close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Знижки для драйверів від UKLON»

В цих Правилах проведення Акції «Знижки для драйверів від UKLON» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Знижки для драйверів від UKLON», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру Уклон потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером Уклон Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Знижка» тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, яке діє протягом обмеженого (лімітованого) строку, що надається Організатором Акції на користь Партнерів Уклон, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції у порядку, визначеному даними Правилами Акції. 

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру Уклон, який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру Уклон у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов, зупинення та припинення Акції.

«Партнер Уклон – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», умови якого розміщені на Веб-сайті у розділі «Умови користування».

«Учасник Акції»   Партнер Уклон, який відповідає необхідним вимогам для участі в Акції, передбаченим даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до документів, розміщених на Веб-сайті у розділі  «Умови користування», а також чинного законодавства України.

1. Загальні положення про Акцію.

1.1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів Уклон до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».   

1.2. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.3. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».

1.4. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

1.5. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Знижки, інші обмеження прав Учасників Акції.

1.7. Організатор Акції не несе відповідальність за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

1.8. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.9. До участі в Акції допускаються виключно ті Партнери Уклон, які зареєструвалися як Партнери Уклон з використанням функціоналу Веб-сайту через заповнення форми, наведеної за посиланням: https://uklon.com.ua/partner-registration/, та обрали тип реєстрації – «водієм з авто», внаслідок якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет).

1.10. НаУчасника Акції поширюватимутьсядіючіПравила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання ним згоди на участь в Акції. Згода вважається наданою таким Учасником Акції з моменту набуття ним права на отримання Знижки.

2. Строк проведення Акції.

2.1. Строк проведення Акції встановлюється із 18.04.2024 року по 30.06.2024 року (включно).

2.2. Строк проведення Акції може бути змінений (скорочений або пролонгований) Організатором Акції на його власний розсуд. 

3. Вимоги для участі в Акції.

3.1. З урахуванням пункту 1.9. цих Правил Акції, Учасником Акції може бути виключно Партнер Уклон, який протягом строку проведення Акції, передбаченого в пункті 2.1. цих Правил Акції:

3.1.1. зареєструвався як фізична особа-підприємець у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та відомості про таку реєстрацію були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі також – ЄДР);

3.1.2. має внесений до ЄДР (виключний або серед інших/основний або допоміжний) вид діяльності 49.39 «Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.», а також вид діяльності 53.20 «Інша поштова та кур’єрська діяльність» (однак виключно у випадку надання послуг кур’єрської доставки), згідно Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року № 457;

3.1.3. є платником єдиного податку другої або третьої групи платників єдиного податку, згідно положень Глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

3.1.4. має відкритий у банківській установі України поточний рахунок у національній валюті України як фізична особа-підприємець;

3.1.5. отримав ліцензію на перевезення пасажирів за основним або додатковим видом господарської діяльності: «внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення» у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»;   

3.1.6. здійснив реєстрацію рахунку (акаунту) у відповідній фінансовій установі, що надає фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунків (платіжній системі, що інтегрована з Онлайн-сервісом);

3.1.7. підписав Договір про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який набув чинності.

4. Знижка для Учасників Акції. 

4.1. За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Учасник Акції має право на отримання Знижки, а саме тимчасового зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver.

4.2. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, може бути використана Учасником Акції при виконанні Замовлення Користувача на надання Послуг, а саме послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та/або послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), та/або послуг кур’єрської доставки.

4.3. Розмір Знижки становить:

 • для міста Біла Церква: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Вінниця: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Житомир: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Івано-Франківськ: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кам’янець-Подільський: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кременчук: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кропивницький: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Луцьк: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Миколаїв: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Полтава: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Рівне: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Суми: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Тернопіль: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Ужгород: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Хмельницький: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Черкаси: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Чернігів: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Запоріжжя: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кривий Ріг: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Одеса: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Чернівці: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Дніпро: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Львів: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Харків: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кам’янське: 5 (п’ять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Київ: 5 (п’ять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг.

*Розрахунок вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver з урахуванням Знижки на прикладі міста Біла Церква: звичайна/договірна вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver для Партнера Уклон становить 14 (чотирнадцять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг. При цьому, розмір Знижки встановлений у розмірі 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг. Таким чином, за умови застосування Знижки, вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver для Партнера Уклон становитиме 4 (чотири) % (відсотки).   

Метод розрахунку: 14% – 10% = 4 %, де 14% – звичайна/договірна вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver (зменшуване число); 10% – розмір Знижки (від’ємник); «-» – математичний символ віднімання; 4% –  результат операції (різниця).

4.4. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, є багаторазовою (з урахуванням пункту 4.5. цих Правил).

4.5. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver у розмірі, встановленому пунктом 4.3. цих Правил Акції, може бути використана Учасником Акції у кількості 200 (двісті) разів, тобто при наданні послідовно 200 (двохсот) Послуг Користувачам.   

4.6. Знижка може бути використана Учасником Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її надання (нарахування) Учаснику Акції Організатором Акції.

4.7. У випадку, якщо Учасник Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати надання (нарахування) Знижки надав менше 200 (двохсот) Послуг Користувачам, то Знижка вважається використаною у повному обсязі та не може бути перенесена/застосована на майбутні періоди/у майбутніх періодах.

4.8. Право на отримання Знижки не може бути передане Учасником Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.9. Виплата грошового еквівалента вартості Знижки не здійснюється.

4.10. Заміна Знижки будь-якими товарами, та/або роботами, та/або послугами за бажанням Учасників Акції не здійснюється.

4.11. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість Учасників Акції скористатись наданою Знижкою з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції.

4.12. Знижка, яка надається в рамках проведення Акції, не є такою, що індивідуально (персонально) призначена для певного Учасника Акції. Реципієнтами Знижок є невизначене коло осіб із усього загалу Партнерів Уклон, які виконали облігаторні вимоги цих Правил Акції та є Учасниками Акції.

4.13. Надання Знижки Учасникам Акції та її отримання Учасниками Акції не є об’єктом оподаткування будь-якими податками, зборами, іншими обов’язковими платежами. Організатор Акції не несе відповідальність за належну сплату Учасниками Акції будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів у випадку їх помилкового нарахування.

4.14. Знижка, що надається згідно даних Правил Акції, не сумується із іншою знижкою, тобто тимчасовим зменшенням вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, наданою Організатором Акції на користь Партнера Уклон за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру.

4.15. У випадку, якщо Партнер Уклон отримав знижку за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру Організатора Акції, однак при цьому він виконав облігаторні вимоги цих Правил Акції та, відповідно, визнається Учасником Акції в розумінні цих Правил Акції, такий Учасник Акції має право на отримання Знижки, згідно даних Правил Акції, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення строку дії попередньо наданої знижки за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру.

5. Порядок та строки надання (нарахування) Знижки.

5.1. Знижка надається (нараховується) Організатором Акції Учаснику Акції протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виконання ним всіх вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції, за виключенням випадку, передбаченого пунктом 4.15. цих Правил Акції.

5.2. Учасник Акції інформується про отримання ним Знижки із використанням функціоналу Мобільного додатку «Uklon Driver» з моменту її надання (нарахування).   

5.3. Знижка застосовується автоматично при наданні Учасником Акції Послуг Користувачам, за умови виконання ним вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції.

6. Права Учасника Акції

6.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.

7. Обов’язки Учасника Акції

7.1. Ознайомитися з Правилами Акції.

7.2. Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.

7.3. Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.

8. Права Організатора Акції

8.1. Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2. Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3. На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4. За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.  Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

9. Обов’язки Організатора Акції

9.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

10. Інші умови

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території наступних міст України: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Чернівці, Дніпро, Львів, Харків, Кам’янське, Київ.

При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції.

10.5. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.6. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.7. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.8. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.10. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Редакція діє з 18.04.2024 року

___________________________________________________________________________