close

                                                                                  Умови надання бета-версій


Ці Умови використання бета-версій (надалі “Умови”) є угодою між ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» (надалі –«Уклон») та іншою особою, яка є користувачем Бета-версії будь-якого з Онлайн-сервісів (надалі -Користувач).


                                                                                             ТЕРМІНИ

  
Терміни, які використовуються в цих Умовах мають наступне значення:


• Бета-версія – означає Онлайн-сервіс або функцію Онлайн-сервісу, яка позначена або
представлена користувачеві як альфа-версія, бета-версія, експериментальна, пілотна,
обмежена версія, версія в розробці, версія попереднього перегляду для розробників, версія з раннім доступом, невиробнича, оціночна – тобто така, що надається перед впровадженням загального комерційного випуску (і може мати позначення “Бета-версія”).
• Онлайн-сервіс – означає Онлайн-сервіс «Uklon Driver», Онлайн-сервіс «Uklon», Веб-сайт, Мобільний Додаток «Uklon», Мобільний Додаток «Uklon Driver», а також будь-які інші результати комп’ютерного програмування, які належать Уклон або його ліцензіарам. Терміни Онлайн-сервіс «Uklon Driver», Онлайн-сервіс «Uklon», Веб-сайт, Мобільний Додаток «Uklon», Мобільний Додаток «Uklon Driver» вживаються в цих Умовах в значенні наведеному в Умовах користувача та Публічній оферті про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), які розміщені на сторінці Веб-сайту htps://uklon.com.ua/user-agreement/ (надалі – «Стандартні Умови»).


                                                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ


1.1. Уклон може впроваджувати нові або розширювати попередні Онлайн-сервіси у вигляді Бета-версій.
1.2. Уклон бажає, щоб Бета-версія Онлайн-сервісу була протестована перед загальнодоступнимкомерційним випуском.
1.3. Час від часу Уклон може надавати Користувачам можливість випробувати на власний розсуд певні функції, пов’язані з Онлайн-сервісом, які чітко позначені як Бета-версії. Бета-версії призначені для ознайомлення. Уклон може припинити надання доступу до Бета-версій у будь-який час на власний розсуд і ніколи не робити їх загальнодоступними.
1.4. Уклон на власний розсуд визначає коло Користувачів, яким може бути наданий доступ до Бета-версії.

1.5. Використання Бета-версії повинно здійснюватися відповідно до цих Умов та відповідних Стандартних Умов, які застосовуються до того чи іншого Онлайн-сервісу. Якщо між цими Умовами та будь-якими Стандартними Умовами існує конфлікт, ці Умови матимуть перевагу.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1. Бета-версія, доступ до якої надається Користувачу, може містити дефекти та недоліки. Основною метою цієї Угоди є отримання зворотного зв’язку щодо роботи Онлайн-сервісу, виявлення дефектів та удосконалення стабільності в роботі Онлайн-сервісу, покращення продуктивності власних пробних версій та тестування функціональності застосунку.

2.2. Користувачу рекомендується захищати важливі дані, бути обережним і жодним чином не покладатися на правильне функціонування або продуктивність Бета-версії. Використовуючи будь-які Бета-версії, Користувач визнає, що у нього можуть виникнути технічні труднощі, збої, помилки або відсутність функціональності. Таким чином, використання Бета-версії здійснюється на власний ризик Користувача.

2.3. Уклон не надає жодних гарантій або обіцянок щодо надійності або належного функціонування Бета-версій.

2.4. Уклон не несе відповідальності за будь-які збитки, претензії, втрати, витрати, вимоги або зобов’язання, що виникають (прямо чи опосередковано) через будь-які недоліки в роботі Бетаверсії.

2.5. Користувач погоджується з тим, що Уклон може збирати інформацію, пов’язану з будь-яким доступом, використанням, тестуванням, продуктивністю та функціональністю Бета-версій, яка буде оброблятися відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних, розміщених на сторінці Веб-сайту htps://uklon.com.ua/user-agreement/.

 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАНОСТІ

3.1. За винятком випадків, дозволених законом, Користувач погоджуєтеся не змінювати, не поширювати, не готувати похідні програмні продукти, не збирати, не розбирати, не декомпілювати і не намагатися іншим чином розшифрувати будь-який код, пов’язаний з Бетаверсією будь-якого Онлайн-сервісу.

3.2. Усі права інтелектуальної власності на будь-які Бета-версії та всі дані, створені в результаті їх використання, належать виключно Уклон або його ліцензіарам і не можуть бути скопійовані, розповсюджені, завантажені, повторно опубліковані, декомпільовані, розібрані або передані будь-яким способом без попередньої письмової згоди Уклон.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Ці Умови знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті.

4.2. Ці Умови регулюються, тлумачиться та виконуються відповідно до законодавства України.

4.3. Ці Умови можуть час від часу переглядатися та змінюватися Уклоном в спосіб, передбачений Стандартними Умовами.

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано 15 грудня 2023 року