при здійсненні Замовлення Користувач не вказав про особливі потреби перевезення вантажу;

6.5.5. Користувач намагається перевезти тварину, не зазначивши при цьому в Параметрах Замовлення інформації про перевезення тварини;

6.5.6. Кількість пасажирів, які намагаються скористатися транспортним засобом для отримання послуги перевезення, перевищує встановлені технічні та безпекові характеристики транспортного засобу Партнера Уклон.

6.5.7. Користувач не з’являється для отримання послуги перевезення протягом більше ніж 7 хвилин з моменту прибуття Партнера Уклон на місце, вказане в Замовленні.

6.6. Жодне з положень цієї Угоди не є гарантією виконання Замовлень Партнерами Уклон, які самостійно та на власний розсуд приймають або не приймають Замовлення до виконання. У будь-якому випадку Адміністратор не виступає стороною договірних відносин, що виникають між Користувачем та Партнером Уклон, та не є гарантом виконання Замовлень та/або надання відповідних Послуг Партнером Уклон.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

7.1. Користувач при використанні доступу до Онлайн-сервісу може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Онлайн-сервісу та/або Партнерів Уклон. При цьому в разі розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності Користувач гарантує, що він правомірно володіє такою інформацією та/або об’єктами права інтелектуальної власності або майновими правами на них та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такої інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку.

7.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати розміщені Користувачем інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та без його згоди.

7.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє інформацію і об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються Користувачами, і не несе відповідальності за їх достовірність і правомірність.

7.4. Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщених Користувачем інформації та об’єктів права інтелектуальної власності. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію розміщених Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної або видалити їх.

7.5. Користувач зобов’язується не використовувати доступ до Онлайн-сервісу для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує право інтелектуальної власності, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Конституцією України та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального та/або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

7.6. Інформація та об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені Користувачем, не повинні містити:

7.6.1. обмеження прав меншин;

7.6.2. видавання себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те правових підстав, у тому числі за співробітників та/або власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;

7.6.3. матеріалів, які Користувач не має права робити доступними або оприлюднювати, згідно із законом або договором;

7.6.4. матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, авторські і(або) суміжні права або інші права інтелектуальної власності третьої особи;

7.6.5. рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом;

7.6.6. матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу або обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

7.7. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності, якщо такі дії можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

7.8. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

7.9. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

7.10. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням доступу до Онлайн-сервісу, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

7.11. З урахуванням п. 2.4 Адміністратор може заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Користувача якщо останній використовує обліковий запис в цілях, що суперечать положенням цієї Угоди, включаючи, але не обмежуючись ситуаціями, коли Користувач:

7.11.1. Використовує персональні дані інших осіб без відповідної правової підстави (наприклад, без згоди або дозволу такої особи).

7.11.2. Здійснює незаконні фінансові операції.

7.11.3. Має від’ємний баланс рахунку за результатами оплат попередніх Замовлень.

7.11.4. Здійснює дії, що призводять до погіршення роботи Онлайн-сервісу або порушують роботу Партнерів Уклон.

7.11.5. Зловживає довірою Адміністратора, намагаючись змінити умови Замовлення з метою отримання особистої вигоди.

7.11.6. Не дотримується правил. проведення акцій, умов надання знижок та участі в програмах, які ініціюються Адміністратором.

7.11.7. Фальсифікує дані про обсяг отриманої Послуги.

7.11.8. Використовує ботів або автоматизовані механізми для користування Онлайн-сервісом.

7.11.9. Виявляє неповагу до Партнерів Уклон, інших Користувачів, співробітників або представників Адміністратора.

7.11.10 здійснює фото- та відеозйомку Партнерів Уклон без їхньої згоди, публікує та поширює фото- та відеоматеріали із зображенням Партнерів Уклон без їхньої згоди;

7.11.11. Вчиняє будь-які інші дії, що несуть фінансові та репутаційні ризики або негативні наслідки для Адміністратора.

7.11.12. Вищезазначені випадки, з урахуванням п. 7.9., а також потенційна можливість виникнення претензій до Адміністратора або відповідальності для Адміністратора через дії Користувача, є підставою до вжиття таких заходів Адміністратором.

7.12. Користувач може звернутися до служби підтримки і подати запит на зняття, призупинення або анулювання облікового запису, відновивши таким чином доступ до Онлайн-сервісу. Після цього Адміністратор може ініціювати розслідування і прийняти рішення щодо такого запиту. У разі відмови виконати запит Адміністратор не зобов’язаний надавати обґрунтування свого рішення.

7.13. Якщо Користувач неодноразово скасовує запити на Замовлення протягом 24 годин, його обліковий запис може бути тимчасово автоматично заблоковано в якості попередження. Після кількох таких попереджень обліковий запис може бути заблоковано на більш тривалий термін. У разі такого автоматичного блокування обліковий запис не може бути відновлений Адміністратором до закінчення встановленого періоду блокування.

8. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПРОМОКОДИ

8.1.  Оплата Послуг Партнерів Уклон здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на Послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) до вартості Замовлення та його параметрів може застосовуватися динамічний коефіцієнт, тобто Користувачу пропонується рекомендована вартість Послуг (під рекомендованою вартістю послуг розуміється орієнтовна вартість послуг, розрахована за допомогою застосування автоматичних алгоритмів на певний момент часу, яка відображає реальне співвідношення пропозиції та попиту для реалізації замовлення впродовж адекватного проміжку часу і не є рекомендованою ціною, запропонованою Адміністратором). Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Користувач має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися від такої рекомендованої вартості Послуг шляхом самостійного зменшення вартості Послуг перед підтвердженням Замовлення, або шляхом відмови від Замовлення. Ніщо в цьому пункті цієї Угоді не повинно тлумачитися як зобов’язання Користувача приймати рекомендовану вартість Послуги проти власної волі або обмеження права Користувача на здійснення наступного Замовлення після відмови від підтвердження Замовлення, що передувало цьому.  При зміні маршруту, тривалому очікуванні пасажира або при настанні інших випадків, зазначених в Розділі 6 цих Умов, вартість Послуг, визначених у Замовленні, перераховується з урахуванням застосування динамічного коефіцієнту. При зміні маршруту Замовлення, яке вже прийняте Партнером Уклон, вартість Послуг не може перераховуватися в сторону зменшення. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки відповідною платіжною системою. У випадку, якщо в результаті користування Онлайн-сервісом та здійснення попередніх Замовлень, які призвели до ситуацій, в яких Користувач повинен був оплатити Партнеру Уклон повну вартість Замовлення з урахуванням додаткових параметрів Замовлення (такі як стягнення з Користувача вартості прибуття Партнером Уклон за місцем виконання Замовлення та очікування Партнером Уклон Користувача, відшкодування шкоди, нанесеної Користувачем транспортному засобу Партнера Уклон, стягнення вартості додаткового очікування Партнером Уклон) у Користувача сформувався від’ємний баланс коштів на його обліковому запису, подальше користування Онлайн-сервісом є можливим виключно після завершення розрахунку по попереднім Замовленням Користувача.

8.2. Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру Уклон. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Уклон, що надав Послугу. В деяких випадках Партнери Уклон можуть уповноважити третіх осіб, як своїх комерційних агентів, на посередництво в укладенні договорів між Користувачами та такими Партнерами Уклон, включаючи повноваження приймати платежі від Користувачів і пересилати платежі Партнерам Уклон. В такому випадку, ваше зобов’язання перед Партнером Уклон, який надає вам Послуги, буде виконано в момент надання платіжного доручення на переказ коштів на банківський рахунок відповідного комерційного агента.

8.3. Користувач може здійснити оплату за Послуги з урахуванням параметрів Замовлення Партнеру Уклон за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

8.4. Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів здійснюються відповідними платіжними системами, що уповноважені надавати відповідні послуги.

8.5. Оплата Послуг Партнерам Уклон також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

8.6. За наявності технічної можливості в Партнерів Уклон оплата Послуг Партнерам Уклон може здійснюватися за допомогою QR-коду (двовимірного матричного штрих-коду, який доступний до зчитування пристроями мобільного зв’язку), який генерується та надається Партнерами Уклон до інтерфейсу оплати Послуг самостійно або за допомогою відповідної платіжної системи. При цьому Адміністратор не несе відповідальність за коректність розміщеного QR-коду та не є стороною таких оплат.

8.7. Вартість послуги щодо виконання спільної поїздки розподіляється між двома Користувачами відповідно до їх маршруту. В разі скасування Користувачами або одним з Користувачів Замовлення перед поїздкою (зокрема, не з’явлення до транспортного засобу) стягується плата за скасування Замовлення.

8.8. Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам Уклон, має можливість залишати Партнерам Уклон чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.

8.9. Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

8.10. Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

8.11. Обираючи в Онлайн-сервісі безготівковий спосіб оплати Замовлення, Користувач тим самим підтверджує, що ознайомився та приймає умови (публічні договори) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку для Користувачів, публічно запропоновані платіжними установами, які здійснюють обслуговування відповідних платіжних операцій.

Користувач має можливість ознайомитися з умовами (публічними договорами) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку на офіційних веб-сайтах відповідних платіжних установ, а саме:

8.11.1. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» – на веб-сайті https://www.ipay.ua;

8.11.2. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТГІД» – на веб-сайті  https://www.profitgid.ua.

9. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

9.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Онлайн-сервіс, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний Додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, інші електронні дані у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, елементи дизайну, текст, графічну, ілюстрації, відеоінформацію та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

9.2. Адміністратор надає Користувачеві невиключну ліцензію на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

9.3. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

10.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті: використання або невикористання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу; розміщення даних, у т.ч. персональних даних, на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку; відсутності можливості Користувача отримати доступ до Онлайн-сервісу або використанням ним такого доступу; ненадання чи неналежного надання Послуг Користувачам Партнерами Уклон; будь-яких дій чи бездіяльності Партнерів Уклон; наявності чи відсутності будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень у Партнерів Уклон; наявності чи відсутності у Партнерів Уклон спеціального правового статусу тощо; несанкціонованого розповсюдження, зміни або знищення інформації Користувачів внаслідок використання доступу до Онлайн-сервісу.

10.2. Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток надаються для використання Користувачами за принципом «as is» (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, щоб Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідали очікуванням Користувача та/або доступ до Онлайн-сервісу надавався безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку або будь-якої їх частини та/або доступу до Онлайн-сервісу. Функціонування Онлайн-сервісу та доступу до нього може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання яким або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

10.3. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів Користувача, у тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

10.4. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку стосовно їх роботи.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

11.3. Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

11.4. Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

11.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

11.6. Користувач визнає та погоджується, що Адміністратор має право час від часу вносити зміни та доповнення до даної Угоди користувача без попереднього або подальшого повідомлення Користувача про такі зміни. Використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу означає прийняття змінених умов цієї Угоди користувача, втім Користувач може ознайомитися з актуальною версією Угоди в будь-який момент.

11.7. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

11.8. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за адресою: https://uklon.com.ua/user-agreement.

РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»,

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано 13 травня 2024 року.