close

Офіційні правила акції «Персональні знижки на ваші поїздки» (далі – Правила та Акція відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПриватБанк», адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (далі – Організатор або Банк).

Партнером Акції є Представництво «МАСТЕРКАРД ЮРОП СА» в Україні, адреса: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – Партнер).

Виконавцем Акції є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», адреса: пр-т Степана Бандери, 20Б, м. Київ, Україна, 04073, ідентифікаційний код юридичної особи 44293344 (далі – Виконавець або ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»).

З метою належного тлумачення цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Замовлення» – замовлення користувача на надання послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

«Знижка» та/або «Знижки» – тимчасове зменшення вартості (ціни) послуги, що надається користувачам, виражене у відсотках від звичайної вартості (ціни) послуги.

«Онлайн-сервіс «Uklon» – технологічна платформа, що являє собою взаємопов’язану сукупність комп’ютерних програм та електронних даних (чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про замовлення, які були розміщені на ній користувачами, та про пропозиції послуг, що були розміщені партнерами «Уклон», автоматичного розрахунку вартості послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, та яка здійснює автоматичну побудову маршрутів і забезпечує обмін даними для комунікації між користувачем та партнером «Уклон», надає користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями партнерів «Уклон», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв замовника, щодо можливого виконання замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції партнерів «Уклон», змінювати рекомендовану вартість послуг, надавати оцінки онлайн-сервісу та партнерам «Уклон» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Партнер «Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуг кур’єрської доставки та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Переможець Акції» – Учасник Акції, який, за результатами проведення відповідного розіграшу, має  право на отримання Негарантованої винагороди Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються користувачам партнерами «Уклон».

 «Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, словесних та/або комбінованих тощо), після активації яких Переможець Акції може скористатися однією із Негарантованих винагород Акції.

«Картка Mastercard» – електронний платіжний засіб міжнародної платіжної системи Masterсard®, емітований Банком. 

«Користувач» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

«Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп’ютерної програми, що являє собою мобільний додаток для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для отримання доступу до онлайн-сервісу «Uklon».

1. Основні положення Акції

1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України), які в установленому законодавством України порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган (за наявності відповідної відмітки або інформації в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, а також які є держателями картки Masterсard, емітованої Банком (далі – Учасник або Учасник Акції).

1.2. Учасниками не визнаються й не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умови цих Правил, зокрема, умови пункту 2.1 Правил.

1.3. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом (далі – Період Акції).

1.3.1. Розіграш Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, проводиться Виконавцем 05.01.2024.

1.3.2. Оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 10.01.2024 (включно).

1.3.3. Надсилання Переможцям Акції Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 30.01.2024 (включно).

1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 станом на дату початку проведення Акції, де є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon» (далі – Територія проведення Акції). При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) Територію проведення Акції. У такому разі здійснюється опублікування Правил в новій редакції (де зазначено розширену або обмежену Територію проведення Акції) на сайті Організатора за посиланням https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

2. Умови участі в Акції

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду Акції:

2.1.1. Мати активовану та дійсну картку Mastercard, емітовану Банком.

2.1.2. Мати завантажений або завантажити на свій смартфон мобільний додаток «Uklon» (якщо він не був завантажений раніше, тобто до Періоду Акції), а також додати картку Mastercard, емітовану Банком, до розділу «Оплата» мобільного додатка «Uklon».

2.1.3. У Розділі «Оплата» мобільного додатка «Uklon» вибрати картку Mastercard, емітовану Банком, як основну картку (тобто картку, із балансу якої буде здійснюватися списання грошових коштів як оплати за послуги).

2.1.4. Отримати Гарантовані винагороди Акції, визначені в п. 3.1 Правил, із використанням мобільного додатка «Uklon».

2.2. Дані про кожну картку Mastercard та Учасника Акції, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, заносяться Виконавцем до бази Учасників Акції.

База Учасників Акції містить дані про дату реєстрації картки Mastercard у мобільному додатку «Uklon»; ім’я, зазначене Учасником у мобільному додатку «Uklon»; мобільний номер телефону Учасника; інші дані Учасника, визначені на розсуд Виконавця.

2.3. Не відповідають умовам Акції:

2.3.1. Операції з оплати послуг, замовлених Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплачених карткою Mastercard, що емітована Банком, які було виконано до  з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно)  за київським часом.

2.3.2. Операції, здійснені за допомогою будь-яких інших електронних платіжних засобів, крім карток Mastercard, емітованих Банком.

2.3.3. Операції, здійснені за допомогою Apple Pay та/або Google Pay.

2.3.4. Будь-які інші дії та/або операції, які повністю або частково суперечать умовам цих Правил.

3. Гарантовані винагороди Акції

3.1. Гарантованою винагородою Акції є знижка в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від вартості (ціни) послуги, замовленої Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплаченої карткою Mastercard, що емітована Банком, але розмір знижки за 1 (одну) замовлену послугу не може перевищувати 15 (п’ятнадцять) гривень 00 копійок (далі – Гарантована винагорода Акції).

3.2. Гарантована винагорода Акції надаються Учаснику Акції на кожну послугу, замовлену виключно протягом Періоду Акції, зазначеного в пункті 1.3. Правил, а саме з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом.

3.3. Гарантовані винагороди Акції не поєднується з іншими акціями та пропозиціями Виконавця.

3.4. Заміна Гарантованих винагород Акції, зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. Гарантовані винагороди Акції мають бути призначені для особистого використання Учасниками. Учасники не мають права відмовитися від Гарантованих винагород Акції на користь інших Учасників, третіх осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо.

3.6. Фактом отриманням (активування) Гарантованої винагороди Акції є момент надання такої Гарантованої винагороди Акції Виконавцем Учаснику. Гарантована винагорода Акції застосовується онлайн-сервісом «Uklon» автоматично під час здійснення замовлення послуги Учасником та не потребує будь-яких додаткових для цього дій з боку Учасника (додавання промокодів, введення промокодів тощо).

3.7. Виконавець забезпечує реалізацію надання Гарантованих винагород Акції та несе відповідальність за належне функціонування онлайн-сервісу «Uklon».

3.8. Організатор та Виконавець залишають за собою право змінити розмір Гарантованої винагороди Акції або включити в Акцію додаткові Гарантовані винагороди Акції, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в розділі 7 Правил.

3.9. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за дотримання ними умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як-от: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера/Виконавця обставини.

3.10. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, будь-які помилки операторів зв’язку інтернет-провайдерів, унаслідок яких Учасника не було повідомлено або було несвоєчасно повідомлено про право на отримання Гарантованої винагороди Акції.

3.11. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або небажання отримання Гарантованої винагороди Акції Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця, за технічні проблеми під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники не змогли отримати/використати Гарантовані винагороди Акції.

У разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Гарантованої винагороди Акції, від її отримання будь-які претензії, зокрема щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідної Гарантованої винагороди Акції такого Учасника, з цього приводу не приймаються та не розглядаються Організатором та/або Виконавцем.

3.12. Сплата Учасниками податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із отриманням знижок (якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають) як Гарантованих винагород Акції, покладається на них самих.

Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за належну сплату Учасниками будь-яких податків, зборів, обов’язкових платежів.

4. Негарантовані винагороди Акції

4.1. Додатково до Гарантованих винагород Акції, передбачених розділом 3 цих Правил, Виконавець формує за свій рахунок та надає Переможцям Акції Негарантовані винагороди Акції, а саме:

4.1.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey – 1 шт.

4.1.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band M/L – 2 шт.

4.1.3. Фотокамеру миттєвого друку Fujifilm INSTAX MINI 12 Clay White (16806121) – 2 шт.

4.1.4. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) – 5 шт.

4.1.5. Батарею мобільну Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC (PPAD050101) – 5 шт.

4.1.6. 10 (десять) промокодів зі строком активації до 29.02.2024 року (включно). Після активації 1 (одного) промокоду Переможець Акції має можливість отримати знижку розміром 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок, яку можна використати під час замовлення не більше ніж 30 (тридцяти) послуг з використанням онлайн-сервісу «Uklon». При цьому розмір знижки на одну замовлену послугу не може перевищувати 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням такої знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої є меншою за 100 (сто) гривень 00 копійок, то використаною вважається знижка у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої перевищує 100 (сто) гривень 00 копійок, то Переможець Акції здійснює оплату вартості (ціни) такої послуги лише в частині перевищення отриманої ним знижки в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість (ціна) замовленої Учасником послуги становить 150 (сто п’ятдесят) гривень 00 копійок, то Учасник здійснює оплату лише тієї частини вартості (ціни) послуги, що перевищує знижку в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, а саме 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок).

Знижки за промокодами надаються на послуги, замовлені в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 до 23 години 59 хвилин 29.02.2024 (включно).

4.2. Негарантовані винагороди Акції надаються Переможцям Акції в результаті проведення розіграшу, передбаченого розділом 5 цих Правил, що проводиться 05.01.2024.

4.3. Кожен окремий Учасник може отримати виключно 1 (одну) Негарантовану винагороду Акції із переліку, зазначеного в пункті 4.1 цих Правил.

4.4. Право на отримання Негарантованих винагород Акції не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.5. Виплата грошового еквівалента вартості Негарантованих винагород Акції не здійснюється. Заміна Негарантованих винагород Акції іншими товарами та/або послугами за бажанням переможців Акції не здійснюється.

4.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за подальше використання Негарантованих винагород Акції Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможців Акції скористатися наданими Негарантованими винагородами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Негарантованих винагород Акції.

4.7. Для реалізації права на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у пункті 4.1 цих Правил, Переможці Акції надають Виконавцю достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

У разі ненадання Переможцями Акції копій відповідних документів Виконавець вправі вважати такі дії Переможців Акції відмовою від отримання Негарантованих винагород Акції.

4.8. Виконавець забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору за Негарантовані винагороди Акції, зазначені в пункті 4.1 цих Правил, у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил, окрім зазначених у п. 4.8 цих Правил.

5. Порядок розіграшу Негарантованих винагород Акції

5.1. Визначення Переможців Акції здійснює Виконавець Акції. Для проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції Виконавець використовує мобільні номери телефонів Учасників. З цією метою кожен мобільний номер телефону Учасника отримує свій індивідуальний цифровий код, визначений Виконавцем.

Визначений Виконавцем індивідуальний цифровий код складається із арабських цифр та нумерується від 1 (індивідуальний цифровий код № 1) до не більш ніж 100 000 (індивідуальний цифровий код № 100 000).

5.2. Для визначення Переможців Акції Виконавець у день проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції, а саме 05.01.2024, вводить індивідуальні цифрові коди до платформи True Random Number Service (далі – Платформа), яку розміщено на сайті генератора випадкових чисел https://www.random.org/.

5.3. Після введення Виконавцем індивідуальних цифрових кодів Платформа здійснює генерування списку, в якому кожен індивідуальний цифровий код буде розміщений під певним порядковим номером від 1 (одного) до не більш ніж 100 000 (ста тисяч). Переможці Акції визначаються наступним чином:

5.3.1. Індивідуальний цифровий код, який буде розміщений під порядковим номером 1 згенерованого списку, надає Учаснику – користувачу відповідного мобільного номера телефону, що отримав зазначений індивідуальний цифровий код, право на отримання Негарантованої винагороди Акції, передбаченої підпунктом 4.1.1 цих Правил.

5.3.2. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 2–3 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.2 цих Правил.

5.3.3. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 4–5 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.3 цих Правил.

5.3.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 6–10 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.4 цих Правил.

5.3.5. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 11–15 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.5 цих Правил.

5.3.6. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 16–25 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.6 цих Правил.

5.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами починаючи з 26 (двадцять шостого), будуть використані, якщо Учасники, які є користувачами мобільних номерів телефону, що отримали індивідуальні цифрові коди, порядкові номери яких в згенерованому списку розміщено вище, з будь-яких причин не зможуть скористатися Негарантованою винагородою Акції, відмовившись від її отримання, не вийшовши на зв’язок з Виконавцем або не надавши документи, визначені в п. 4.7 цих Правил, тощо.

5.5. Під час проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції не використовуються процедури та алгоритми, що дозволяють визначити результат проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції до початку такого розіграшу.

5.6. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний генератор випадкових чисел.

5.7. Виконавець здійснить оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, до 10.01.2024 (включно) шляхом надсилання відповідного повідомлення таким Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом надсилання повідомлення/здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

6. Порядок надсилання Негарантованих винагород Акції 

6.1. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.6 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції до 30.01.2024 (включно).

6.2. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб кур’єрської (поштової) доставки, визначених Виконавцем на власний розсуд. Виконавець забезпечує інформування Учасників про факт їхнього визначення Переможцями в Акції та про умови отримання Негарантованих винагород Акції шляхом здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon». Одночасно Виконавець уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Негарантованих винагород Акції,  отримує усне підтвердження, що Переможці Акції ознайомлені з цими Правилами та приймають передбачені цими Правилами умови, зокрема щодо порядку та умов вручення Негарантованих винагород Акції. 

6.2.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, вважається дата їх вручення оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо для надсилання Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6.3. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпункті 4.1.6 цих Правил, буде надіслано Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом повідомлення з використанням мобільних номерів телефону, зазначених в їхніх особистих профілях мобільного додатка «Uklon».

6.3.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпункті 4.1.6 цих Правил, Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних промокодів, незалежно від дати активації таких промокодів, а також дати використання відповідних Негарантованих винагород Акції.

6.4. Якщо до 22.01.2024 (включно) Виконавцю не вдасться зв’язатися з Переможцем Акції для повідомлення йому деталей отримання Негарантованої винагороди Акції, або ж якщо сам Переможець Акції не повідомить про намір отримати Негарантовану винагороду Акції та/або відмовиться від Негарантованої винагороди Акції, Виконавець має право визначити іншого Переможця Акції відповідно до порядку, передбаченого пунктом 5.4 цих Правил.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

7.1.1. Виконавець також може інформувати про проведення Акції в мобільному додатку «Uklon» та/або з використанням власних платформ спільного доступу до відео/інформації (у соціальних мережах).

7.1.2. Організатор також може інформувати Учасників про проведення Акції через надсилання повідомлень в інтернет-банку «Приват24».

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором. Зміна та/або доповнення Правил можливі в разі їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції», якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ чи мобільного додатка «Uklon» внаслідок дії шкідливих програм, виходу з ладу мереж зв’язку, несанкціонованого втручання у роботу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ та/або мобільного додатка «Uklon», або з будь-якої іншої причини, що перебуває поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд припинити або зупинити проведення Акції.

8. Інші умови

8.1. Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за шкоду або збитки (у т. ч. упущену вигоду), що завдано Учаснику або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил.

8.3. Участь в Акції безкоштовна. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера послуг.

8.4. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144–1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150–1157 Цивільного кодексу України.

8.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

8.6.1. Незалежними володільцями персональних даних є Організатор та Виконавець.

8.6.2. Метою обробки персональних даних є надання змоги долучитися до участі в Акції.

8.6.3. Персональні дані, що обробляються для участі в Акції:

– ім’я Учасника, зазначене в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– мобільний номер телефону Учасника, зазначений в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– адреса електронної пошти Учасника, якщо її зазначено в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

8.7. Питання, пов’язані із обробкою персональних даних Учасників, які не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідними політиками (положеннями) про обробку та захист персональних даних, що розміщено на сайтах Організатора та Виконавця.

8.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

8.9. Своєю участю в Акції Учасник/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю під час створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

8.10. Учасник/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі, відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису з його участю. Учасник/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

8.11. Правила затверджені Організатором і діють до дати повного виконання всіх умов Акції.

8.12. Організатор має право повністю або частково припинити чи призупинити дію Акції в будь-який час і з будь-яких причин без попереднього повідомлення Учасників. Після цього Організатор не буде зобов’язаний запускати будь-які нові акції чи відшкодовувати Учасникам збитки. Інформація про призупинення чи припинення дії Акції розміщується на сторінці https://newpromos.privatbank.ua/, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/.