close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ«ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту «Правила») рекламної акції «ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024» (далі по тексту «Акція») визначаються порядок та
умови її проведення.
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ АКЦІЇ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Авторизація» процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для
отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному застосунку.
1.2. «Акція» маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та
залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та
рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної
марки «UKLON».
1.3. «Бали Медіатор» та/або «Бали» умовні одиниці, що дозволяють здійснювати обліковий
механізм у відповідності із умовами Програми лояльності UKLON RIDER, та які нараховуються
Учаснику Програми лояльності UKLON RIDER на його особистий Рахунок в Програмі лояльності
UKLON RIDER.
1.4. «Вебсайт» сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних і структурованих
між собою, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет: www.uklon.com.ua. Вебсайт є
результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.5. «Винагороди» негрошові нагороди у вигляді дарунків, що надаються Організатором Акції на
користь Переможців Акції після проведення розіграшу Винагород у порядку, встановленому цими
Правилами Акції.
1.6. «Замовлення» запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними
реквізитами.
1.7. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».
1.8. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» примірник комп’ютерної
програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon»,
який надається Організатором Акції Користувачу у тимчасове користування за функціональним
призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».
1.9. «Мобільний номер телефону» послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам
структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить
інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для
доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних
комунікаційних послуг Користувачу, зокрема, для подальшого використання Мобільного застосунка.
1.10. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» технологічна платформа у вигляді
взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв,
символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що
призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення
даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.11. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.
1.12. «Учасник(и) Акції» — Користувач, який виконав необхідні умови для участі в Акції,
передбачені цими Правилами Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники
Організатора Акції та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).
1.13. «Учасник Програми лояльності UKLON RIDER» — Користувач, який бере участь у Програмі лояльності UKLON RIDER, відповідно до встановлених правил Програми лояльності «UKLON RIDER».
1.14. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає
та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з
Організатором Акції на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є
публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання
доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором Акції на власному Вебсайті: uklon.com.ua.
1.15. «Переможець Акції» — Учасник Акції, який за результатами проведення Акції має право на
отримання Винагороди від Організатора Акції.
1.16. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по
управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки,
що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».
1.17. «Програма лояльності UKLON RIDER» — маркетинговий захід Організатора Акції, правила
якого розміщені на Вебсайті Організатора.
1.18. «Рахунок в Програмі лояльності UKLON RIDER» — умовний персональний рахунок
Учасника Програми лояльності UKLON RIDER, на якому здійснюється обліковування нарахованих та
конвертованих Балів Учасника Програми UKLON RIDER. Не є банківським вкладним (депозитним)
рахунком, поточним рахунком, рахунком умовного зберігання (ескроу), кореспондентським рахунком,
розрахунковим рахунком і тому подібне, а також не призначений для здійснення будь-яких платіжних
операцій у розумінні Закону України «Про платіжні послуги», а також інших нормативно-правових
актів, які регулюють сферу надання фінансових платіжних послуг.
1.19. «Реєстрація у Програмі лояльності UKLON RIDER» — сукупність необхідних дій, які
виконує Користувач з метою набуття статусу Учасника Програми UKLON RIDER в своєму особистому
профілі Мобільного застосунку.
1.20. «Строк проведення Акції» — період часу протягом якого діє Акція та Учасники Акції мають
можливість виконати вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
1.21. «Територія проведення Акції» — територія на якій діють Правила Акції.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ
2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні
лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.
2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов
Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор Акції має право змінити умови Правил Акції,
шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Вебсайті Організатора Акції.
Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Вебсайті Організатора Акції, якщо
інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.
2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до
них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою
Учасником Акції у випадку здійснення Реєстрації у Програмі лояльності UKLON RIDER.
2.4. Учасником Акції може стати Користувач, який здійснив Реєстрацію у Програмі лояльності
UKLON RIDER вперше.
2.5. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, надіславши Організатору
Акції письмове повідомлення щодо припинення участі через Вебсайт Організатора Акції та/або
Мобільний застосунок. Участь Учасника Акції в Акції припиняється з моменту розгляду
Організатором Акції зазначеного письмового повідомлення.
2.6. Організатор Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення.


3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Київ, Львів.
3.2. Строк проведення Акції, визначений Організатором Акції становить: з 00:00 години «12» лютого
2024 року до 23:59 години «29» лютого 2024 року включно, за київським часом.
3.3. Дата проведення розіграшу Винагород – «04» березня 2024 року.
3.4. Організатор Акції здійснить оголошення Переможців Акції у строк до «05» березня 2024 року
(включно), шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції у сервісі обміну
повідомленнями Viber/здійснення телефонного дзвінка з використанням Мобільних номерів телефону, які були вказані Переможцями Акції при Авторизації. Окрім цього, Організатор Акції здійснює опублікування інформації про Переможців Акції на Платформі спільного доступу до відео Instagram, за посиланням: https://www.instagram.com/uklon.ua/.
Одночасно Організатор Акції уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Винагород
Акції, а також просить надати ідентифікаційні дані, визначені пунктом 6.8. цих Правил Акції.
3.5. Організатор Акції здійснить надання/відправку Винагород у строк до «31» березня 2024 року
(включно).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції,
протягом Строку проведення Акції, та:
4.1.1. бути Користувачем та/або завантажити Мобільний застосунок та зареєструватися Користувачем
Онлайн-сервісу «Uklon»;
4.1.2. дозволити Мобільному застосунку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу
«Uklon»; а також вчинити одну та/або всі з дій, передбачених нижче:
4.1.3. зареєструватися Учасником у Програмі лояльності UKLON RIDER вперше;
4.1.4. накопичити на своєму Рахунку в Програмі лояльності UKLON RIDER не менше 20 (двадцяти)
Балів Медіаторів.
4.2. За умови дотримання умов, передбачених пп.4.1.1.-.4.1.2. цих Правил Акції, а також вчинення
однієї та/або всіх дій, вказаних в пп.4.1.3., 4.1.4. цих Правил Акції, Користувач набуває статусу
Учасника Акції.
4.2.1. У випадку вчинення лише дій, передбачених п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції,
Учасник Акції приймає участь в розіграші Винагород, передбачених п.п. 6.2.3., 6.2.4. цих Правил Акції.
4.2.2. У випадку вчинення всіх дій, передбачених 4.1. цих Правил Акції, Учасник Акції приймає участь
у розіграші Винагород, передбачених п.п.6.2.1., 6.2.2. цих Правил Акції.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД
5.1. Для проведення розіграшу Винагород Організатор Акції використовує генератор випадкових
чисел «True Random Number Service» (далі – «Платформа») за посиланням https://www.random.org/.
5.2. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел
https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний
генератор випадкових чисел.
5.3. У дату проведення розіграшу Винагород, вказану у пункті 3.3. цих Правил Акції, Організатор
Акції визначає Переможців Акції наступним чином:
5.3.1. Здійснює розмежування Учасників Акції на 2 (дві) групи (далі – «Група») в залежності від
кількості виконаних дій, передбачених в п.4.1. цих Правил Акції, а саме:
5.3.1.1. до однієї Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили всі дії,
передбачені п. 4.1. цих Правил Акції;
5.3.1.2. до іншої Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили дії, які передбачені п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції та, відповідно, не вчинили дію, передбачену п.п. 4.1.4. цих Правил;
5.3.2. присвоює Мобільному номеру телефона кожного Учасника Акції певний порядковий номер, від
1 (одного) до не більше ніж 100 000 (сто тисяч);
5.3.3. вводить до Платформи числа від 1 (одного) до 100 000 (ста тисяч);
5.3.4. здійснює дії із генерування випадкових чисел з допомогою функціоналу Платформи;
5.4. Учасник Акції, порядковий номер Мобільного номеру телефону якого був обраний
(згенерований) Платформою, визнається Переможцем Акції.
5.5. Організатор Акції визначає з допомогою Платформи:
5.5.1. 8 (вісім) Переможців Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали лише дії, передбачені
п.п.4.1.1., 4.1.2.,4.1.3. цих Правил Акції;
5.5.2 (два) Переможця Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали всі дії, передбачені п.4.1 цих
Правил Акції.
5.5.3. Розіграш Винагород з використанням функціоналу Платформи проводиться окремо для двох
різних Груп Учасників Акції.
5.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником
Акції Винагород. У випадку, якщо 31.03.2024 року (включно), Організатору Акції не вдасться
зв’язатись із Переможцем Акції для повідомлення Переможцю Акції деталей отримання Винагороди,
або у випадку відмови Переможців Акції від Винагород, або невиконання будь-якої із умов,
передбаченої цими Правилами Акції, останні втрачають право на отримання Винагород. Право на
отримання Винагород переходить до інших Учасників Акції, серед яких обираються Переможці Акції
згідно порядку, вказаного в п.5.3. цих Правил Акції.
5.7. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або
оскаржені Учасниками Акції.
5.8. При проведенні розіграшу Винагород не використовуються процедури та алгоритми, які
дозволяють визначити результат проведення розіграшу Винагород до початку такого розіграшу.
5.9. Винагороди, визначені пунктом 6.2. цих Правил Акції, надаються Організатором Акції
Переможцям Акції шляхом надсилання з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб
кур’єрської (поштової) доставки, визначених Організатором Акції на власний розсуд.
5.10. Датою надання Винагород, визначених пунктом 6.2. цих Правил Акції, вважається дата їх
фактичної передачі Переможцям Акції, зафіксована в акті прийому-передачі, або ж дата їх вручення
оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо, для відправки
Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6. ВИНАГОРОДИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Винагороди формуються за рахунок Організатора Акції та надаються Переможцям Акції з
урахуванням умов, вказаних в п.6.2. – 6.8. цих Правил Акції.
6.2. Організатор Акції надає Винагороди у вигляді наступних дарунків:
6.2.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey у кількості 1 (однієї)
одиниці
6.2.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band
M/L – у кількості 1 (однієї) одиниці.
6.2.3. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) у кількості 4
(чотирьох) одиниць.
6.2.4. Батарея мобільна Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC
(PPAD050101) – у кількості 4 (чотирьох) одиниць.
6.3. Кожен окремий Переможець Акції може отримати виключно 1 (одну) Винагороду із переліку,
зазначеного в пункті 6.2 цих Правил Акції.
6.4. З урахуванням умов та обмежень, передбачених в п.п. 4.2.1. та 4.2.2., Організатор на власний
розсуд визначає той вид Винагороди (із переліку, що визначений в п. 6.2. цих Правил), яка буде надана
кожному із Переможців Акції.
6.5. Право на отримання Винагород не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також
передане у заставу або обтяжене іншим чином.
6.6. Виплата грошового еквівалента вартості Винагород не здійснюється. Заміна Винагород іншими
товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.
6.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагород
Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими
Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
6.8. Організатор Акції забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб
та військового збору за Винагороди, зазначені в пункті 6.2. цих Правил Акції, у порядку та строки,
передбачені чинним законодавством України.
6.9. Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів,
податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил Акції, окрім зазначених у п. 6.7. цих
Правил Акції.
Для реалізації права на отримання Винагород, зазначених у пункті 6.2. цих Правил Акції, Переможці
Акції надають Організатору Акції достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок
документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію
реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності). У разі ненадання
Переможцями Акції скан-копій відповідних документів, Організатор Акції вправі вважати такі дії
Переможців Акції відмовою від отримання Винагороди.
7. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
7.1. Права Учасників Акції:
7.1.1. приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;
7.1.2. отримувати Винагороди у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;
7.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.2. Обовʼязки Учасників Акції:
7.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;
7.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;
7.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на
Вебсайті Організатора та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.
7.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.
7.3. Права Організатора Акції:
7.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього
повідомлення про такі зміни Учасників Акції;
7.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення;
7.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади
України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні
для забезпечення належного проведення Акції;
7.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення
Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Вебсайт Організатора та/або Мобільний застосунок;
7.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.
7.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.4. Обовʼязки Організатора Акції:
7.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;
7.4.2. надіслати/надати Винагороди Переможцям Акції відповідно до цих Правил Акції.
7.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Правила Акції регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не
врегульовані цими Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства
України.
8.2. Організатор Акції не несе відповідальність за якість товарів, які отримуються Переможцями Акції
в якості Винагород.
8.3. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям
Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних
інструментів.
8.4. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають
або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, та/або питань, що не
врегульовані цими Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.
8.5. Організатор Акції не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет-
провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або
був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Винагороди.
8.6. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю
отримати Винагороду або за нездатність Учасника Акції скористатися Винагородою не з вини
Організатора Акції.
8.7. Отримання Винагороди допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання
Винагороди – стали Переможцями Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до
отримання Винагороди, де Винагорода або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу
чи предметом застави.
8.8. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може скористатися Винагородою
особисто, такий Переможець Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
8.9. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції
з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає
стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
8.10. Організатор Акції, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які
технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності,
що виникли з обставин, незалежних від Організатора Акції.
8.11. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил
Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції
або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі
незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь
в Акції.
8.12. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну
згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його
фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм,
рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону
України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм
про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим
законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу,
відтворення та/або розповсюдження.
8.13. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на
запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при
здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його
участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису
за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних,
інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є
безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам.
Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб,
що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних
матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил Акції, також
розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
8.14. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не
виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних
даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Вебсайті Організатора та у
Мобільному застосунку.
8.15. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання
Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші
непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
8.16. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за
достовірність наданої інформації.
8.17. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил
Акції на Вебсайті Організатора Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може
доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування
Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет,
платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних
мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-
розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber
чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.
8.18. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції
через канали комунікації, наявні в Мобільному застосунку та/або на Вебсайті Організатора.

Редакція діє з 09.02.2024 року