close

Правила отримання та використання Промокодів Користувачами онлайн-сервісу «Uklon» (надалі – Правила)

Визначення термінів

«Правила отримання та використання Промокодів Користувачами онлайн-сервісу «Uklon», далі за текстом- Правила  – маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Користувачів до онлайн-сервісу «Uklon» та залучення  нових  Користувачів.

«Компанія» – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Код  ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м.Київ, проспект Бандери, 20Б.

«Користувач онлайн-сервісу «Uklon» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років, користується онлайн-сервісом «Uklon» (надалі -Користувач). та яка виконала вимоги,  вказані в Правилах (надалі -Користувач).

«Онлайн-сервіс «Uklon» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, що перебувають в договірних відносинах з Компанією на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної Компанією на веб-сайті: uklon.com.ua.

 «Територія » –  Правила діють  на території  міст  України, в яких є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon». При цьому Компанія  має  право змінити (розширити або обмежити) Територію  в будь-який час на власний розсуд без  повідомлення про це Користувача  Онлайн-сервісу «Uklon».

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua . Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток Uklon»– примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Компанією Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу (надалі- Мобільний додаток).

 «Промокод» – набір символів, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку,  Користувач  має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду та деталі по використанню Промокоду зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

 «Винагорода» –  знижка на  Послуги замовлених за допомогою Онлайн-сервісу «Uklon». Розмір  знижки та всі деталі про використання знижки  зазначаються  у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

 

1. Порядок отримання та використання Промокодів 

1.1. Для  можливості отримати  Промокод   особа повинна  бути Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon».

1.2.  Компанія   має  право надсилати   Користувачу  в Мобільний Додаток Промокоди на знижки на Послуги замовлені  за допомогою  Онлайн-сервісу «Uklon». Термін дії Промокоду, деталі по використанню Промокоду та розмір знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1.3. Для можливості отримати Винагороду (знижку),  Користувач повинен  виконати одну з наступних дій:

– замовити  Послугу за допомогою Онлайн-сервісу «Uklon», при цьому Промокод  на знижку надісланий Компанією  буде застосовано автоматично при здійсненні замовлення  Користувачем;

–  ввести  комбінацію  символів (Промокод) у поле «Додати промокод» у розділі «Знижки на поїздки» Мобільного Додатку .

Розмір  знижки та всі деталі про використання знижки  зазначаються  у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

 

2. Обмеження

2.1. Компанія  не несе відповідальності, якщо  Користувач не скористався можливістю використати Винагороду або відмовився від її використання, або за нездатність Користувачем  скористатися нею не з вини  Компанії.

2.2. Промокодом можна скористатися лише один раз. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Якщо  надання Послуг не відбулося з вини  Користувача Онлайн-сервісу «Uklon», введений Промокод анулюється та не може бути використаний  Користувачем при наступному замовленні  Послуг.

2.3.  Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

2.4. Компанія  не несе відповідальності за порушення  Правил  та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на  Території, інші непідвладні контролю з боку Компанії обставини.

2.5.  Отримання Винагороди  передбачено тільки для  Користувачів, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди.

2.6. Користувач, використовуючи Промокод, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами.

 

3. Інші Умови

3.1 Інформування Користувачів про Правила здійснюється, шляхом розміщення Правил на Веб-сайті. Інформування про Правила , а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  в мережі інтернет, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  та за допомогою інших інтернет-медіа.

3.2. Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження  Компанією. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Користувач  після внесення змін та/або доповнень до Правил, використовує  Промокод отриманий від  Компанії , він вважається таким, що прийняв такі зміни.

3.3. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами.

3.4.  Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних  даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено  на Веб-сайті та Мобільному  Додатку.

3.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

Редакція діє з «12» жовтня 2022 року.